Mrziš reklame? Pretplati se na naš Patreon!

Obaveštenje: Ovaj tekst je stariji od 3 meseca, i može sadržati netačne ili nepotpune informacije. Za aktuelne informacije uvek proverite sajt pružaoca usluga ili drugi relevantan izvor.

Kada je 1. decembra 2020. godine kompanija Vip mobile objavila ponudu svojih NEO NEO paketa, korisnici su već počeli da razmišljaju o tome kako će nove, jeftinije, NEO NEO tarife koristiti kao zamenu za Kućni net tarife ili uopšteno počeli da razmišljaju o prelasku na 4G internet umesto dosadašnjeg DSL/kablovskog interneta.

Međutim, i ako Vip do danas to nije jasno iskomunicirao sa korisnicima, NEO NEO tarife se ne mogu koristiti kao kućni internet, niti koristiti u ruteru ili tetherovati u mobilnog telefonu.

U Ugovoru je malo zbunjujuće navedeno sledeće:

Neograničeni prenos podataka iz NEO NEO (NEO NEO i NEO NEO MAX) tarifnih paketa je namenjen za korišćenje usluge prenosa podataka na pretplatničkom broju na kojem su NEO NEO tarife aktivirane i uz korišćenje SIM kartice sa tim pretplatničkim brojem u mobilnom telefonu.

Deljenje interneta/prenosa podataka na druge uređaje, omogućeno je korišćenjem WiFi bežične mreže (hotspot opcija na mobilnom telefonu), a sa telefona u kojem se SIM kartica na kojoj je aktivirana NEO NEO tarifa nalazi.

Deljenje interneta/prenosa podataka u toku jednog obračunskog perioda dozvoljeno je, maksimalno do potrošnje koja ne prelazi potrošnju prenosa podataka/internet saobraćaja ostvarenog za korišćenje interneta na mobilnom telefonu u kojem se SIM kartica sa aktiviranom NEO NEO tarifom nalazi (npr. ukoliko Pretplatnik na svom uređaju u kojem se nalazi SIM kartica sa aktiviranom NEO NEO tarifom potroši 10 GB za prenos podataka unutar jednog obračunskog perioda, dozvoljeno deljenje interneta/prenosa podataka sa drugim uređajima je maksimalno 10 GB).

Deljenje interneta podrazumeva svako korišćenje usluge prenosa podataka iz tarifnog paketa NEO NEO na drugim uređajima (uređajima poput drugih telefona, tableta, kompjutera i sl. ) u kojima se ne nalazi SIM kartica sa pretplatničkim brojem na kojem je aktivirana NEO NEO tarifa posredstvom WiFi bežične veze (hotspot opcija na mobilnom telefonu).

U slučaju da Pretplatnik koristi uslugu deljenja internet saobraćaja van predviđenih okvira i namena i/ili koristi SIM karticu na kojoj je aktivirana NEO NEO tarifa za kućni ruter, Vip ima pravo da, u cilju očuvanja kvaliteta usluge prenosa podataka u mreži, Pretplatniku trajno zabrani opciju deljenja internet saobraćaja sa drugim uređajima.

Ovo pre svega znači da tethering/hotspot možete koristiti ali samo za prenos podataka određene količine interneta koju ste već potrošili na telefonu u tom obračunskom periodu. Dakle, da biste na hotspot-u mogli da koristite 100 GB morate pre toga da potrošite 100 GB na telefonu.

Mnoge korisnike zanima na koji način Vip može da detektuje korišćenje usluge za tetherning/hotspot kao i u ruteru, i da li Vip uopšte planira da primenjuje ovo ograničenje.

Pre svega, Vip za sada ne suspenduje saobraćaj korisnicima koji svoje NEO NEO kartice koriste za tethering ili čak drže u kućnim ruterima, ali očekujemo da će se to promeniti kada veći broj korisnika počne da zloupotrebljava uslugu na navedeni način i pravi ogromnu potrošnju, posebno na NEO NEO Max tarifi koja nema ograničenje brzine protoka.

Sa tehničke strane, Vipu su na raspolaganju dva načina detekcije korišćenja usluge za hotspot i u ruteru.

  1. IMEI broj uređaja — IMEI je jedinstveni broj koji je dodeljen svakom mobilnom uređaju, bilo telefonu, tabletu, modemu, ruteru, smart frižideru, itd., ukoliko podržava povezivanje na mobilnu mrežu. IMEI između ostalog sadrži i model uređaja kao i klasifikaciju. Dakle, na osnovu IMEI moguće je utvrditi model uređaja (npr. Huawei B310 4G modem) kao i klasifikaciju (fiksni uređaj bez baterije).

