TeleSrbija

Ministar informisanja i telekomunikacija, Mihailo Jovanović i gradonačelnik Šapca, Aleksandar Pajić obišli su danas selo Pocerski Metković, kod Šapca, povodom završetka radova u tom mestu, u okviru Projekta izgradnje širokopojasne komunikacione infrastrukture u ruralnim predelima Republike Srbije.

„Selo Pocerski Metković je 30. u Srbiji koje je dobilo brzi internet, dok je u toku izgradnja u još 75 sela, zahvaljujući kapitalnom projektu Ministarstva informisanja i telekomunikacija. Izgradnjom optičke, telekomunikacione infrastrukture se u ruralnim predelima obezbeđuje brzi internet, protoka preko 100Mb/s. Naš cilj je precizan i jasan: da do 2025. godine 99% sela u Srbiji dobije brzi internet. U tu svrhu izgradićemo više od 4.700 km optičkih trasa i povezaćemo više od 120.000 domaćinstava i oko 720 školskih objekata u više od 700 sela“, istakao je ministar Jovanović.

Uvođenjem brzog interneta u selima obezbeđuje se dostupnost usluga elektronske uprave, digitalna nastava i digitalni sadržaji i u najmanjim, izdvojenim odeljenjima osnovnih škola u Srbiji, pokretanje biznisa i mogućnosti da se koristi elektronska trgovina kako bi poljoprivredni i drugi proizvodi bili dostupni u svakom trenutku preko interneta, kao i praćenje multimedijalnog sadržaja – više stotina televizijskih kanala, zabavnog i naučnog programa, sportskog i filmskog programa, fiksne i mobilne telefonije.

Tokom posete OŠ „Laza K. Lazarević“ u selu Pocerski Metković, Ministarstvo informisanja i telekomunikacija je zajedno sa Telekomom Srbija opremilo školu sa laptop računarom i projektorom. Pored ministra Jovanovića, događaju su prisustvovali i generalni direktor Telekoma Srbija, Vladimir Lučić, gradonačelnik Šapca, Aleksandar Pajić, načelnik Mačvanskog upravnog okruga, Željko Marjanović i direktor OŠ „Laza K. Lazarević“, Milan Blagojević.

Ministar je ovom prilikom posetio Gradsku kuću u Šapcu gde je održan sastanak sa gradonačelnikom Šapca, Aleksandrom Pajićem i načelnikom Mačvanskog upravnog okruga Željkom Marjanovićem. Na sastanku se razgovaralo o unapređenju usluga elektronske uprave, koliko je digitalizacija doprinela da javna uprava postane efikasan servis građana i koliko stvari građani mogu da završe preko svog mobilnog telefona ili računara.

Napredak u realizaciji ovog projekta i plan za povezivanje sela se nalazi na sajtu Ministarstva mit.gov.rs.

0
❤️
0
👍
0
😲
0
😢
0
😠
0

Komentari

Budite uljudni kada komentarišete. Razmislite pre nego što pišete, ne šaljite SPAM, ne bavite se samopromocijom ili promovisanjem drugih, ne maltretirajte, ne uznemiravajte i ne nanosite štetu bilo kome. Molimo pročitajte Pravilnik komentarisanja pre nego što pošaljete komentar. Komentari su podložni moderaciji.

Nema komentara


VAŽNO! Mišljenja iznesena u tekstu ne moraju nužno predstavljati mišljenja TeleSrbija, urednika i/ili povezanih entiteta. Nijedna informacija koju pruža TeleSrbija ne može se smatrati pravnim savetom, savetom za investicije, zvaničnim saopštenjem ili tumačenjem, niti se treba koristiti u svrhe donošenja odluka. I ako težimo ka tome da detaljno istražimo celokupnu materiju i objektivno predstavimo sve činjenice, informacije na portalu pružamo bez ikakve garancije, uključujući i implicitne garancije, do mere dopuštene zakonom. Osim ukoliko nije drugačije naznačeno, ovaj tekst nije sponzorisan niti odobren od strane bilo koje kompanije, niti TeleSrbija tvrdi asocijaciju sa bilo kojim entitetom spomenutim u tekstu. Svi logotipi, grafički elementi, zaštitni žigovi, itd., su upotrebljeni u svrhe koje su dopuštene Zakonom.

×

Sviđa Vam se tekst?

Ukoliko želite da budete u toku sa aktuelnostima vezanim za telekomunikacione usluge u Srbiji — popusti, posebne promocije, recenzije mobilnih uređaja, savet i trikovi — možete da nas zapratite na društvenim mrežama:

Twitter nalog

Facebook stranica

Instagram profil

Telegram kanal

Mastodon nalog

Threads nalog

×

Šta mislite o nama?

Na skali od 1 do 7 ocenite koliko je verovatno da biste kolegama, prijateljima, poznanicima, itd., preporučili neki od sadržaja sa portala TeleSrbija?

Nimalo verovatno
Neutralno
Veoma verovatno