TeleSrbija

KOLUMNU PIŠE

MILAN KRAGUJEVIĆ — Stručnjak za tržište telekomunikacija, IKT novinar, ljubitelj računara i umrežavanja, IT inženjer, urednik i osnivač portala TeleSrbija.

U javnosti je trenutno aktuelna polemika oko SBB-ove odluke da prestane sa reemitovanjem kanala TV Prva i B92, kao i kablovskih kanala Prva World, Prva Kick i Prva Plus.

Dok jedna strana insistira da je nova cena naknade previsoka, a druga strana se poziva na to da je prethodna cena ugovorena sa Antena Grupom, tadašnjim vlasnikom TV Prva i O2 (sada B92), i da su nove cene opravdane i tržišne, u centru sukoba se opet nalaze korisnici koji - kao što je do sada uvek bila praksa - izvlače deblji kraj.

Bez obzira kako će se završiti ovo trenutno pitanje Kopernikusa i SBB-a, da li će se dogovoriti o nekoj ceni koja svima odgovara, da li će SBB prestati sa reemitovanjem, smatram da ovaj konkretan slučaj nije bitan koliko je bitno načelo televizija sa nacionalnom frekvencijom koje naplaćuju privilegiju da iste budu reemitovane u okviru zatvorenog kablovskog pay TV sistema.

Srbija, inače, nema tzv. „must carry” regulativu za kanale sa nacionalnom frekvencijom, već samo za javni servis odnosno RTS 1, RTS 2 i RTS 3, kao i RTV 1 i RTV 2 na teritoriji AP Vojvodine.

Pažljivom analizom tržišta, regulatori mnogih država - posebno u okviru EU - su uveli must carry regulativu za sve kanale sa nacionalnom frekvencijom. To nije sporno, ali se javlja pitanje pritiska regulatora na pružaoce usluga distribucije medijskih sadržaja, da plaćaju naknadu za prava reemitovanja kanala, čime regulator kontroliše tržišne uslove i praktično „forsira” operatora na dodatne troškove.

Međutim, rešenje tog pitanja je izuzetno lako. Neophodno je uvesti „must carry” regulativu bez mogućnosti naplate naknade kablovskim operatorima.

Moje obrazloženje navedenog je vrlo jednostavno - nacionalna frekvencija je javno dobro, uzimajući u obzir da se koristi ograničeni javni resurs (radiofrekvencijski opseg), i da se samim tim javlja očekivanje delovanja u javnom interesu kada su u pitanju emiteri. U skladu sa tim, realno je očekivati da se emiteri odnosno televizije kojima je dodeljena nacionalna frekvencija, odreknu prava na posebne naknade za prenošenje sadržaja na teritoriji države (dakle, za DVB-C, OTT, IPTV i DTH unutar granica zemlje gde su televizijama dodeljene nacionalne frekvencije).

Komercijalne televizije novac zarađuju od reklama, sponzorstava, i sličnog. Zbog ogromnog broja gledaoca do kojih dopiru, imaju povlašćen status u očima oglašivača, i samim time imaju veću pregovaračku moć kada su u pitanju uslovi i nadoknade za reklamiranje.

Uz ukidanje prava na posebne naknade za reemitovanje televizijama sa nacionalnom frekvencijom, a istovremeno uvođenje „must carry” regulative koja svim operatorima usluga DMS nalaže obavezu da reemituju sve kanale sa nacionalnom frekvencijom, stvara se povoljna situacija na tržištu za krajne korisnike - pretplatnike, izbegavaju se „tržišne bitke” i sukobi oko nadoknada za reemitovanje i problema sa licenciranjem sadržaja, a smanjuje se finansijski teret na operatore usluga DMS, uz još veće povećanje broja gledalaca televizijama koje se kroz „must carry” obavezu reemituju i na svim KDS, OTT, IPTV i DTH platformama, čime su u poziciji da uvećaju svoje prihode od reklamiranja.

