TeleSrbija

Operator SBB danas je zvanično objavio saopštenje na svom sajtu o povećanju brzina Interneta u EON paketa, o kojem smo već izveštavali sredinom maja.

Kako se navodi u saopštenju, „od danas su brzine interneta u EON paketima veće za do 50%!”

„Povodom proslave velikog jubileja – 20 godina naše kompanije, zvanično najbrži internet u Srbiji prema istraživanju renomirane kompanije Ookla®, dodatno smo ubzali u okviru EON paketa našim korisnicima u GIGA gradovima.

Kako bismo vam omogućili najbolje usluge i korisnčko iskustvo, povećali smo vam brzine interneta do 100 Mbps u EON paketima. „, navodi kompanija SBB

Povećanje je po paketima obavljeno na sledeći način:

  • EON Premium - 600/60 Mbps umesto 500/50 Mbps
  • EON Premium Duo - 400/40 Mbps umesto 300/30 Mbps
  • EON Full - 300/30 Mbps umesto 250/25 Mbps
  • EON Full Duo - 200/20 Mbps umesto 150/15 Mbps
  • EON Light - 200/20 Mbps umesto 150/15 Mbps
  • EON Light Duo - 150/15 Mbps umesto 100/10 Mbps

Celokupan tekst saopštenja dostupan je na sajtu operatora.

0
❤️
0
👍
0
😲
0
😢
0
😠
0

Komentari

Budite uljudni kada komentarišete. Razmislite pre nego što pišete, ne šaljite SPAM, ne bavite se samopromocijom ili promovisanjem drugih, ne maltretirajte, ne uznemiravajte i ne nanosite štetu bilo kome. Molimo pročitajte Pravilnik komentarisanja pre nego što pošaljete komentar. Komentari su podložni moderaciji.

Nema komentara


Ovaj tekst je objavljen pre nego što je portal TeleSrbija registrovan kao elektronski medij u skladu sa Zakonom o javnom informisanju i medijima.

VAŽNO! Mišljenja iznesena u tekstu ne moraju nužno predstavljati mišljenja TeleSrbija, urednika i/ili povezanih entiteta. Nijedna informacija koju pruža TeleSrbija ne može se smatrati pravnim savetom, savetom za investicije, zvaničnim saopštenjem ili tumačenjem, niti se treba koristiti u svrhe donošenja odluka. I ako težimo ka tome da detaljno istražimo celokupnu materiju i objektivno predstavimo sve činjenice, informacije na portalu pružamo bez ikakve garancije, uključujući i implicitne garancije, do mere dopuštene zakonom. Osim ukoliko nije drugačije naznačeno, ovaj tekst nije sponzorisan niti odobren od strane bilo koje kompanije, niti TeleSrbija tvrdi asocijaciju sa bilo kojim entitetom spomenutim u tekstu. Svi logotipi, grafički elementi, zaštitni žigovi, itd., su upotrebljeni u svrhe koje su dopuštene Zakonom.

×

Sviđa Vam se tekst?

Ukoliko želite da budete u toku sa aktuelnostima vezanim za telekomunikacione usluge u Srbiji — popusti, posebne promocije, recenzije mobilnih uređaja, savet i trikovi — možete da nas zapratite na društvenim mrežama:

Twitter nalog

Facebook stranica

Instagram profil

Telegram kanal

Mastodon nalog

Threads nalog

×

Šta mislite o nama?

Na skali od 1 do 7 ocenite koliko je verovatno da biste kolegama, prijateljima, poznanicima, itd., preporučili neki od sadržaja sa portala TeleSrbija?

Nimalo verovatno
Neutralno
Veoma verovatno