Mrziš reklame? Pretplati se na naš Patreon!

Sve češće dobijamo mejlove korisnika SBB-ove usluge Total TV koji su nezadovoljni jer navode da ih operator uslovljava da raskid ugovora realizuju isključivo lično, u poslovnici operatora. 

Ovo ne bi bio toliko veliki problem, da usluga Total TV nije dostupna na celoj teritoriji Srbije, dok su SBB prodajna mesta dostupna u samo 35 grada u Srbiji.

Korisnicima je omogućeno da se za Total TV uslugu prijave putem telefona, društvenih mreža ili putem web sajta. Tada monteri dolaze kod njih na adresu, i donose sa sobom opremu i ugovor.

Međutim, ako korisnik želi da raskine ugovor, uslovljen je da dva puta putuje do najbližeg prodajnog mesta SBB-a, što ponekad iziskuje put od preko 100 kilometara. Zašto dva puta? Jednom da najavi raskid ugovora, a drugi put da vrati opremu, kada istekne 30 dana otkaznog roka od trenutka najave raskida ugovora. 

Naravno, ovakvo postupanje je protivzakonito, i naravno da to nije jedini način na koji korisnik može raskinuti ugovor sa SBB-om za Total TV uslugu.

Naime, u Opštim uslovima operatora, konkrento izmena br. 3 datirana 01.03.2018. godine (koju možete pročitati ovde), operator je predvideo i mogućnost da korisnik raskine ugovor elektronskim putem, slanjem mejla potpisanog kvalifikovanim elektronskim potpisom.

Dakle, neophodno je da korisnik poseduje sertifikat za elektronski potpis, ili aktiviranu aplikaciju ConsentID za uslugu elektronski potpis u klaudu. Sertifikat možete nabaviti u Pošti Srbije, kao i u najbližoj policijskoj upravi. Za elektronski potpis u klaudu, pogledajte uputstvo na sajtu eUprave.

Osim navedenog, korisnik i dalje može da raskine ugovor pismenim putem, slanjem obaveštenja o jednostranom raskidu ugovora na adresu operatora, tj. "SBB doo", Bulevar Peka Dapčevića 19, 11000 Beograd.

Pravo korisnika da raskid realizuje slanjem pisma je garantovano Zakonom o elektronskim komunikacijama, Zakonom o zaštiti potrošača i Zakonom o obligacionim odnosima i ne može biti uskraćeno korisniku ni u kom slučaju, a kazne za kršenje korisnikovog prava su novčane u rasponu od 100.000 do 250.000 dinara po svakoj instanci kršenja prava korisnika uključujući i pravo na raskid ugovora slanjem pisma.

Koraci za raskid ugovora za Total TV

1. Preuzmite i odštampajte ovaj obrazac

2. Popunite prvu sekciju Podaci o Korisniku, precrtajte tačku A, B, D, i E.

3. Popunite tačku C, svojeručno potpišite isto kako se inače potpisujete, a posebno kako ste se potpisali prilikom sklapanja ugovora. Razlog niste u obavezi da navedete, u kom slučaju možete napisati "Ne želim da navedem razlog"

Ukoliko želite da podnesete Zahtev za raskid elektronskim putem, skenirajte dokument, a zatim ga potpišite kvalifikovanim sertifikatom za elektronski potpis, i pošaljite ga mejlom na [email protected] kao i na [email protected]

Ukoliko želite da podnesete Zahtev za raskid pismenim putem, napravite fotokopiju dokumenta, zatim ga pošaljite kao preporučeno pismo sa povratnicom Poštom, na adresu operatora - "SBB doo", Bulevar Peka Dapčevića 19, 11000 Beograd. Snosite troškove slanja pisma.

Na dan slanja pisma, neophodno je da su izmirena sva dugovanja prema SBB-u, uključujući i dugovanja kojima još uvek nije istekao rok za plaćanje. Na primer, ako račun za usluge dobijate 1. u mesecu, sa rokom za plaćanje do 20. u mesecu, a Zahtev za raskid podnosite 5. u mesecu, neophodno je da na dan slanja Zahteva za raskid izmirite i dugovanje čiji je rok plaćanja do 20. u mesecu.

Otkazni rok iznosi 30 dana, i stupa na snagu na dan kada je Zahtev za raskid dostavljen operatoru. Dobićete povratnicu sa tačnim datumom kada je operatoru dostavljeno pismo. Ukoliko ste Zahtev poslali elektronski, otkazni rok stupa na snagu dana kada ste posllai mejl, i uključuje i taj dan. 

Nakon isteka otkaznog roka od 30 dana, neophodno je da u roku do 7 dana operatoru dostavite terminalnu opremu koju ste dobili za potrebe korišćenja usluge. 

Terminalna oprema koja se vraća uključuje:

1. Set top box

2. Daljinski upravljač

3. Strujno napajanje

4. LNB na anteni

5. Modem za Internet

6. DSL spliter

7. CA kartica (ukoliko je prisutna)

Terminalna oprema koja se NE VRAĆA je: Satelitska antena, HDMI kabl, Ethernet kabl, koaksijalni kabl, konektori, spliteri (osim DSL splitera), filteri, baterije, telefonski kabl, kutije, omotači iz kutije, papirna uputstva.

