TeleSrbija

Operator Yettel ukinuo je mogućnost kupovine telefona uz standardnu ponudu, a istovremeno je smanjen iznos popusta za reciklažu uređaja sa 10.000 dinara na 5.000 dinara.

Podsećamo, standardna ponuda u Yettelu je omogućavala uzimanje telefona "za dinar" ili uz plaćanje određenog iznosa doplate jednokratno ili kroz 6 mesečne rate. Ovaj način kupovine uređaja postojao je od početka poslovanja "Telenora" u Srbiji, a pre nekoliko godina je uvedena "ponuda na rate", kasnije i ponuda na rate preko Mobi banke (tada Telenor banke).

Smanjenje popusta na reciklažu uticalo je i na Hipernet promociju, tako da je nov iznos zbira svih popusta za uzimanje telefona uz Hipernet paket i popust za reciklažu ukupno 14.000 dinara umesto dosadašnjih 19.000 dinara. Hipernet promocija 12 meseci po 1 dinar za sada je i dalje aktuelna. 

Bitno je napomenuti da je Yettel takođe ukinuo mogućnost otplate telefona pre isteka ugovorne obaveze, što je ranije oslobađalo postpaid ugovor za uzimanje novog uređaja ili raskid ugovora. Po novim pravilima, raskid ugovora ili kupovina drugog telefona mogući su isključivo nakon otplate standardne naknade štete za prevremeni raskid koja obuhvata zbir svih popusta tokom perioda korišćenja postpaid ugovora (uključujući i razliku u ceni između maloprodajne cene telefona po Yettel standardnom cenovniku i beneficirane cene uz ugovor i odabranu postpaid tairfu) kao i preostale mesečne rate za uređaj.

0
❤️
0
👍
2
😲
1
😢
6
😠
0

Komentari

Budite uljudni kada komentarišete. Razmislite pre nego što pišete, ne šaljite SPAM, ne bavite se samopromocijom ili promovisanjem drugih, ne maltretirajte, ne uznemiravajte i ne nanosite štetu bilo kome. Molimo pročitajte Pravilnik komentarisanja pre nego što pošaljete komentar. Komentari su podložni moderaciji.

1 komentar

Sasa
Milane, radite sjajan posao. Neverovatno je da pre nisam pronasao Vas sajt. A govoreci o Yettel-u, dugo nisam video toliku i takvu kolicinu oportunizma. Jos od SBB-a i UMG.

Ovaj tekst je objavljen pre nego što je portal TeleSrbija registrovan kao elektronski medij u skladu sa Zakonom o javnom informisanju i medijima.

VAŽNO! Mišljenja iznesena u tekstu ne moraju nužno predstavljati mišljenja TeleSrbija, urednika i/ili povezanih entiteta. Nijedna informacija koju pruža TeleSrbija ne može se smatrati pravnim savetom, savetom za investicije, zvaničnim saopštenjem ili tumačenjem, niti se treba koristiti u svrhe donošenja odluka. I ako težimo ka tome da detaljno istražimo celokupnu materiju i objektivno predstavimo sve činjenice, informacije na portalu pružamo bez ikakve garancije, uključujući i implicitne garancije, do mere dopuštene zakonom. Osim ukoliko nije drugačije naznačeno, ovaj tekst nije sponzorisan niti odobren od strane bilo koje kompanije, niti TeleSrbija tvrdi asocijaciju sa bilo kojim entitetom spomenutim u tekstu. Svi logotipi, grafički elementi, zaštitni žigovi, itd., su upotrebljeni u svrhe koje su dopuštene Zakonom.

×

Sviđa Vam se tekst?

Ukoliko želite da budete u toku sa aktuelnostima vezanim za telekomunikacione usluge u Srbiji — popusti, posebne promocije, recenzije mobilnih uređaja, savet i trikovi — možete da nas zapratite na društvenim mrežama:

Twitter nalog

Facebook stranica

Instagram profil

Telegram kanal

Mastodon nalog

Threads nalog

×

Šta mislite o nama?

Na skali od 1 do 7 ocenite koliko je verovatno da biste kolegama, prijateljima, poznanicima, itd., preporučili neki od sadržaja sa portala TeleSrbija?

Nimalo verovatno
Neutralno
Veoma verovatno