Operator Supernova objavio je obaveštenje da ukidaju TV kanale CineStar TV 1, Cinestar TV Action, CineStar TV Comedy HD, CineStar TV Fantasy HD, Motorvision, Mezzo TV i Mezzo Live HD iz ponude od 1. januara 2023. godine svim korisnicima. 

Suprotno Zakonu o elektronskim komunikacijama, operator nije najavio ukidanje kanala na vreme (najmanje 30 dana pre stupanja na snagu promene), isto tako nije istakao pravo korisnika na raskid ugovora bez plaćanja naknade štete za prevremeni raskid ("penala").

O prestupu smo obavestili udruženja za zaštitu potrošača, u cilju omogućavanja zakonom-garantovanih prava korisnicim Supernove.

Autor Milan Kragujević

Milan je programer, entuzijasta za nove tehnologije, telekomunikacije, ekonomiju, računarski softver i razvoj mreža. Pokrenuo je portal TeleSrbija u decembru 2020. godine sa ciljem da unapredi informisanost korisnika IKT usluga u Srbiji, i da sa javnošću podeli svoj entuzijazam i znanje o telekomunikacijama.


VAŽNO! Mišljenja iznesena u tekstu ne moraju nužno predstavljati mišljenja TeleSrbija, urednika i/ili povezanih entiteta. Nijedna informacija koju pruža TeleSrbija ne može se smatrati pravnim savetom, savetom za investicije, zvaničnim saopštenjem ili tumačenjem, niti se treba koristiti u svrhe donošenja odluka. I ako težimo ka tome da detaljno istražimo celokupnu materiju i objektivno predstavimo sve činjenice, informacije na portalu pružamo bez ikakve garancije, uključujući i implicitne garancije, do mere dopuštene zakonom. Osim ukoliko nije drugačije naznačeno, ovaj tekst nije sponzorisan niti odobren od strane bilo koje kompanije, niti TeleSrbija tvrdi asocijaciju sa bilo kojim entitetom spomenutim u tekstu. Svi logotipi, grafički elementi, zaštitni žigovi, itd., su upotrebljeni u svrhe koje su dopuštene Zakonom.

3 komentara

  1. Aleksandar
    Pošto imam internet i TV kod Supernove i pod ugovornom sam obavezom, da li zbog ove vesti mogu da raskinem ugovor za ceo paket ili samo deo ugovora za TV?
  2. Milan
    Dokle ovo maltretiranje ukinuli Sinestar kanale sa filmovima visoke holivudske produkcije i ubacili neke Eurostar kanala sa trecerazrednim europskim filmovima bez ikakvog objasnhenha i najave..a cena pretplate ista,,kako se boriti sa ivim lopovlukom i prevarama
  3. Zorana
    Nemam komentara šta se radi a cena super moćna da li može da se raskine ugovor bez penela?

Napišite komentar

×

Sviđa Vam se tekst?

Ukoliko želite da budete u toku sa aktuelnostima vezanim za telekomunikacione usluge u Srbiji — popusti, posebne promocije, recenzije mobilnih uređaja, savet i trikovi — možete da nas zapratite na društvenim mrežama:

Pratite nas na Twitter

Pratite nas na Facebook

Pratite nas na Telegram

×

Šta mislite o nama?

Na skali od 1 do 7 ocenite koliko je verovatno da biste kolegama, prijateljima, poznanicima, itd., preporučili neki od sadržaja sa portala TeleSrbija?

Nimalo verovatno
Neutralno
Veoma verovatno