LNB je plastično-metalni deo koji se nalazi na kraju "ruke" na satelitskoj anteni, a u koji su uključeni koaksijalni kablovi. Neophodno je da demontirate ovaj deo, i da ga vratite operatoru. Samu antenu ne vraćate, možete je skinuti a možete je i ostaviti ako prelazite na usluge drugog operatora, ili ponovo sklapate ugovor za Total TV na drugo ime. 

Opremu upakujte bezbedno, u kutiji adekvatne veličine, sa adekvatnim punjenjem kako ne bi došlo do oštećenja opreme. Fotografišite i snimajte ceo proces pakovanja opreme. Fotografišite nalepnice sa svih uređaja. 

Opremu pošaljite kurirskom službom na adresu operatora, i platite troškove slanja. Zatražite dodatnu uslugu potpisa povratnice i ličnog uručenja kako biste imali pismeni dokaz o dostavljanju opreme na adresu. 

Operator će vam fakturisati naknadu za korišćenje usluge tokom trajanja otkaznog roka. Račun će vam biti ispostavljen 1. sledećeg meseca nakon meseca u kojem ste vratili opremu. Dakle, ukoliko ste opremu vratili 3. maja, račun će vam biti ispostavljen 1. juna, sa rokom plaćanja do 20. juna. Ukoliko ste opremu vratili 30. maja, račun ćete opet dobiti sa datumom 1. juna. Neophodno je da račun platite u naznačenom roku. 

Račun će vam biti poslat poštom na adresu korišćenja usluge. Ukoliko ne dobijete račun, obratite se operatoru mejlom kako bi vam poslali račun elektronskim putem. 

Nakon što platite račun, obratite se mejlom sa zahtevom da vam operator dostavi potvrdu o razduženju opreme, na obrascu koji se zove "POTVRDA O VRAĆENOJ OPREMI". Operator neće hteti da vam izda potvrdu da nemate dugovanja, usled čega je neophodno da naredne 2 godine čuvate potvrdu o plaćanju poslednjeg računa, kao i potvrdu o vraćenoj opremi, digitalne ili pismene zapise obrasca koji ste popunili kao Zahtev za raskid ugovora, kao i fotografije i video snimke procesa pakovanja opreme, i povratnice za Zahtev kao i za opremu.

Dhilos Cloud - Stabilan, brz i povoljan web hosting!
3
❤️
0
👍
1
😲
0
😢
1
😠
2

Mrziš reklame? Pretplati se na naš Patreon!


Komentari

Budite uljudni kada komentarišete. Razmislite pre nego što pišete, ne šaljite SPAM, ne bavite se samopromocijom ili promovisanjem drugih, ne maltretirajte, ne uznemiravajte i ne nanosite štetu bilo kome. Molimo pročitajte Pravilnik komentarisanja pre nego što pošaljete komentar. Komentari su podložni moderaciji.

1 komentar

Marko
Da li važi ista procedura ako želim da raskinem ugovor sa mSat TV, a živim u mestu gde nema Telekomovih poslovnica?
Autor Milan Kragujević

Milan je programer, entuzijasta za nove tehnologije, telekomunikacije, ekonomiju, računarski softver i razvoj mreža. Pokrenuo je portal TeleSrbija u decembru 2020. godine sa ciljem da unapredi informisanost korisnika IKT usluga u Srbiji, i da sa javnošću podeli svoj entuzijazam i znanje o telekomunikacijama.

Dhilos Cloud - Stabilan, brz i povoljan web hosting!

Mrziš reklame? Pretplati se na naš Patreon!


VAŽNO! Mišljenja iznesena u tekstu ne moraju nužno predstavljati mišljenja TeleSrbija, urednika i/ili povezanih entiteta. Nijedna informacija koju pruža TeleSrbija ne može se smatrati pravnim savetom, savetom za investicije, zvaničnim saopštenjem ili tumačenjem, niti se treba koristiti u svrhe donošenja odluka. I ako težimo ka tome da detaljno istražimo celokupnu materiju i objektivno predstavimo sve činjenice, informacije na portalu pružamo bez ikakve garancije, uključujući i implicitne garancije, do mere dopuštene zakonom. Osim ukoliko nije drugačije naznačeno, ovaj tekst nije sponzorisan niti odobren od strane bilo koje kompanije, niti TeleSrbija tvrdi asocijaciju sa bilo kojim entitetom spomenutim u tekstu. Svi logotipi, grafički elementi, zaštitni žigovi, itd., su upotrebljeni u svrhe koje su dopuštene Zakonom.

×

Sviđa Vam se tekst?

Ukoliko želite da budete u toku sa aktuelnostima vezanim za telekomunikacione usluge u Srbiji — popusti, posebne promocije, recenzije mobilnih uređaja, savet i trikovi — možete da nas zapratite na društvenim mrežama:

Twitter nalog

Facebook stranica

Instagram profil

Telegram kanal

Mastodon nalog

Threads nalog

×

Šta mislite o nama?

Na skali od 1 do 7 ocenite koliko je verovatno da biste kolegama, prijateljima, poznanicima, itd., preporučili neki od sadržaja sa portala TeleSrbija?

Nimalo verovatno
Neutralno
Veoma verovatno