Obaveštenje: Ovaj tekst je stariji od 3 meseca, i može sadržati netačne ili nepotpune informacije. Za aktuelne informacije uvek proverite sajt pružaoca usluga ili drugi relevantan izvor.

Novo: Sve usluge ponovo funkcionišu od 13:10. Korisnici koji i dalje nemaju usluge treba da ugase modem iz struje i ponovo ga uključe, kao i da ugase i upale svoj mobilni telefon.

Usluge MTS-a u Kostolcu su u prekidu od jutros, odnosno u 08:52 dana 28.04.2022. Prekidom su obuhvaćene sve usluge, konkretno mobilna telefonija 2G, 3G i 4G, VoLTE, kao i fiksna telefonija bilo preko BBTF ili preko POTS povezivanja, ADSL/VDSL Internet, i IPTV televizija.

Prekid je takođe obuhvatio sve korisnike Internet usluga drugih operatora koji koriste ADSL/VDSL širokopojasni pristup preko Telekomove telefonske parice.

Saobraćaj putem mobilne mreže se otežano realizuje, putem udaljenih baznih stanica u Požarevcu.

Prekid je obuhvatio i sva okolna mesta, konkretno sela Petka, Klenovnik, Ostrovo, Drmno, Bradarac, Selo Kostolac, Kličevac, Rečica, Bratinac, Babušinac, Maljurevac.

Osim navedenih usluga, u prekidu su i usluge banaka u ekspoziturama, bankomata, plaćanja karticom, kao i sinhronizacija računa na novim fiskalnim kasama.

Kako nezvanično saznajemo od izvora bliskih Telekomu u Požarevcu, došlo je do prekida magistralnog optičkog voda ka Kostolcu, povezano sa radovima na izgradnji širokopojasne pristupne infrastrukture u Ćirikovcu. Očekuje se da će Telekom sanirati kvar do kraja dana.

Autor Milan Kragujević

Milan je programer, entuzijasta za nove tehnologije, telekomunikacije, ekonomiju, računarski softver i razvoj mreža. Pokrenuo je portal TeleSrbija u decembru 2020. godine sa ciljem da unapredi informisanost korisnika IKT usluga u Srbiji, i da sa javnošću podeli svoj entuzijazam i znanje o telekomunikacijama.


VAŽNO! Mišljenja iznesena u tekstu ne moraju nužno predstavljati mišljenja TeleSrbija, urednika i/ili povezanih entiteta. Nijedna informacija koju pruža TeleSrbija ne može se smatrati pravnim savetom, savetom za investicije, zvaničnim saopštenjem ili tumačenjem, niti se treba koristiti u svrhe donošenja odluka. I ako težimo ka tome da detaljno istražimo celokupnu materiju i objektivno predstavimo sve činjenice, informacije na portalu pružamo bez ikakve garancije, uključujući i implicitne garancije, do mere dopuštene zakonom. Osim ukoliko nije drugačije naznačeno, ovaj tekst nije sponzorisan niti odobren od strane bilo koje kompanije, niti TeleSrbija tvrdi asocijaciju sa bilo kojim entitetom spomenutim u tekstu. Svi logotipi, grafički elementi, zaštitni žigovi, itd., su upotrebljeni u svrhe koje su dopuštene Zakonom.

Napišite komentar

×

Sviđa Vam se tekst?

Ukoliko želite da budete u toku sa aktuelnostima vezanim za telekomunikacione usluge u Srbiji — popusti, posebne promocije, recenzije mobilnih uređaja, savet i trikovi — možete da nas zapratite na društvenim mrežama:

Pratite nas na Twitter

Pratite nas na Facebook

Pratite nas na Telegram

×

Šta mislite o nama?

Na skali od 1 do 7 ocenite koliko je verovatno da biste kolegama, prijateljima, poznanicima, itd., preporučili neki od sadržaja sa portala TeleSrbija?

Nimalo verovatno
Neutralno
Veoma verovatno