Operator MTS unapredio je svoju BOX 2 ponudu paketa koji sadrže mobilni Internet i m:sat TV uslugu novim paketom sa 500 GB Interneta.