TeleSrbija

Kompanija SBB ukinula je u ponedeljak, 26.07.2021., po tri kanala iz analogne programske šeme u Arilju, Boru, Čačku, Ivanjici, Kikindi, Kraljevu, Kruševcu, Novom Pazaru, Pirotu, Požarevcu i Kostolcu, Šapci, Trsteniku i Vrnjačkoj Banji, Užicu i Sevojnu, Vrbasu i Kuli, Vršcu, Zrenjaninu, Knjaževcu i Majdanpeku. Celokupnu objavu možete pogledati na zvaničnom sajtu SBB-a.

Tabela ukinutih kanala
Foto: Screenshot

Kako navodi SBB, do ukidanja kanala je došlo radi dodatnog unapređenja kvaliteta usluga i proširenja kapaciteta za digitalne usluge i posebno Internet.

U okviru ukidanja tri analogna kanala, SBB je obezbedio 165 Mb/s dodatnog protoka za Internet ili kapacitet za čak 24 nova digitalna HD TV kanala.

Kako podseća kompanija SBB, korisnici na analognim lokacijama koji nemaju nijedan digitalni prijemnik mogu besplatno dobiti jedan D3 mini STB, koji im omogućava da gledaju digitalne kanale, pozivom call centra SBB-a. Drugi i treći STB se naplaćuju 290 dinara mesečno uz priključnu taksu od 2900 dinara jednokratno.

SBB nije omogućio raskid ugovora za korisnike koji nisu zadovoljni promenom, uzimajući u obzir da je pre par godina najavljena digitalizacije cele Srbije kao i da operator ne garantuje za celokupnu programsku šemu na analognoj mreži i usled toga zadržava pravo da dodaje, menja i ukida kanale u bilo kom trenutku.

0
❤️
0
👍
0
😲
0
😢
0
😠
0

Komentari

Budite uljudni kada komentarišete. Razmislite pre nego što pišete, ne šaljite SPAM, ne bavite se samopromocijom ili promovisanjem drugih, ne maltretirajte, ne uznemiravajte i ne nanosite štetu bilo kome. Molimo pročitajte Pravilnik komentarisanja pre nego što pošaljete komentar. Komentari su podložni moderaciji.

Nema komentara


Ovaj tekst je objavljen pre nego što je portal TeleSrbija registrovan kao elektronski medij u skladu sa Zakonom o javnom informisanju i medijima.

VAŽNO! Mišljenja iznesena u tekstu ne moraju nužno predstavljati mišljenja TeleSrbija, urednika i/ili povezanih entiteta. Nijedna informacija koju pruža TeleSrbija ne može se smatrati pravnim savetom, savetom za investicije, zvaničnim saopštenjem ili tumačenjem, niti se treba koristiti u svrhe donošenja odluka. I ako težimo ka tome da detaljno istražimo celokupnu materiju i objektivno predstavimo sve činjenice, informacije na portalu pružamo bez ikakve garancije, uključujući i implicitne garancije, do mere dopuštene zakonom. Osim ukoliko nije drugačije naznačeno, ovaj tekst nije sponzorisan niti odobren od strane bilo koje kompanije, niti TeleSrbija tvrdi asocijaciju sa bilo kojim entitetom spomenutim u tekstu. Svi logotipi, grafički elementi, zaštitni žigovi, itd., su upotrebljeni u svrhe koje su dopuštene Zakonom.

×

Sviđa Vam se tekst?

Ukoliko želite da budete u toku sa aktuelnostima vezanim za telekomunikacione usluge u Srbiji — popusti, posebne promocije, recenzije mobilnih uređaja, savet i trikovi — možete da nas zapratite na društvenim mrežama:

Twitter nalog

Facebook stranica

Instagram profil

Telegram kanal

Mastodon nalog

Threads nalog

×

Šta mislite o nama?

Na skali od 1 do 7 ocenite koliko je verovatno da biste kolegama, prijateljima, poznanicima, itd., preporučili neki od sadržaja sa portala TeleSrbija?

Nimalo verovatno
Neutralno
Veoma verovatno