TeleSrbija

Operator MTS (Telekom Srbija) ponudio je nove prepaid tarife budućim korisnicima koji planiraju privremeni boravak u Srbiji na duži vremenski period.

 

Pripejd Welcome 4 tarifa sadrži neograničene minute u okviru mts mreže, 50 GB interneta, 600 minuta ili SMS poruka ka svim mrežama u Srbiji, kao i 120 minuta za pozivanje brojeva u inostranstvu. Trajanje tarife i sadržaja je 4 meseca od dana aktivacije, dok je cena tarife 7200 dinara.

Tarifa pripejd Welcome 10 takođe sadrži neograničene minute za razgovore u mts mreži, 100 GB interneta i 1500 minuta ili SMS poruka ka svim mrežama u Srbiji, kao i 300 minuta za pozivanje brojeva u inostranstvu. Vreme trajanja tarife i sadržaja je 10 meseci, a cena je 18000 dinara.

 

Bitno je napomenuti da se sadržaji tarife ne mogu koristiti u romingu, kao ni u balkanskom romingu (Zona 0).

Detalje ponude možete pročitati na sajtu operatora.

0
❤️
0
👍
0
😲
0
😢
0
😠
0

Komentari

Budite uljudni kada komentarišete. Razmislite pre nego što pišete, ne šaljite SPAM, ne bavite se samopromocijom ili promovisanjem drugih, ne maltretirajte, ne uznemiravajte i ne nanosite štetu bilo kome. Molimo pročitajte Pravilnik komentarisanja pre nego što pošaljete komentar. Komentari su podložni moderaciji.

Nema komentara


Ovaj tekst je objavljen pre nego što je portal TeleSrbija registrovan kao elektronski medij u skladu sa Zakonom o javnom informisanju i medijima.

VAŽNO! Mišljenja iznesena u tekstu ne moraju nužno predstavljati mišljenja TeleSrbija, urednika i/ili povezanih entiteta. Nijedna informacija koju pruža TeleSrbija ne može se smatrati pravnim savetom, savetom za investicije, zvaničnim saopštenjem ili tumačenjem, niti se treba koristiti u svrhe donošenja odluka. I ako težimo ka tome da detaljno istražimo celokupnu materiju i objektivno predstavimo sve činjenice, informacije na portalu pružamo bez ikakve garancije, uključujući i implicitne garancije, do mere dopuštene zakonom. Osim ukoliko nije drugačije naznačeno, ovaj tekst nije sponzorisan niti odobren od strane bilo koje kompanije, niti TeleSrbija tvrdi asocijaciju sa bilo kojim entitetom spomenutim u tekstu. Svi logotipi, grafički elementi, zaštitni žigovi, itd., su upotrebljeni u svrhe koje su dopuštene Zakonom.

×

Sviđa Vam se tekst?

Ukoliko želite da budete u toku sa aktuelnostima vezanim za telekomunikacione usluge u Srbiji — popusti, posebne promocije, recenzije mobilnih uređaja, savet i trikovi — možete da nas zapratite na društvenim mrežama:

Twitter nalog

Facebook stranica

Instagram profil

Telegram kanal

Mastodon nalog

Threads nalog

×

Šta mislite o nama?

Na skali od 1 do 7 ocenite koliko je verovatno da biste kolegama, prijateljima, poznanicima, itd., preporučili neki od sadržaja sa portala TeleSrbija?

Nimalo verovatno
Neutralno
Veoma verovatno