TeleSrbija

Nakon što je MTS objavio dva obaveštenja na sajtu o poskupljenju, bez dodatnih informacija, korisnici su bili u nedoumici da li se poskupljenja tj. promene tarifa na aktuelne, primenjuju i na one koji imaju aktivnu ugovornu obavezu.

Dok je direkcija Telekoma bila na odmoru zbog prvomajskih praznika, agenti call centra i prodavci u poslovnicama nisu imali preciznije informacije i korisnicima su savetovali da pošalju upit na mejl i sačekaju odgovor Telekoma.

Informacija koju smo dobili od Telekoma u utorak, 3. maja, bila je u skladu sa tekstom obaveštenja, a to je da se promena primenjuje na sve korisnike bez obzira na trajanje ugovorne obaveze. Korisnici su već u utorak podnosili zahteve za raskid ugovora u poslovnicama širom Srbije.

Međutim, danas, 4. maja, od Telekoma je stiglo obaveštenje da se poskupljenje neće primenjivati na korisnike koji imaju aktivnu ugovornu obavezu, već samo na one bez ugovorne obaveze.

Tekst koji smo objavili 29. aprila je sada ažuriran sa najnovijim informacijama, i nastavljamo da pratimo razvoj situacije.

Korisnici koji su već podneli zahtev za raskid ugovora dobiće odgovor od Telekoma u kojem se navodi da raskid nije moguć bez plaćanja naknade štete za prevremeni raskid, kao i da se poskupljenje neće primeniti na njih.

Na sajtu MTS-a nema dodatnih obaveštenja o ovoj temi.

0
❤️
0
👍
0
😲
0
😢
0
😠
0

Komentari

Budite uljudni kada komentarišete. Razmislite pre nego što pišete, ne šaljite SPAM, ne bavite se samopromocijom ili promovisanjem drugih, ne maltretirajte, ne uznemiravajte i ne nanosite štetu bilo kome. Molimo pročitajte Pravilnik komentarisanja pre nego što pošaljete komentar. Komentari su podložni moderaciji.

1 komentar

Milan Radic
U Vasem tekstu od 4.maja - "TELEKOM SE PREDOMISLIO! MTS ipak neće povećati cene korisnicima sa aktivnom ugovornom obavezom", pominje se i sledece: "Međutim, danas, 4. maja, od Telekoma je stiglo obaveštenje da se poskupljenje neće primenjivati na korisnike koji imaju aktivnu ugovornu obavezu, već samo na one bez ugovorne obaveze."
Molim Vas da mi prosledite gorepomenuto obavestenje Telekoma, kako bih mogao da se pozovem na tu informaciju u vezi sa prigovorom na racun za juli 2022, koji mi je MTS uvecao iako imam aktivnu ugovornu obavezu do juna 2023.
Hvala unapred

Ovaj tekst je objavljen pre nego što je portal TeleSrbija registrovan kao elektronski medij u skladu sa Zakonom o javnom informisanju i medijima.

VAŽNO! Mišljenja iznesena u tekstu ne moraju nužno predstavljati mišljenja TeleSrbija, urednika i/ili povezanih entiteta. Nijedna informacija koju pruža TeleSrbija ne može se smatrati pravnim savetom, savetom za investicije, zvaničnim saopštenjem ili tumačenjem, niti se treba koristiti u svrhe donošenja odluka. I ako težimo ka tome da detaljno istražimo celokupnu materiju i objektivno predstavimo sve činjenice, informacije na portalu pružamo bez ikakve garancije, uključujući i implicitne garancije, do mere dopuštene zakonom. Osim ukoliko nije drugačije naznačeno, ovaj tekst nije sponzorisan niti odobren od strane bilo koje kompanije, niti TeleSrbija tvrdi asocijaciju sa bilo kojim entitetom spomenutim u tekstu. Svi logotipi, grafički elementi, zaštitni žigovi, itd., su upotrebljeni u svrhe koje su dopuštene Zakonom.

×

Sviđa Vam se tekst?

Ukoliko želite da budete u toku sa aktuelnostima vezanim za telekomunikacione usluge u Srbiji — popusti, posebne promocije, recenzije mobilnih uređaja, savet i trikovi — možete da nas zapratite na društvenim mrežama:

Twitter nalog

Facebook stranica

Instagram profil

Telegram kanal

Mastodon nalog

Threads nalog

×

Šta mislite o nama?

Na skali od 1 do 7 ocenite koliko je verovatno da biste kolegama, prijateljima, poznanicima, itd., preporučili neki od sadržaja sa portala TeleSrbija?

Nimalo verovatno
Neutralno
Veoma verovatno