Izdavač portala TeleSrbija pokreće besplatno SAVETOVALIŠTE ZA KORISNIKE TELEKOMUNIKACIONIH USLUGA

Izdavač portala TeleSrbija, Udruženje korisnika telekomunikacija Klenovnik, pokrenulo je inicijativu uspostavljanja besplatnog SAVETOVALIŠTA ZA KORISNIKE TELEKOMUNIKACIONIH USLUGA, u cilju edukacije korisnika telekomunikacionih usluga o svojim pravima i obavezama, kao i zaštite prava krajnjih korisnika telekomunikacionih usluga.
Izdavač portala TeleSrbija pokreće besplatno SAVETOVALIŠTE ZA KORISNIKE TELEKOMUNIKACIONIH USLUGA

Foto: iStock

Izdavač portala TeleSrbija, Udruženje korisnika telekomunikacija Klenovnik, pokrenulo je inicijativu uspostavljanja besplatnog SAVETOVALIŠTA ZA KORISNIKE TELEKOMUNIKACIONIH USLUGA, u cilju edukacije korisnika telekomunikacionih usluga o svojim pravima i obavezama, kao i zaštite prava krajnjih korisnika telekomunikacionih usluga.

U okviru nove sekcije na portalu TeleSrbija, Savetovalište, korisnici će moći da se informišu i pronađu odgovore na najčešće postavljana pitanja koja mogu imati o IKT uslugama, i moći će da podnesu Zahtev za savetovanje, putem web forme. 

U okviru procesa podnošenja Zahteva za savetovanje, korisnik unosi informacije o operatoru za čije usluge zahteva savetovanje, i u slobodnoj formi opisuje svoj problem, uz mogućnost da priloži dokumenta, fotografije i video zapise. Nakon podnošenja Zahteva za savetovanje, Udruženje korisnika telekomunikacija Klenovnik pristupa rešavanju Zahteva.

Kroz rad Savetovališta, ponudićemo korisnicima personalizovane informacije i rešenja kako bismo ih edukovali o njihovim pravima, i obavezama, i pomogli da reše eventualni spor sa operatorom. 

Dodatno, Udruženje će sarađivati direktno sa operatorima elektronskih komunikacionih usluga i distribucije medijskih sadržaja - koji budu želeli da sarađuju - na efikasnom rešavanju reklamacija i prigovora njihovih korisnika, a koji su podneti putem Savetovališta, i za koje je korisnik dao takvu saglasnost. 

Isto tako, kada se identifikuju sistematske povrede prava korisnika, Udruženje će podneti Inicijativu za pokretanje postupka zaštite kolektivnog interesa potrošača kod Ministarstva unutrašnje i spoljne trgovine, a isto tako i Inicijativu za pokretanje inspekcijskog postupka kod Ministarstva informisanja i telekomunikacija.

Portal TeleSrbija se od svog začeća intenzivno i neumorno bori za zaštitu institucije zakona na tržištu telekomunikacija u Srbiji, i posebno na zaštitu prava krajnjih korisnika telekomunikacionih usluga, što kroz pokretanje mnogobrojnih inicijativa i postupaka kod RATEL-a i Ministarstva informisanja i telekomunikacija (i prethodnih Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija), što kroz dosadašnje savetovanje korisnika u manjem obimu. Smatramo da je logičan sledeći korak sistematizacija procesa savetovanja korisnika kroz Savetovalište, kako bismo na efikasniji način mogli da pomognemo znatno većem broju korisnika, a kroz rad na zaštiti kolektivnih interesa potrošača, i da značajno unapredimo tržište telekomunikacija.

Savetovalište će ubrzo postati dostupno na portalu TeleSrbija, u sekciji Alati, o čemu ćemo naknadno objaviti vest. 

1
❤️
2
👍
0
😲
0
😢
0
😠
2

Nema komentara