Dekripter config fajlova modema

Brzo i lako dekriptujte i pročitajte konfiguracioni fajl iz Vašeg modema potpuno online, bez potrebe da instalirate dodatne alate na računar i učite kako se koriste!


Podržani proizvođači i modeli

Tip 1: ZTE H168N, ZTE H267N, ZTE H267A, ZTE H118N, ZTE H298A, ZTE H298N, ZTE H201L, ZTE H108N, ZTE H208N, ZTE H268Q, ZTE H298Q, ZTE H188A, ZTE H288A, ZTE H196Q, ZTE F600W, ZTE F620, ZTE F660, ZTE F680, ZTE F612, i drugi ZTE modemi, ruteri i ONT-ovi

Tip 2: Nokia G-2425-B, Nokia G-240W-C, i drugi Nokia/Alcatel Lucent ONT-ovi


VAŽNO: Odaberite tip koji odgovara modelu i proizvođaču Vašeg modela.

Tip modema:

Fajl: