Obaveštenje: Ovaj tekst je stariji od 3 meseca, i može sadržati netačne ili nepotpune informacije. Za aktuelne informacije uvek proverite sajt pružaoca usluga ili drugi relevantan izvor.

Operator Telekom Srbija (MTS) od petka 19. avgusta 2022. uveo je restrikcije kod gledanja Iris GO aplikacije izvan Telekom mreže.

Restrikcije kod gledanja Iris GO strimova izvan Telekom mreže (MTS 3G/4G, MTS fiksni ADSL/VDSL internet, MTS GPON optički internet, MTS Biznis internet konekcije - xDSL, xPON i Ethernet, Supernova DOCSIS kablovski internet i Supernova GPON optički internet) onemogućili su korisnicima drugih operatora da gledaju sadržaje na kanalima ekskluzivno dostupnim kod Telekoma (Iris/m:sat/Supernova, itd.)

Uvođenje ove restrikcije je očekivano već više godina, ali je za sada Telekom birao da ne ograniči gledanje Iris GO strimova kod drugih operatora. Međutim, tome je očigledno došao kraj. Za razloge možemo samo da nagađamo.

Korisnici izražavaju svoje nezadovoljstvo na raznim forumima, portalima, na društvenim mrežama, i direktnim kontaktiranjem Telekoma.

Autor Milan Kragujević

Milan je programer, entuzijasta za nove tehnologije, telekomunikacije, ekonomiju, računarski softver i razvoj mreža. Pokrenuo je portal TeleSrbija u decembru 2020. godine sa ciljem da unapredi informisanost korisnika IKT usluga u Srbiji, i da sa javnošću podeli svoj entuzijazam i znanje o telekomunikacijama.


VAŽNO! Mišljenja iznesena u tekstu ne moraju nužno predstavljati mišljenja TeleSrbija, urednika i/ili povezanih entiteta. Nijedna informacija koju pruža TeleSrbija ne može se smatrati pravnim savetom, savetom za investicije, zvaničnim saopštenjem ili tumačenjem, niti se treba koristiti u svrhe donošenja odluka. I ako težimo ka tome da detaljno istražimo celokupnu materiju i objektivno predstavimo sve činjenice, informacije na portalu pružamo bez ikakve garancije, uključujući i implicitne garancije, do mere dopuštene zakonom. Osim ukoliko nije drugačije naznačeno, ovaj tekst nije sponzorisan niti odobren od strane bilo koje kompanije, niti TeleSrbija tvrdi asocijaciju sa bilo kojim entitetom spomenutim u tekstu. Svi logotipi, grafički elementi, zaštitni žigovi, itd., su upotrebljeni u svrhe koje su dopuštene Zakonom.

Napišite komentar

×

Sviđa Vam se tekst?

Ukoliko želite da budete u toku sa aktuelnostima vezanim za telekomunikacione usluge u Srbiji — popusti, posebne promocije, recenzije mobilnih uređaja, savet i trikovi — možete da nas zapratite na društvenim mrežama:

Pratite nas na Twitter

Pratite nas na Facebook

Pratite nas na Telegram

×

Šta mislite o nama?

Na skali od 1 do 7 ocenite koliko je verovatno da biste kolegama, prijateljima, poznanicima, itd., preporučili neki od sadržaja sa portala TeleSrbija?

Nimalo verovatno
Neutralno
Veoma verovatno