TeleSrbija

Operator Orion telekom, u saradnji sa firmom Desk&More, omogućio je besplatan Internet u vidu WiFi hotspotova u okolini Palate Beograd, popularne Beograđanke. Svi posetioci ovog centralnog dela Beograda sada imaju mogućnost da se brzo i jednostavno povežu na bezbednu i besplatnu WiFi mrežu.

"Ova usluga je obezbeđena za sve posetioce, kako iz Srbije, tako i iz inostranstva. Svaka internet sesija traje 30 minuta, a signal je pokriven na delovima ulica Masarikova-Resavska-Kralja Milana oko zgrade, kao i duž ulice Masarikova i Kralja Milana. Bez obzira na to da li ste turista koji istražuje Beograd, poslovni putnik u tranzitu ili ponosni stanovnik Beograda, sada možete brzo i lako da pristupate informacijama na internetu bez potrošnje interneta iz svog paketa. ", navodi se u saopštenju Orion telekoma

Detalji su dostupni u objavi na sajtu Orion telekoma.

0
❤️
0
👍
0
😲
0
😢
0
😠
0

Komentari

Budite uljudni kada komentarišete. Razmislite pre nego što pišete, ne šaljite SPAM, ne bavite se samopromocijom ili promovisanjem drugih, ne maltretirajte, ne uznemiravajte i ne nanosite štetu bilo kome. Molimo pročitajte Pravilnik komentarisanja pre nego što pošaljete komentar. Komentari su podložni moderaciji.

Nema komentara


VAŽNO! Mišljenja iznesena u tekstu ne moraju nužno predstavljati mišljenja TeleSrbija, urednika i/ili povezanih entiteta. Nijedna informacija koju pruža TeleSrbija ne može se smatrati pravnim savetom, savetom za investicije, zvaničnim saopštenjem ili tumačenjem, niti se treba koristiti u svrhe donošenja odluka. I ako težimo ka tome da detaljno istražimo celokupnu materiju i objektivno predstavimo sve činjenice, informacije na portalu pružamo bez ikakve garancije, uključujući i implicitne garancije, do mere dopuštene zakonom. Osim ukoliko nije drugačije naznačeno, ovaj tekst nije sponzorisan niti odobren od strane bilo koje kompanije, niti TeleSrbija tvrdi asocijaciju sa bilo kojim entitetom spomenutim u tekstu. Svi logotipi, grafički elementi, zaštitni žigovi, itd., su upotrebljeni u svrhe koje su dopuštene Zakonom.

×

Sviđa Vam se tekst?

Ukoliko želite da budete u toku sa aktuelnostima vezanim za telekomunikacione usluge u Srbiji — popusti, posebne promocije, recenzije mobilnih uređaja, savet i trikovi — možete da nas zapratite na društvenim mrežama:

Twitter nalog

Facebook stranica

Instagram profil

Telegram kanal

Mastodon nalog

Threads nalog

×

Šta mislite o nama?

Na skali od 1 do 7 ocenite koliko je verovatno da biste kolegama, prijateljima, poznanicima, itd., preporučili neki od sadržaja sa portala TeleSrbija?

Nimalo verovatno
Neutralno
Veoma verovatno