TeleSrbija

Izdavač portala TeleSrbija, Udruženje korisnika telekomunikacija Klenovnik, pokrenulo je inicijativu uspostavljanja besplatnog SAVETOVALIŠTA ZA KORISNIKE TELEKOMUNIKACIONIH USLUGA, u cilju edukacije korisnika telekomunikacionih usluga o svojim pravima i obavezama, kao i zaštite prava krajnjih korisnika telekomunikacionih usluga.

U okviru nove sekcije na portalu TeleSrbija, Savetovalište, korisnici će moći da se informišu i pronađu odgovore na najčešće postavljana pitanja koja mogu imati o IKT uslugama, i moći će da podnesu Zahtev za savetovanje, putem web forme. 

U okviru procesa podnošenja Zahteva za savetovanje, korisnik unosi informacije o operatoru za čije usluge zahteva savetovanje, i u slobodnoj formi opisuje svoj problem, uz mogućnost da priloži dokumenta, fotografije i video zapise. Nakon podnošenja Zahteva za savetovanje, Udruženje korisnika telekomunikacija Klenovnik pristupa rešavanju Zahteva.

Kroz rad Savetovališta, ponudićemo korisnicima personalizovane informacije i rešenja kako bismo ih edukovali o njihovim pravima, i obavezama, i pomogli da reše eventualni spor sa operatorom. 

Dodatno, Udruženje će sarađivati direktno sa operatorima elektronskih komunikacionih usluga i distribucije medijskih sadržaja - koji budu želeli da sarađuju - na efikasnom rešavanju reklamacija i prigovora njihovih korisnika, a koji su podneti putem Savetovališta, i za koje je korisnik dao takvu saglasnost. 

Isto tako, kada se identifikuju sistematske povrede prava korisnika, Udruženje će podneti Inicijativu za pokretanje postupka zaštite kolektivnog interesa potrošača kod Ministarstva unutrašnje i spoljne trgovine, a isto tako i Inicijativu za pokretanje inspekcijskog postupka kod Ministarstva informisanja i telekomunikacija.

Portal TeleSrbija se od svog začeća intenzivno i neumorno bori za zaštitu institucije zakona na tržištu telekomunikacija u Srbiji, i posebno na zaštitu prava krajnjih korisnika telekomunikacionih usluga, što kroz pokretanje mnogobrojnih inicijativa i postupaka kod RATEL-a i Ministarstva informisanja i telekomunikacija (i prethodnih Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija), što kroz dosadašnje savetovanje korisnika u manjem obimu. Smatramo da je logičan sledeći korak sistematizacija procesa savetovanja korisnika kroz Savetovalište, kako bismo na efikasniji način mogli da pomognemo znatno većem broju korisnika, a kroz rad na zaštiti kolektivnih interesa potrošača, i da značajno unapredimo tržište telekomunikacija.

Savetovalište će ubrzo postati dostupno na portalu TeleSrbija, u sekciji Alati, o čemu ćemo naknadno objaviti vest. 

1
❤️
2
👍
0
😲
0
😢
0
😠
2

Komentari

Budite uljudni kada komentarišete. Razmislite pre nego što pišete, ne šaljite SPAM, ne bavite se samopromocijom ili promovisanjem drugih, ne maltretirajte, ne uznemiravajte i ne nanosite štetu bilo kome. Molimo pročitajte Pravilnik komentarisanja pre nego što pošaljete komentar. Komentari su podložni moderaciji.

Nema komentara


VAŽNO! Mišljenja iznesena u tekstu ne moraju nužno predstavljati mišljenja TeleSrbija, urednika i/ili povezanih entiteta. Nijedna informacija koju pruža TeleSrbija ne može se smatrati pravnim savetom, savetom za investicije, zvaničnim saopštenjem ili tumačenjem, niti se treba koristiti u svrhe donošenja odluka. I ako težimo ka tome da detaljno istražimo celokupnu materiju i objektivno predstavimo sve činjenice, informacije na portalu pružamo bez ikakve garancije, uključujući i implicitne garancije, do mere dopuštene zakonom. Osim ukoliko nije drugačije naznačeno, ovaj tekst nije sponzorisan niti odobren od strane bilo koje kompanije, niti TeleSrbija tvrdi asocijaciju sa bilo kojim entitetom spomenutim u tekstu. Svi logotipi, grafički elementi, zaštitni žigovi, itd., su upotrebljeni u svrhe koje su dopuštene Zakonom.

×

Sviđa Vam se tekst?

Ukoliko želite da budete u toku sa aktuelnostima vezanim za telekomunikacione usluge u Srbiji — popusti, posebne promocije, recenzije mobilnih uređaja, savet i trikovi — možete da nas zapratite na društvenim mrežama:

Twitter nalog

Facebook stranica

Instagram profil

Telegram kanal

Mastodon nalog

Threads nalog

×

Šta mislite o nama?

Na skali od 1 do 7 ocenite koliko je verovatno da biste kolegama, prijateljima, poznanicima, itd., preporučili neki od sadržaja sa portala TeleSrbija?

Nimalo verovatno
Neutralno
Veoma verovatno