Mrziš reklame? Pretplati se na naš Patreon!

Obaveštenje: Ovaj tekst je stariji od 3 meseca, i može sadržati netačne ili nepotpune informacije. Za aktuelne informacije uvek proverite sajt pružaoca usluga ili drugi relevantan izvor.

NOVO: Tržišna inspekcija pokreće prekršajni postupak protiv SBB-a

Kompanija SBB danas je u saopštenju objavila da će od 1. maja 2021. cene svih paketa za sve korisnike biti uvećane za 100 dinara.

Cena paketa od 1. maja biće uvećana za 100 dinara za sve korisnike koji ne aktiviraju E-račun. Svi SBB korisnici koji do 31. maja pređu ili već koriste E-račun, mesečno održavanje računa plaćaće po nepromenjenoj ceni.

SBB je istovremeno omogućio svojim korisnicima da ostvare „popust” u iznosu od 100 dinara mesečno ukoliko do 31. maja pređu na e-račun, odnosno opredele se da mesečni račun za usluge dobijaju putem elektronske pošte. Nejasno je da šta će biti sa korisnicima koji se nakon 31. maja prijave za uslugu e-račun.

Prijavu za e-račun moguće je obaviti putem portala Moj SBB, slanjem mejla na [email protected], pozivom call centra na broju 19900 ili posetom bilo kog prodajnog mesta SBB-a.

I ako to nije navedeno u obaveštenju na sajtu , korisnici koji nisu zadovoljni promenom imaju pravo na raskid ugovora bez plaćanja naknade štete, u roku od 30 dana, u skladu sa članom 107. Zakona o elektronskim komunikacijama.

Član 107. Zakona o elektronskim komunikacijama („Sl. glasnik RS”, br. 44/2010, 60/2013 - odluka US, 62/2014 i 95/2018 - dr. zakon): Pretplatnik ima pravo da, po prijemu obaveštenja iz stava 1. ovog člana, raskine ugovor bez obaveze plaćanja troškova u vezi sa raskidom, ako se najavljenim jednostranim izmenama bitno menjaju uslovi pod kojima je ugovor zaključen, na način koji nije na korist pretplatnika, a naročito u pogledu specifikacije usluga (sadržaj paketa) i uslova za korišćenje usluga u vezi sa ponuđenim promotivnim pogodnostima.

Kako biste raskinuli ugovor, potrebno je da podnesete Zahtev za raskid ugovora u nekom od prodajnih mesta SBB-a, i tom prilikom se pozovete na pravo na raskid ugovora bez nadoknade štete zbog bitne promene uslova pružanja usluge u vidu jednostranog povećanja cene u iznosu od 100 dinara.

U toku procesa raskida ugovora morate ispoštovati otkazni rok 30 dana, odnosno usluge koristiti 30 dana od trenutka podnošenja zahteva.

Raskid je moguće realizovati najkasnije do 30.04.2021. godine, odnosno do trenutka stupanja na snagu nove cene.

0
❤️
0
👍
0
😲
0
😢
0
😠
0

Mrziš reklame? Pretplati se na naš Patreon!

1 komentar

  1. Korisnik
    Od kada sam ja korisnik usluga SBB-a oni su svakog Februara povećavati cenu usluga, što je po meni čist bezobrazno, i ako se ne varam to sve pravdaju održavanjem. Ali po meni imaju ok ponudu

Napišite komentar

Budite uljudni kada komentarišete. Razmislite pre nego što pišete, ne šaljite SPAM, ne bavite se samopromocijom ili promovisanjem drugih, ne maltretirajte, ne uznemiravajte i ne nanosite štetu bilo kome. Molimo pročitajte Pravilnik komentarisanja pre nego što pošaljete komentar. Komentari su podložni moderaciji.

Autor Milan Kragujević

Milan je programer, entuzijasta za nove tehnologije, telekomunikacije, ekonomiju, računarski softver i razvoj mreža. Pokrenuo je portal TeleSrbija u decembru 2020. godine sa ciljem da unapredi informisanost korisnika IKT usluga u Srbiji, i da sa javnošću podeli svoj entuzijazam i znanje o telekomunikacijama.

Mrziš reklame? Pretplati se na naš Patreon!


Ovaj tekst je objavljen pre nego što je portal TeleSrbija registrovan kao elektronski medij u skladu sa Zakonom o javnom informisanju i medijima.

VAŽNO! Mišljenja iznesena u tekstu ne moraju nužno predstavljati mišljenja TeleSrbija, urednika i/ili povezanih entiteta. Nijedna informacija koju pruža TeleSrbija ne može se smatrati pravnim savetom, savetom za investicije, zvaničnim saopštenjem ili tumačenjem, niti se treba koristiti u svrhe donošenja odluka. I ako težimo ka tome da detaljno istražimo celokupnu materiju i objektivno predstavimo sve činjenice, informacije na portalu pružamo bez ikakve garancije, uključujući i implicitne garancije, do mere dopuštene zakonom. Osim ukoliko nije drugačije naznačeno, ovaj tekst nije sponzorisan niti odobren od strane bilo koje kompanije, niti TeleSrbija tvrdi asocijaciju sa bilo kojim entitetom spomenutim u tekstu. Svi logotipi, grafički elementi, zaštitni žigovi, itd., su upotrebljeni u svrhe koje su dopuštene Zakonom.

×

Sviđa Vam se tekst?

Ukoliko želite da budete u toku sa aktuelnostima vezanim za telekomunikacione usluge u Srbiji — popusti, posebne promocije, recenzije mobilnih uređaja, savet i trikovi — možete da nas zapratite na društvenim mrežama:

Pratite nas na Twitter

Pratite nas na Facebook

Pratite nas na Telegram

×

Šta mislite o nama?

Na skali od 1 do 7 ocenite koliko je verovatno da biste kolegama, prijateljima, poznanicima, itd., preporučili neki od sadržaja sa portala TeleSrbija?

Nimalo verovatno
Neutralno
Veoma verovatno