TeleSrbija

Operator Telekom Srbija objavio je na svom sajtu, promovisano i na početnoj stranici, „Uputstvo za besplatan raskid ugovora zbog izbacivanja TV kanala Prva TV i B92 iz SBB ponude”.

Screenshot početne stranice sajta mts.rs
Foto: TeleSrbija / Screenshot, mts.rs

U pitanju je detaljno uputsvo, koje predstavljaju kao „najkonkretnije uputstvo” koje nude „Nacionalna organizacija potrošača i udruženje za zaštitu potrošača EFEKTIVA”, sa ciljem da pokažu „kako kao korisnik SBB usluga možete da raskinete ugovor (i predete kod drugog operatera) bez plaćanja bilo kakvih penala. ”

„U slučaju SBB, iz ponude će biti izbačene dve popularne domaće TV stanice Prva i B92 i nema spora da će korisnici od 28.oktobra dobijati značajno drugačiju uslugu, pa da samim tim imaju pravo na besplatan raskid ugovora. „, Telekom dalje navodi.

Kako su u pitanju dva najveća operatora interneta i televizije u Srbiji, čuveni „večiti rivali”, nesumljivo je da ulozi nikad nisu bili veći, ako je došlo do toga da Telekom na početnoj stranici svog sajta objavljuje „uputstvo za besplatan raskid ugovora” sa SBB-om.

Podsećamo, Telekom je u januaru 2020. godine preko noći ukinuo United Media kanale iz ponude svog kablovskog operatora Supernova, nakon čega se odigrala slična situacija kojom prilikom su korisnici raskidali ugovore sa Supernovom, razočarani gubitkom većeg broja kanala.

0
❤️
0
👍
0
😲
0
😢
0
😠
0

Komentari

Budite uljudni kada komentarišete. Razmislite pre nego što pišete, ne šaljite SPAM, ne bavite se samopromocijom ili promovisanjem drugih, ne maltretirajte, ne uznemiravajte i ne nanosite štetu bilo kome. Molimo pročitajte Pravilnik komentarisanja pre nego što pošaljete komentar. Komentari su podložni moderaciji.

Nema komentara


Ovaj tekst je objavljen pre nego što je portal TeleSrbija registrovan kao elektronski medij u skladu sa Zakonom o javnom informisanju i medijima.

VAŽNO! Mišljenja iznesena u tekstu ne moraju nužno predstavljati mišljenja TeleSrbija, urednika i/ili povezanih entiteta. Nijedna informacija koju pruža TeleSrbija ne može se smatrati pravnim savetom, savetom za investicije, zvaničnim saopštenjem ili tumačenjem, niti se treba koristiti u svrhe donošenja odluka. I ako težimo ka tome da detaljno istražimo celokupnu materiju i objektivno predstavimo sve činjenice, informacije na portalu pružamo bez ikakve garancije, uključujući i implicitne garancije, do mere dopuštene zakonom. Osim ukoliko nije drugačije naznačeno, ovaj tekst nije sponzorisan niti odobren od strane bilo koje kompanije, niti TeleSrbija tvrdi asocijaciju sa bilo kojim entitetom spomenutim u tekstu. Svi logotipi, grafički elementi, zaštitni žigovi, itd., su upotrebljeni u svrhe koje su dopuštene Zakonom.

×

Sviđa Vam se tekst?

Ukoliko želite da budete u toku sa aktuelnostima vezanim za telekomunikacione usluge u Srbiji — popusti, posebne promocije, recenzije mobilnih uređaja, savet i trikovi — možete da nas zapratite na društvenim mrežama:

Twitter nalog

Facebook stranica

Instagram profil

Telegram kanal

Mastodon nalog

Threads nalog

×

Šta mislite o nama?

Na skali od 1 do 7 ocenite koliko je verovatno da biste kolegama, prijateljima, poznanicima, itd., preporučili neki od sadržaja sa portala TeleSrbija?

Nimalo verovatno
Neutralno
Veoma verovatno