TeleSrbija

Operator MTS (Telekom Srbija) ponudio je korisnicima novu Mobilni NET Pripejd tarifu sa megabajtima za roming. 

Cena kartice iznosi 500 dinara uz koju dolazi 10 GB interneta u Srbiji kao i 1 GB interneta za Zonu 0 koju čine Crna Gora, Bosna i Hercegovina, Severna Makedonija i Albanija.

Nakon toga, cena za 1 GB u Srbiji i 500 MB u Zoni 0 za 7 dana košta 200 dinara, 10 GB u Srbiji i 1,5 GB u romingu Zapadnog Balkana iznosi 599 dinara za period od 10 dana.

Bitno je napomenuti da data SIM kartica omogućava vam prenos podataka i slanje SMS poruka, ali ne i obavljanje razgovora i slanje MMS poruka.

Više detalja o ponudi možete pronaći na zvaničnoj stranici operatora.
 

0
❤️
0
👍
1
😲
1
😢
0
😠
0

Komentari

Budite uljudni kada komentarišete. Razmislite pre nego što pišete, ne šaljite SPAM, ne bavite se samopromocijom ili promovisanjem drugih, ne maltretirajte, ne uznemiravajte i ne nanosite štetu bilo kome. Molimo pročitajte Pravilnik komentarisanja pre nego što pošaljete komentar. Komentari su podložni moderaciji.

Nema komentara


VAŽNO! Mišljenja iznesena u tekstu ne moraju nužno predstavljati mišljenja TeleSrbija, urednika i/ili povezanih entiteta. Nijedna informacija koju pruža TeleSrbija ne može se smatrati pravnim savetom, savetom za investicije, zvaničnim saopštenjem ili tumačenjem, niti se treba koristiti u svrhe donošenja odluka. I ako težimo ka tome da detaljno istražimo celokupnu materiju i objektivno predstavimo sve činjenice, informacije na portalu pružamo bez ikakve garancije, uključujući i implicitne garancije, do mere dopuštene zakonom. Osim ukoliko nije drugačije naznačeno, ovaj tekst nije sponzorisan niti odobren od strane bilo koje kompanije, niti TeleSrbija tvrdi asocijaciju sa bilo kojim entitetom spomenutim u tekstu. Svi logotipi, grafički elementi, zaštitni žigovi, itd., su upotrebljeni u svrhe koje su dopuštene Zakonom.

×

Sviđa Vam se tekst?

Ukoliko želite da budete u toku sa aktuelnostima vezanim za telekomunikacione usluge u Srbiji — popusti, posebne promocije, recenzije mobilnih uređaja, savet i trikovi — možete da nas zapratite na društvenim mrežama:

Twitter nalog

Facebook stranica

Instagram profil

Telegram kanal

Mastodon nalog

Threads nalog

×

Šta mislite o nama?

Na skali od 1 do 7 ocenite koliko je verovatno da biste kolegama, prijateljima, poznanicima, itd., preporučili neki od sadržaja sa portala TeleSrbija?

Nimalo verovatno
Neutralno
Veoma verovatno