Telekom Srbija povećao je cene Super PLAN kao i Super NET i Super TV paketa za sve nove korisnike Supernove kao i postojeće korisnike koji obnove ugovornu obavezu.