Mrziš reklame? Pretplati se na naš Patreon!

Umesto da mu institucije pomognu, u slučaju sa SBB-om, Ivana Tatića RATEL - ignoriše. 

Podsećamo, Ivan Tatić je u januaru 2023. godine podneo zahtev za raskid ugovora kod SBB-a, povodom povećanja cene usluga. Korisnici imaju pravo na besplatan raskid ugovora kada operator promeni uslove pružanja usluge uključujući i promene cene, sadržaja paketa, itd.

SBB je ignorisao Ivanove dopise, a u poslovnici nisu hteli da mu omoguće raskid ugovora. Sada ga SBB proganja za dugovanje a istovremeno ne žele da mu saopšte uslove pod kojima je ugovor raskinut.

Više puta smo kontaktirali kompaniju SBB preko zvaničnog info mejla, a pisali smo i mejl direktorki marketinga Minji Jugović Janjić. Niko nam nije odgovorio.

Po Zakonu o elektronskim komunikacijama, kada operator odbije prigovor korisnika, ili ne odgovori na isti u propisanom roku i propisanoj formi, korisnik se može obratiti regulatornoj agenciji (RATEL) za posredovanje u mirnom rešavanju spora.

Istovremeno, RATEL ima obavezu da - ukoliko posumnja da je došlo do kršenja odredbi Zakona o elektronskim komunikacijama ili Zakona o zaštiti potrošača, podnese prijavu Ministarstvu unutrašnje i spoljne trgovine i/ili Ministarstvu informisanja i telekomunikacija, radi pokretanja inspekcijskog postupka.

Ivan se obratio RATEL-u 1. februara, podnošenjem prigovora putem Internet šaltera. Od RATEL-a nije dobio nikakve povratne informacije, a kada se obratio regulatornoj agenciji, dobio je šokantnu informaciju.

Naime, kada je kontaktirao RATEL, Ivanu je rečeno da je Jelena, koja je preuzela njegov predmet, dva i po meseca već na odsustvu, i da je predmet "u mirovanju". 

RATEL je propustio mogućnost da pravovremeno reaguje i spreči operatora SBB da sa korisnikom raskine ugovor pod nerazjašnjenim uslovima, i da mu za to fakturiše naknadu, koju korisnik osporava, a operator pokušava prinudno da naplati.

I ako Zakonom o elektronskim komunikacijama nije određen konkretan rok za odgovor RATEL-a, smatramo da je praksa stavljanja predmeta "u fioku" hostilna prema pravima korisnika i predstavlja nedvosmisleno ugrožavanje procesa žalbe koji korisnik mora da isprati, uzimajući u obzir odredbe Zakona o elektronskim komunikacijama.

Kokretno, korisnik nije ovlašćen da se žali direktno nadležnom Ministarstvu, već da se prvo obrati regulatornoj agenciji, koja se dalje obraća Ministarstvu - po potrebi.

Odugovlačenje od više meseci je Ivana Tatića stavilo u izuzetno neprijatnu poziciju u pogledu razvoja situacije sa SBB-om, njihovih pokušaja da naplate obračunate naknade, a posebno što se tiče neizvesnosti u kojoj se Ivan sada nalazi, jer SBB ne želi da mu obelodani informacije o uslovima pod kojima je raskinut ugovor.

Poražavajuće je i to što SBB odbija da komunicira i sa medijima, ignorišući naše dopise, dok pomno prate situaciju, kako su naveli Ivanu kada im se obratio povodom naših tekstova.

Da li će "krizni PR" United Grupe omogućiti Ivanu da mirno spava, ili će se ovaj slučaj razvlačiti po sudu, ostaje da vidimo. 

1
❤️
0
👍
1
😲
0
😢
1
😠
0

Mrziš reklame? Pretplati se na naš Patreon!

2 komentara

  1. Lara
    Ma Sbb se koristi svim oruzijem da naplati i maltretira korisnike. Ima 100 ovakvih primera
  2. Aleksandar
    Hoćete li pomenute delovanje RATELa kada su pritužbe na rad Telekoma u pitanju?
    Ili nećete?

Napišite komentar

Budite uljudni kada komentarišete. Razmislite pre nego što pišete, ne šaljite SPAM, ne bavite se samopromocijom ili promovisanjem drugih, ne maltretirajte, ne uznemiravajte i ne nanosite štetu bilo kome. Molimo pročitajte Pravilnik komentarisanja pre nego što pošaljete komentar. Komentari su podložni moderaciji.

Autor Milan Kragujević

Milan je programer, entuzijasta za nove tehnologije, telekomunikacije, ekonomiju, računarski softver i razvoj mreža. Pokrenuo je portal TeleSrbija u decembru 2020. godine sa ciljem da unapredi informisanost korisnika IKT usluga u Srbiji, i da sa javnošću podeli svoj entuzijazam i znanje o telekomunikacijama.

Mrziš reklame? Pretplati se na naš Patreon!


VAŽNO! Mišljenja iznesena u tekstu ne moraju nužno predstavljati mišljenja TeleSrbija, urednika i/ili povezanih entiteta. Nijedna informacija koju pruža TeleSrbija ne može se smatrati pravnim savetom, savetom za investicije, zvaničnim saopštenjem ili tumačenjem, niti se treba koristiti u svrhe donošenja odluka. I ako težimo ka tome da detaljno istražimo celokupnu materiju i objektivno predstavimo sve činjenice, informacije na portalu pružamo bez ikakve garancije, uključujući i implicitne garancije, do mere dopuštene zakonom. Osim ukoliko nije drugačije naznačeno, ovaj tekst nije sponzorisan niti odobren od strane bilo koje kompanije, niti TeleSrbija tvrdi asocijaciju sa bilo kojim entitetom spomenutim u tekstu. Svi logotipi, grafički elementi, zaštitni žigovi, itd., su upotrebljeni u svrhe koje su dopuštene Zakonom.

×

Sviđa Vam se tekst?

Ukoliko želite da budete u toku sa aktuelnostima vezanim za telekomunikacione usluge u Srbiji — popusti, posebne promocije, recenzije mobilnih uređaja, savet i trikovi — možete da nas zapratite na društvenim mrežama:

Pratite nas na Twitter

Pratite nas na Facebook

Pratite nas na Telegram

×

Šta mislite o nama?

Na skali od 1 do 7 ocenite koliko je verovatno da biste kolegama, prijateljima, poznanicima, itd., preporučili neki od sadržaja sa portala TeleSrbija?

Nimalo verovatno
Neutralno
Veoma verovatno