TeleSrbija

Pravne napomene

Opšte isključenje odgovornosti

Sve informacije koje su raspoložive na našem portalu ne predstavljaju zvanične informacije, saopštenja, tumačenja, ponude, ugovore, garancije, ili bilo koji drugi vid javnog komuniciranja ili stupanja u obligacioni odnos, trećih lica. 

Portal TeleSrbija ne nudi savete za investiranje, pravne savete, savete za donošenje bilo kojih drugih odluka u vezi sa pravno-imovinskim odnosima ili na tržištu finansijskih proizvoda, i kao takav ne može se držati odgovornim za bilo kakvu eventualnu štetu nastalu usled upotrebe informacija sa portala u navedene svrhe, do granica dozvoljenim Zakonom.

Portal TeleSrbija zadržava izričito pravo na promenu, dopuni i brisanje delova stranica sajta ili celokupnih stranica, kao i svog sadržaja na sajtu, bez najave, kao i da privremeno ukloni, onemogući prikaz, ili zamaskira određene informacije, delove stranica, delove sajta, do granica tehničke izvodljivosti.

TeleSrbija nije odgovoran i ne može se smatrati odgovornim za komentare korisnika i druge sadržaj čije je poreklo od korisnika. 

Obaveštenje o odgovornom novinarstvu

Portal TeleSrbija se pridržava svih obaveza regulisanim Zakonom o elektronskim medijima, i primenjuje posebno načelo izuzetne pažnje u svom radu a posebno u pogledu izveštavanja, prenošenja informacija. 

TeleSrbija se obavezuje da će u svom radu primenjivati pozitivnu poslovnu praksu, postupati u dobroj veri, i raditi u interesu pozitivnih ishoda za sve uključene strane. 

U svom radu garantujemo jednako zastupanje svih strana, rad u interesu krajnih korisnika telekomunikacionih usluga pre svega, ali i primenu pozitivne poslovne prakse u odnosima sa operatorima.

TeleSrbija će, na zahtev operatora, u svrhe očuvanja dobrih odnosa i primene načela pozitivne prakse, izvršiti korekcije, izmene i brisanje/prikrivanje određenih informacija, za koje u našoj diskreciji utvrdimo da neće bitno uticati na informisanost korisnika, kao i da neće povrediti pregovaračku poziciju korisnika prema operatoru. 

TeleSrbija objavljuje samo istinite informacije i tvrdnje. 

U interesu javnosti, radi očuvanja istorijskog konteksta, gde god je to moguće, arhiviraćemo relevantne stranice sa eksternih sajtova, kako bi iste bile dostupne našim čitaocima u nepromenjenom obliku u odnosu na trenutak pisanja teksta.

Opšta napomena

(ova napomena se nalazi ispod svakog teksta)

VAŽNO! Mišljenja iznesena u tekstu ne moraju nužno predstavljati mišljenja TeleSrbija, urednika i/ili povezanih entiteta. Nijedna informacija koju pruža TeleSrbija ne može se smatrati pravnim savetom, savetom za investicije, zvaničnim saopštenjem ili tumačenjem, niti se treba koristiti u svrhe donošenja odluka. I ako težimo ka tome da detaljno istražimo celokupnu materiju i objektivno predstavimo sve činjenice, informacije na portalu pružamo bez ikakve garancije, uključujući i implicitne garancije, do mere dopuštene zakonom. Osim ukoliko nije drugačije naznačeno, ovaj tekst nije sponzorisan niti odobren od strane bilo koje kompanije, niti TeleSrbija tvrdi asocijaciju sa bilo kojim entitetom spomenutim u tekstu. Svi logotipi, grafički elementi, zaštitni žigovi, itd., su upotrebljeni u svrhe koje su dopuštene Zakonom.

Posebna napomena Telekom Srbija

Portal TeleSrbija nije ni na koji način povezan sa kompanijom Telekom Srbija a.d. Beograd!

Primena odredbi Zakona o elektronskim medijima na ranije tekstove

Portal TeleSrbija je registrovan kao elektronski medij od dana 10.03.2023. godine. U skladu sa tom činjenicom, odredbe Zakona o elektronskim medijima se primenjuju na tekstove napisane NAKON tog trenutka.

Obaveštenje o promeni vlasnika

Portal TeleSrbija je od dana 27.02.2023. godine u vlasništvu UDRUŽENJA KORISNIKA TELEKOMUNIKACIJA KLENOVNIK, jednostranom odlukom dotadašnjeg vlasnika i nosioca prava Milana Kragujevića. Autorska prava nad tekstovima napisanim pre tog trenutka nosi Milan Kragujević kao fizičko lice, ili drugi potpisani autor teksta.

Izjava o autorskim pravima

Sav sadržaj na portalu TeleSrbija, u pogledu tekstova, je isključivo vlasništvo autora predmetnog teksta. Autor je izdavaču TeleSrbija dao neopozivu saglasnost da sadržaj objavljuje, umnožava, menja, redistribuira na svim platformama distriubcije, vrstama distribucije, tehnologijama i nosačima zapisa, kao i pravo da sadržaj podlicencira drugim licima. 

Vlasnik autorskih prava svakog teksta je autor, potpisan ispod samog teksta.

Nije dozvoljeno nikakvo umnožavanje, obrada, prerada ili iskorišćavanje bilo koje vrste van granica autorskog prava, bez posebne eksplicitne dozvole izdavača odnosno vlasnika. Preuzimanja i kopije sa sadržaja sa portala TeleSrbija dozvoljene su samo za privatnu, nekomercijalnu upotrebu. 

×

Sviđa Vam se tekst?

Ukoliko želite da budete u toku sa aktuelnostima vezanim za telekomunikacione usluge u Srbiji — popusti, posebne promocije, recenzije mobilnih uređaja, savet i trikovi — možete da nas zapratite na društvenim mrežama:

Twitter nalog

Facebook stranica

Instagram profil

Telegram kanal

Mastodon nalog

Threads nalog

×

Šta mislite o nama?

Na skali od 1 do 7 ocenite koliko je verovatno da biste kolegama, prijateljima, poznanicima, itd., preporučili neki od sadržaja sa portala TeleSrbija?

Nimalo verovatno
Neutralno
Veoma verovatno