TeleSrbija

Mobilni operator nove generacije Globaltel u sklopu novogodišnje akcije, novim korisnicima koji odaberu neku postpaid tarifu u trajanju od 24 meseca, dobijaju 300 GB interneta na poklon. Akcija važi u periodu od 19. decembra ove do 8. januara 2023. godine.

Sve postpaid tarife imaju neograničeno minuta i SMS poruka u domaćem saobraćaju dok je količina interneta od 5 do 40 GB u zavisnosti od odabrane tarife. Ono što odvaja Globaltelovu ponudu od ponuda ostalih operatora su gigabajti u romingu u 25 zemalja Evrope kao i za Tursku, Tunis i Egipat, dok pojedine tarife sadrže i besplatno putno osiguranje.

Bitno je napomenuti da je mesečni limit interneta u jednom kalendarskom mesecu ograničen na 40 GB po maksimalnoj brzini. Nakon toga, korisnik može da nastavi sa korišćenjem interneta po smanjenoj brzini.

Detalje o ponudi Postpaid tarifa možete pročitati na sajtu Globaltela.

0
❤️
0
👍
0
😲
0
😢
0
😠
0

Komentari

Budite uljudni kada komentarišete. Razmislite pre nego što pišete, ne šaljite SPAM, ne bavite se samopromocijom ili promovisanjem drugih, ne maltretirajte, ne uznemiravajte i ne nanosite štetu bilo kome. Molimo pročitajte Pravilnik komentarisanja pre nego što pošaljete komentar. Komentari su podložni moderaciji.

Nema komentara


Ovaj tekst je objavljen pre nego što je portal TeleSrbija registrovan kao elektronski medij u skladu sa Zakonom o javnom informisanju i medijima.

VAŽNO! Mišljenja iznesena u tekstu ne moraju nužno predstavljati mišljenja TeleSrbija, urednika i/ili povezanih entiteta. Nijedna informacija koju pruža TeleSrbija ne može se smatrati pravnim savetom, savetom za investicije, zvaničnim saopštenjem ili tumačenjem, niti se treba koristiti u svrhe donošenja odluka. I ako težimo ka tome da detaljno istražimo celokupnu materiju i objektivno predstavimo sve činjenice, informacije na portalu pružamo bez ikakve garancije, uključujući i implicitne garancije, do mere dopuštene zakonom. Osim ukoliko nije drugačije naznačeno, ovaj tekst nije sponzorisan niti odobren od strane bilo koje kompanije, niti TeleSrbija tvrdi asocijaciju sa bilo kojim entitetom spomenutim u tekstu. Svi logotipi, grafički elementi, zaštitni žigovi, itd., su upotrebljeni u svrhe koje su dopuštene Zakonom.

×

Sviđa Vam se tekst?

Ukoliko želite da budete u toku sa aktuelnostima vezanim za telekomunikacione usluge u Srbiji — popusti, posebne promocije, recenzije mobilnih uređaja, savet i trikovi — možete da nas zapratite na društvenim mrežama:

Twitter nalog

Facebook stranica

Instagram profil

Telegram kanal

Mastodon nalog

Threads nalog

×

Šta mislite o nama?

Na skali od 1 do 7 ocenite koliko je verovatno da biste kolegama, prijateljima, poznanicima, itd., preporučili neki od sadržaja sa portala TeleSrbija?

Nimalo verovatno
Neutralno
Veoma verovatno