Mrziš reklame? Pretplati se na naš Patreon!

Operator MTS objavio je obaveštenje za korisnike u kojem se navodi da je od 12.09.2023. iris TV ponuda proširena za još jedan TV kanal - Prva Plus, dok je TV kanal Vranjska plus od sada dostupan u HD rezoluciji.

Prva Plus u sklopu iris TV ponude, na raspolaganju je korisnicima Start TV, Plus TV i Max TV paketa, dostupan na poziciji 259. Dodatne funkcionalnosti su: Gledaj unazad 7 dana, Pauziraj i TV na više uređaja.

Ovaj TV kanal koncipiran je sa idejom - “24 sata zabave“, bez informativnog programa i emisija uživo i osnovan sa ciljem da gledaocima u Srbiji i regionu ponudi dodatne programske sadržaje vrhunskog kvaliteta. Programska šema sadrži serije iz holivudske produkcije, kvalitetan filmski program, kao i mnogo premijera i svetski poznatih naslova.

Vranjska plus -TV kanal sada dostupan u HD rezoluciji, nalazi u okviru irisTV ponude na poziciji 620.

Dhilos Cloud - Stabilan, brz i povoljan web hosting!
2
❤️
0
👍
0
😲
0
😢
0
😠
0

Mrziš reklame? Pretplati se na naš Patreon!


Komentari

Budite uljudni kada komentarišete. Razmislite pre nego što pišete, ne šaljite SPAM, ne bavite se samopromocijom ili promovisanjem drugih, ne maltretirajte, ne uznemiravajte i ne nanosite štetu bilo kome. Molimo pročitajte Pravilnik komentarisanja pre nego što pošaljete komentar. Komentari su podložni moderaciji.

Nema komentara

Dhilos Cloud - Stabilan, brz i povoljan web hosting!

Mrziš reklame? Pretplati se na naš Patreon!


VAŽNO! Mišljenja iznesena u tekstu ne moraju nužno predstavljati mišljenja TeleSrbija, urednika i/ili povezanih entiteta. Nijedna informacija koju pruža TeleSrbija ne može se smatrati pravnim savetom, savetom za investicije, zvaničnim saopštenjem ili tumačenjem, niti se treba koristiti u svrhe donošenja odluka. I ako težimo ka tome da detaljno istražimo celokupnu materiju i objektivno predstavimo sve činjenice, informacije na portalu pružamo bez ikakve garancije, uključujući i implicitne garancije, do mere dopuštene zakonom. Osim ukoliko nije drugačije naznačeno, ovaj tekst nije sponzorisan niti odobren od strane bilo koje kompanije, niti TeleSrbija tvrdi asocijaciju sa bilo kojim entitetom spomenutim u tekstu. Svi logotipi, grafički elementi, zaštitni žigovi, itd., su upotrebljeni u svrhe koje su dopuštene Zakonom.

×

Sviđa Vam se tekst?

Ukoliko želite da budete u toku sa aktuelnostima vezanim za telekomunikacione usluge u Srbiji — popusti, posebne promocije, recenzije mobilnih uređaja, savet i trikovi — možete da nas zapratite na društvenim mrežama:

Twitter nalog

Facebook stranica

Instagram profil

Telegram kanal

Mastodon nalog

Threads nalog

×

Šta mislite o nama?

Na skali od 1 do 7 ocenite koliko je verovatno da biste kolegama, prijateljima, poznanicima, itd., preporučili neki od sadržaja sa portala TeleSrbija?

Nimalo verovatno
Neutralno
Veoma verovatno