TeleSrbija

KOLUMNU PIŠE

MILAN KRAGUJEVIĆ — Stručnjak za tržište telekomunikacija, IKT novinar, ljubitelj računara i umrežavanja, IT inženjer, urednik i osnivač portala TeleSrbija.

Nova zakonska regulativa o elektronskim medijima, a koja je trenutno u fazama javnih konsultacija, unosi određene promene koje direktno utiču na poslovanje operatora distribucije medijskih sadržaja (DMS). Jedna od ključnih odredbi je obaveza prenošenja televizijskih kanala sa nacionalnom frekvencijom. Na prvi pogled, ova obaveza može delovati kao dodatni teret za operatere. Međutim, ova odluka ima značajan uticaj na očuvanje javnog interesa i na stvaranje jednog ravnopravnog tržišta za sve učesnike.

Jedan od osnovnih argumenata u korist ove obaveze je univerzalni pristup informacijama. Kada svaki operator prenosi kanale sa nacionalnom frekvencijom, svi građani, bez obzira na izbor operatera ili vrstu infrastrukture, imaju jednak pristup tim kanalima.

Posebno u kriznim situacijama, informacije koje emituju ovi kanali su od presudnog značaja. Ako svaki operater obezbeđuje isti set kanala, građani su informisani na jednako efikasan način.

Uvođenje ovakve obaveze eliminiše razlike između velikih i malih operatera kada je u pitanju sadržaj koji mogu da ponude, odnosno obezbeđuje jedinstvenu minimalnu ponudu koju prenose svi operatori. Ovo je ključno za stvaranje zdravog konkurentskog okruženja.

Nova zakonska odredba koja nalaže obavezu prenošenja kanala sa nacionalnom frekvencijom ne samo da štiti interese javnosti, već i omogućava stvaranje ravnopravnih uslova na tržištu operatora DMS. Kroz očuvanje prava na informisanje i kroz stvaranje jednog univerzalnog seta informacija, novi zakon učvršćuje temelje ravnopravnosti na medijskom tržištu Srbije.

1
❤️
3
👍
0
😲
0
😢
3
😠
0

Komentari

Budite uljudni kada komentarišete. Razmislite pre nego što pišete, ne šaljite SPAM, ne bavite se samopromocijom ili promovisanjem drugih, ne maltretirajte, ne uznemiravajte i ne nanosite štetu bilo kome. Molimo pročitajte Pravilnik komentarisanja pre nego što pošaljete komentar. Komentari su podložni moderaciji.

Nema komentara


VAŽNO! Mišljenja iznesena u tekstu ne moraju nužno predstavljati mišljenja TeleSrbija, urednika i/ili povezanih entiteta. Nijedna informacija koju pruža TeleSrbija ne može se smatrati pravnim savetom, savetom za investicije, zvaničnim saopštenjem ili tumačenjem, niti se treba koristiti u svrhe donošenja odluka. I ako težimo ka tome da detaljno istražimo celokupnu materiju i objektivno predstavimo sve činjenice, informacije na portalu pružamo bez ikakve garancije, uključujući i implicitne garancije, do mere dopuštene zakonom. Osim ukoliko nije drugačije naznačeno, ovaj tekst nije sponzorisan niti odobren od strane bilo koje kompanije, niti TeleSrbija tvrdi asocijaciju sa bilo kojim entitetom spomenutim u tekstu. Svi logotipi, grafički elementi, zaštitni žigovi, itd., su upotrebljeni u svrhe koje su dopuštene Zakonom.

×

Sviđa Vam se tekst?

Ukoliko želite da budete u toku sa aktuelnostima vezanim za telekomunikacione usluge u Srbiji — popusti, posebne promocije, recenzije mobilnih uređaja, savet i trikovi — možete da nas zapratite na društvenim mrežama:

Twitter nalog

Facebook stranica

Instagram profil

Telegram kanal

Mastodon nalog

Threads nalog

×

Šta mislite o nama?

Na skali od 1 do 7 ocenite koliko je verovatno da biste kolegama, prijateljima, poznanicima, itd., preporučili neki od sadržaja sa portala TeleSrbija?

Nimalo verovatno
Neutralno
Veoma verovatno