Pre nekoliko meseci smo lansirali novi alat Dostupnost usluga, koji korisnicima omogućava uvid u dostupne operatore Internet, TV i telefonskih usluga na njihovoj lokaciji na jednostavan i praktičan način. Sa ponosom danas lansiramo novu verziju alata Dostupnost usluga, koja je unapređena na nekoliko načina, u skladu sa željama naših čitalaca.