TeleSrbija

A1 Bugarska izdao je saopštenje (objavljeno na bugarskom ovde, arhivirano ovde) u kojem navode kako je "planirani posao United Grupe za Bulsatkom neprihvatljivo arogantan i suprotan tržišnim pravilima za fer konkurenciju. "

"Saopštenje koje je 09.11.2023. izdala United Grupa, o procesu kupovine Bulsatkoma, zvanično potvrđuje šemu na koju su A1 i drugi tržišni igrači nagoveštavali krajem prošle godine. Tada smo javno upozorili da će Vivakom pokušati da preuzme Bulsatkom od sadašnjeg vlasnika, koji ga je kupio kreditom United Grupe. " navodi A1 Bugarska

Podsećamo, u septembru 2022. bugarski biznismen Spas Rusev sklopio je ugovor o kupovini Bulsatkoma za između 120 i 130 miliona evra. Ruseva su izabrali poverioci kompanije u odnosu na češku PPF grupu, a posao akvizicije se razvukao na više od godinu dana nakon prigovora jednog od osnivača kompanije, Plamena Genčeva.

United Grupa je pre toga u Bugarskoj kupila Vivakom krajem jula 2020. godine, a onda u januaru 2021. godine kupila bugarsku NOVA Broadcasting Group, inače emitera Nova TV, Kino Nova, Nova News, Nova Sport, DIEMA, Diema Family i Diema Sport, kao i Vestnik Telegraf EOOD, izdavača štampanih i elektronskih novina Telegraf, Monitor, Match Telegraf, Politika, Europost i Borba. Ubrzo nakon toga su u februaru 2021. godine kupili dva manja Bugarska telco operatora Net1 i ComNet Sofia. Ovime je United Grupa okončala svoje kupovine u Bugarskoj (za naredne dve godine), i konsolidovala vlasništvo nad vodećim telco operatora i medijima.

Kao deo svoje ustaljenje strategije opkoljavanja tržište, United Grupa je pokupovala sve operatore i medije koje su mogli da kupe, i uspostavila roadmap za integraciju u United Group telco brendove kao i United Media portfolio. U septembru 2021. godine su promenili direktora Vivacoma - Nikolai Andreev. Za direktora NOVA Broadcasting Group postavljen je Dirk Gerkens.

Kao deo isprobane strategije, neophodna je i kupovina Bulsatcom-a, što je pokušano preko Spasa Ruseva. Nakon što su se PPF i A1 žalili, Bulsatcom je ostao u vlasništvu Ruseva.

"Začuđeni smo načinom na koji Vivakom još jednom pokušava da konsoliduje tržište, uprkos činjenici da su KZK i sud više puta blokirali njihove akvizicije telekomunikacionih operatera. Vlasnik Vivakoma (United Grupa) je 2022. pokušao da kupi Bulsatkom preko punomoćnika, pozajmivši mu pun iznos cene kompanije. I pored svih signala sa tržišta i medija, United Grupa je javno demantovala da ima takve namere. Od početka je bilo jasno da je United Grupa koristila niz transakcija kao paravan da prikrije planirano sticanje direktne kontrole nad Bulsatkomom i da izbegne probleme sa regulatornim odobrenjem posla. Nakon podnošenja prijava, KZK je pokrenuo istragu, koja još nije dala rezultate. Najava potencijalnog dogovora od strane United Grupe je tanko prikriven pokušaj da prikrije njihov neuspeh da obaveste KZK još 2022. i na taj način izbegnu potencijalno velike kazne od Komisije." navodi A1

U to vreme, spin off firma u Srbiji, Polaris Media, počela je da prenosi Sport Klub kanale umesto Arena Sport, i terminisala je ugovore sa Arena Channels Group. Inače Polaris je godinu dana ranije prodao bazu korisnika Telekomu, a koji im je nudio da pređu na mSAT pod izgovorom da se Polaris gasi. Nakon što su uveli SK kanale, SBB je krenuo da poziva korisnike Polarisa i da im nudi prelazak na Total TV pakete, uz izgovor da se Polaris gasi. Polaris se još nije ugasio.

"Pozivamo na hitnu i adekvatnu intervenciju regulatora kako bi se poslao jasan signal investitorima i tržištu da se pravila primenjuju na sve igrače i da se podstiče fer konkurencija. Žalićemo se i nastavićemo sa prijavljivanjem incidenta nadležnim bugarskim i evropskim institucijama. " obećao je A1 Bugarska.

PPF se za sada nije oglasio po ovom pitanju ali se očekuje da će na isti način podneti žalbe evropskim i bugarskim komisijama i regulatorima na pokušaj konsolidacije.

Osim pristupa velikom broju korisnika, kupovina Bulsatkoma omogućila bi United Grupi da se domogne i svog prvog satelita, bugarskog BulgariaSat-1, koji se trenutno koristi za emitovanje Bulsatkom DTH televizije u Bugarskoj kao i Polaris Media u Srbiji.

2
❤️
0
👍
0
😲
0
😢
2
😠
0

Komentari

Budite uljudni kada komentarišete. Razmislite pre nego što pišete, ne šaljite SPAM, ne bavite se samopromocijom ili promovisanjem drugih, ne maltretirajte, ne uznemiravajte i ne nanosite štetu bilo kome. Molimo pročitajte Pravilnik komentarisanja pre nego što pošaljete komentar. Komentari su podložni moderaciji.

Nema komentara


VAŽNO! Mišljenja iznesena u tekstu ne moraju nužno predstavljati mišljenja TeleSrbija, urednika i/ili povezanih entiteta. Nijedna informacija koju pruža TeleSrbija ne može se smatrati pravnim savetom, savetom za investicije, zvaničnim saopštenjem ili tumačenjem, niti se treba koristiti u svrhe donošenja odluka. I ako težimo ka tome da detaljno istražimo celokupnu materiju i objektivno predstavimo sve činjenice, informacije na portalu pružamo bez ikakve garancije, uključujući i implicitne garancije, do mere dopuštene zakonom. Osim ukoliko nije drugačije naznačeno, ovaj tekst nije sponzorisan niti odobren od strane bilo koje kompanije, niti TeleSrbija tvrdi asocijaciju sa bilo kojim entitetom spomenutim u tekstu. Svi logotipi, grafički elementi, zaštitni žigovi, itd., su upotrebljeni u svrhe koje su dopuštene Zakonom.

×

Sviđa Vam se tekst?

Ukoliko želite da budete u toku sa aktuelnostima vezanim za telekomunikacione usluge u Srbiji — popusti, posebne promocije, recenzije mobilnih uređaja, savet i trikovi — možete da nas zapratite na društvenim mrežama:

Twitter nalog

Facebook stranica

Instagram profil

Telegram kanal

Mastodon nalog

Threads nalog

×

Šta mislite o nama?

Na skali od 1 do 7 ocenite koliko je verovatno da biste kolegama, prijateljima, poznanicima, itd., preporučili neki od sadržaja sa portala TeleSrbija?

Nimalo verovatno
Neutralno
Veoma verovatno