TeleSrbija

Preduzeće JP Pošta Srbije donelo je odluku o prestanku poslovanja u sferi distribucije medijskih sadržaja i pružanja širokopojasnog pristupa Internetu, u skladu sa planovima za unapređenje osnovne delatnosti.

U vezi sa tim, sklopljen je dogovor između operatora Pošta NET - koji je deo JP Pošta Srbije - i Telekom Srbija a.d. Beograd, o preuzimanju opreme, imovine, obaveza, itd., čime će navedeno postati vlasništvo Telekoma.

Potpisivanje sporazuma o preuzimanje JP Pošta net
Foto: Pošta Srbije

Kako se navodi u vesti koju je preneo B92, prelazak Pošta NET-a u Telekom će „korisnicima ubuduće omogućiti pristup najsavremenijim uslugama interneta i televizije”, a o čemu će korisnici Pošta NET-a biti individualno obavešteni pisanim putem.

Za sada nije poznato više detalja o samoj realizaciji promene statusa niti bilo koje druge informacije a u vezi sa pružanjem usluga ili promenama u ponudi. Nije poznato ni da li će nekadašnje usluge Pošta NET-a u budućnosti biti pružane pod Supernova brendom Telekoma.

0
❤️
0
👍
0
😲
0
😢
0
😠
0

Komentari

Budite uljudni kada komentarišete. Razmislite pre nego što pišete, ne šaljite SPAM, ne bavite se samopromocijom ili promovisanjem drugih, ne maltretirajte, ne uznemiravajte i ne nanosite štetu bilo kome. Molimo pročitajte Pravilnik komentarisanja pre nego što pošaljete komentar. Komentari su podložni moderaciji.

Nema komentara


Ovaj tekst je objavljen pre nego što je portal TeleSrbija registrovan kao elektronski medij u skladu sa Zakonom o javnom informisanju i medijima.

VAŽNO! Mišljenja iznesena u tekstu ne moraju nužno predstavljati mišljenja TeleSrbija, urednika i/ili povezanih entiteta. Nijedna informacija koju pruža TeleSrbija ne može se smatrati pravnim savetom, savetom za investicije, zvaničnim saopštenjem ili tumačenjem, niti se treba koristiti u svrhe donošenja odluka. I ako težimo ka tome da detaljno istražimo celokupnu materiju i objektivno predstavimo sve činjenice, informacije na portalu pružamo bez ikakve garancije, uključujući i implicitne garancije, do mere dopuštene zakonom. Osim ukoliko nije drugačije naznačeno, ovaj tekst nije sponzorisan niti odobren od strane bilo koje kompanije, niti TeleSrbija tvrdi asocijaciju sa bilo kojim entitetom spomenutim u tekstu. Svi logotipi, grafički elementi, zaštitni žigovi, itd., su upotrebljeni u svrhe koje su dopuštene Zakonom.

×

Sviđa Vam se tekst?

Ukoliko želite da budete u toku sa aktuelnostima vezanim za telekomunikacione usluge u Srbiji — popusti, posebne promocije, recenzije mobilnih uređaja, savet i trikovi — možete da nas zapratite na društvenim mrežama:

Twitter nalog

Facebook stranica

Instagram profil

Telegram kanal

Mastodon nalog

Threads nalog

×

Šta mislite o nama?

Na skali od 1 do 7 ocenite koliko je verovatno da biste kolegama, prijateljima, poznanicima, itd., preporučili neki od sadržaja sa portala TeleSrbija?

Nimalo verovatno
Neutralno
Veoma verovatno