Ovakve mere bi podstakle rad emitera u interesu javnosti, smanjile namete kablovskim operatorima, i dovele do povećavanja ukupnog broja kanala dostupnim gledaocima, što kroz „must carry” regulativu, što kroz osnivanje potpuno novih TV kanala koji se striktno emituju kroz zatvorene pay TV sisteme, sa premium sadržajima, uz naknadu koju operatori plaćaju emiterima po ugovoru i dogovoru.

0
❤️
0
👍
0
😲
0
😢
0
😠
0

Komentari

Budite uljudni kada komentarišete. Razmislite pre nego što pišete, ne šaljite SPAM, ne bavite se samopromocijom ili promovisanjem drugih, ne maltretirajte, ne uznemiravajte i ne nanosite štetu bilo kome. Molimo pročitajte Pravilnik komentarisanja pre nego što pošaljete komentar. Komentari su podložni moderaciji.

3 komentara

Aleksandar
Dobar tekst, samo bih dodao na početak plastičnije objašnjenje šta je to „must carry” regulativa za laike ;)
Milan Kragujević
@Prolaznik

Poštovani,

Ne želim da zalazim u konkretan slučaj Kopernikusa, kao što sam i napisao u tekstu. Izneo sam stav da smatram da je opravdano da se sve televizije sa nacionalnom frekvencijom odreknu prava na posebnu naknadu, a da se zauzvrat uvede
"must carry" obaveza operatorima usluga DMS.

Donošenje nove zakonske regulative na tu temu bi nesumljivo izmenilo tržišnu dinamiku kao i ponudu samih emitera, međutim, nisam kompetentan da ocenim na koji konkretan način bi predmetne televizije reagovale u takvom slučaju.

Sve najbolje,
Milan
Prolaznik
Ako znamo koliko je Kopernikus grupacija bliska vlasti, da li smatrate da je ovakva regulativa realna, odnosno da se kopernikus grupacija odrekne godišnjeg prihoda od 30 do 40 miliona evra (koliko sigurno dobija od državnog Telekoma jer i telekom sada ima nešto preko 1 milion korisnika)?

Sami su izneli u javnost cenu od 2.5€ po korisniku bez PDV-a koju plaćaju svi ostali operateri koji ih distribuiraju (uključujući i državni Telekom).

Ovaj tekst je objavljen pre nego što je portal TeleSrbija registrovan kao elektronski medij u skladu sa Zakonom o javnom informisanju i medijima.

VAŽNO! Mišljenja iznesena u tekstu ne moraju nužno predstavljati mišljenja TeleSrbija, urednika i/ili povezanih entiteta. Nijedna informacija koju pruža TeleSrbija ne može se smatrati pravnim savetom, savetom za investicije, zvaničnim saopštenjem ili tumačenjem, niti se treba koristiti u svrhe donošenja odluka. I ako težimo ka tome da detaljno istražimo celokupnu materiju i objektivno predstavimo sve činjenice, informacije na portalu pružamo bez ikakve garancije, uključujući i implicitne garancije, do mere dopuštene zakonom. Osim ukoliko nije drugačije naznačeno, ovaj tekst nije sponzorisan niti odobren od strane bilo koje kompanije, niti TeleSrbija tvrdi asocijaciju sa bilo kojim entitetom spomenutim u tekstu. Svi logotipi, grafički elementi, zaštitni žigovi, itd., su upotrebljeni u svrhe koje su dopuštene Zakonom.

×

Sviđa Vam se tekst?

Ukoliko želite da budete u toku sa aktuelnostima vezanim za telekomunikacione usluge u Srbiji — popusti, posebne promocije, recenzije mobilnih uređaja, savet i trikovi — možete da nas zapratite na društvenim mrežama:

Twitter nalog

Facebook stranica

Instagram profil

Telegram kanal

Mastodon nalog

Threads nalog

×

Šta mislite o nama?

Na skali od 1 do 7 ocenite koliko je verovatno da biste kolegama, prijateljima, poznanicima, itd., preporučili neki od sadržaja sa portala TeleSrbija?

Nimalo verovatno
Neutralno
Veoma verovatno