  2. TTL (time to live) TCP paketa na mreži — Kod računarskih mreža, svaki TCP/IP paket ima jedan broj - TTL - koji mu označava „rok trajanja”. Pri svakom prelasku paketa kroz ruter, taj broj se smanjuje, a kada dostigne 0 paket se odbacuje. Saobraćaj koji stiže na Vipov Core ruter na koji se usmerava saobraćaj svih korisnika, a koji dolazi sa mobilnog, će imati TTL 63, odnosno početni TTL 64 umanjen za 1. Saobraćaj koji dolazi sa hotspot-a ili kućnog rutera će imati TTL 62, jer je prvi hop zapravo kućni ruter odnosno virtuelni ruter mobilnog hotspota.

Dakle, evidentno je da Vip može sa tehničke strane da utvrdi da li se kartica koristi u skladu sa uslovima navedenim u Ugovoru ili ne. Isto tako Vip mrežni firewall može da odbija sve pakete koji su označeni kao upotreba hotspota, ukoliko ukupna količina saobraćaja na taj način pređe dozvoljenu. Ovo bi suspendovalo samo hotspot saobraćaj, a regularni saobraćaj sa telefona bi funkcionisao.

Najbitnije za vas kao korisnike je sledeće - NEO NEO tarifa ima neograničen Internet, ali na mobilnom telefonu, i nije namenjena za korišćenje u ruteru ili kao hotspot. Nemojte zloupotrebljavati mrežu na ovaj način, jer to degradira kvalitet servisa za sve korisnike, a ukoliko Vip utvrdi da ste značajno degradirali rad ili ugrozili funkcionisanje servisa, može raskinuti ugovor sa Vama i naplatiti Vam naknadu za nanetu štetu.

Dhilos Cloud - Stabilan, brz i povoljan web hosting!
0
❤️
0
👍
0
😲
0
😢
0
😠
0

Mrziš reklame? Pretplati se na naš Patreon!


Komentari

Budite uljudni kada komentarišete. Razmislite pre nego što pišete, ne šaljite SPAM, ne bavite se samopromocijom ili promovisanjem drugih, ne maltretirajte, ne uznemiravajte i ne nanosite štetu bilo kome. Molimo pročitajte Pravilnik komentarisanja pre nego što pošaljete komentar. Komentari su podložni moderaciji.

Nema komentara

Autor Milan Kragujević

Milan je programer, entuzijasta za nove tehnologije, telekomunikacije, ekonomiju, računarski softver i razvoj mreža. Pokrenuo je portal TeleSrbija u decembru 2020. godine sa ciljem da unapredi informisanost korisnika IKT usluga u Srbiji, i da sa javnošću podeli svoj entuzijazam i znanje o telekomunikacijama.

Dhilos Cloud - Stabilan, brz i povoljan web hosting!

Mrziš reklame? Pretplati se na naš Patreon!


Ovaj tekst je objavljen pre nego što je portal TeleSrbija registrovan kao elektronski medij u skladu sa Zakonom o javnom informisanju i medijima.

VAŽNO! Mišljenja iznesena u tekstu ne moraju nužno predstavljati mišljenja TeleSrbija, urednika i/ili povezanih entiteta. Nijedna informacija koju pruža TeleSrbija ne može se smatrati pravnim savetom, savetom za investicije, zvaničnim saopštenjem ili tumačenjem, niti se treba koristiti u svrhe donošenja odluka. I ako težimo ka tome da detaljno istražimo celokupnu materiju i objektivno predstavimo sve činjenice, informacije na portalu pružamo bez ikakve garancije, uključujući i implicitne garancije, do mere dopuštene zakonom. Osim ukoliko nije drugačije naznačeno, ovaj tekst nije sponzorisan niti odobren od strane bilo koje kompanije, niti TeleSrbija tvrdi asocijaciju sa bilo kojim entitetom spomenutim u tekstu. Svi logotipi, grafički elementi, zaštitni žigovi, itd., su upotrebljeni u svrhe koje su dopuštene Zakonom.

×

Sviđa Vam se tekst?

Ukoliko želite da budete u toku sa aktuelnostima vezanim za telekomunikacione usluge u Srbiji — popusti, posebne promocije, recenzije mobilnih uređaja, savet i trikovi — možete da nas zapratite na društvenim mrežama:

Twitter nalog

Facebook stranica

Instagram profil

Telegram kanal

Mastodon nalog

Threads nalog

×

Šta mislite o nama?

Na skali od 1 do 7 ocenite koliko je verovatno da biste kolegama, prijateljima, poznanicima, itd., preporučili neki od sadržaja sa portala TeleSrbija?

Nimalo verovatno
Neutralno
Veoma verovatno