U vezi sa protivzakonitim servisom za naplatu usluga sa dodatnom vrednošću koji funkcioniše preko "klika", gde su činioci NTH Media, Telenor Digital i Yettel protivzakonito realizovali VAS servis, portal TeleSrbija podneo je prijavu RATEL-u u martu 2023. godine. Konačno smo - posle više od 6 meseci, tačnije 15. septembra - dobili izjašnjenje RATEL-a o rezultatu postupka, koje prenosimo u ovom tekstu.