Mrziš reklame? Pretplati se na naš Patreon!

Ukoliko ste postali novi korisnik usluga operatora MTS (Telekom Srbija) - dakle, na toj adresi niste imali aktivnu nijednu uslugu, ostvarili ste pravo na promociju 12 ili 18 meseci po 1 dinar. 

Međutim, prvi račun koji vam je stigao je sigurno "znatno veći" od 1 dinara, konkretno u opsegu od 100 do 600 dinara. 

Ukoliko podnesete reklamaciju na taj račun, i ona bude odbijena, znajte da Telekom nije pogrešio, i da je račun ispravan.

Konkretno, prilikom realizacije usluga u BOX paketu, čak i na optičkoj infrastrukturi, korisniku se prvo aktivira fiksna telefonska linija po ceni od 659 dinara mesečno uz cenu priključka od 1 dinar uz ugovornu obavezu od 24 meseca.

Kada je u pitanju optička infrastruktura, ta fiksna linija se samo "fiktivno" aktivira, odnosno tehničari ne dolaze kod korisnika u objekat da "uvedu" bakarnu telefonsku paricu na kojoj bi se pružala usluga fiksne telefonije. 

Na xDSL infrastrukturi, u većini mesta (u nekim većim gradovima se takođe vrši "fiktivna" aktivacija radi ubrzanja postupka) prvo tehničari kod korisnika u objektu uvode bakarnu telefonsku paricu, ili aktiviraju postojeću ako već postoji a ne koristi se, i preko nje puštaju u rad samo uslugu fiksne telefonije sa dodeljnom željenom numeracijom. Korisnik potpisuje samo ugovor za fiksni telefon.

Nakon realizacije fiksne linije, bilo fiktivne ili stvarne, kod korisnika dolazi ekipa koja u slučaju optičke infrastrukture uvodi optičko vlakno u objekat korisnika, i povezuje terminalnu opremu za odabrane usluge, dok u slučaju xDSL infrastrukture, dolazi tehničar koji donosi terminalnu opremu i povezuje je na postojeću telefonsku liniju.

U prelaznom periodu, dakle u periodu nakon što Vam je aktivirana fiksna telefonska linija, a nisu aktivirane ostale usluge iz BOX paketa, naplaćuje Vam se usluga fiksne telefonije po ceni od 659 dinara mesečno obračunata proporcionalno broju dana korišćenja odnosno dužine tog prelaznog perioda.

Ipak, Telekom u praksi stornira naplatu za ove račune ukoliko korisnici ulože prigovor, verovatno jer je operator procenio da je jeftinije "odreći se" tih stotinak dinara nego trošiti vreme na reklamacije korisnika.

U skoro svim slučajevima kada se radi fiktivna aktivacija fiksne linije, korisniku se ne obračunava naknada za korišćenje fiksne linije tokom "prelaznog perioda", već mu stiže samo račun za usluge BOX paketa od trenutka kada se realizuje ceo BOX paket.

0
❤️
0
👍
1
😲
0
😢
0
😠
1

Mrziš reklame? Pretplati se na naš Patreon!

Napišite komentar

Budite uljudni kada komentarišete. Razmislite pre nego što pišete, ne šaljite SPAM, ne bavite se samopromocijom ili promovisanjem drugih, ne maltretirajte, ne uznemiravajte i ne nanosite štetu bilo kome. Molimo pročitajte Pravilnik komentarisanja pre nego što pošaljete komentar. Komentari su podložni moderaciji.

Autor Milan Kragujević

Milan je programer, entuzijasta za nove tehnologije, telekomunikacije, ekonomiju, računarski softver i razvoj mreža. Pokrenuo je portal TeleSrbija u decembru 2020. godine sa ciljem da unapredi informisanost korisnika IKT usluga u Srbiji, i da sa javnošću podeli svoj entuzijazam i znanje o telekomunikacijama.

Mrziš reklame? Pretplati se na naš Patreon!


VAŽNO! Mišljenja iznesena u tekstu ne moraju nužno predstavljati mišljenja TeleSrbija, urednika i/ili povezanih entiteta. Nijedna informacija koju pruža TeleSrbija ne može se smatrati pravnim savetom, savetom za investicije, zvaničnim saopštenjem ili tumačenjem, niti se treba koristiti u svrhe donošenja odluka. I ako težimo ka tome da detaljno istražimo celokupnu materiju i objektivno predstavimo sve činjenice, informacije na portalu pružamo bez ikakve garancije, uključujući i implicitne garancije, do mere dopuštene zakonom. Osim ukoliko nije drugačije naznačeno, ovaj tekst nije sponzorisan niti odobren od strane bilo koje kompanije, niti TeleSrbija tvrdi asocijaciju sa bilo kojim entitetom spomenutim u tekstu. Svi logotipi, grafički elementi, zaštitni žigovi, itd., su upotrebljeni u svrhe koje su dopuštene Zakonom.

×

Sviđa Vam se tekst?

Ukoliko želite da budete u toku sa aktuelnostima vezanim za telekomunikacione usluge u Srbiji — popusti, posebne promocije, recenzije mobilnih uređaja, savet i trikovi — možete da nas zapratite na društvenim mrežama:

Pratite nas na Twitter

Pratite nas na Facebook

Pratite nas na Telegram

×

Šta mislite o nama?

Na skali od 1 do 7 ocenite koliko je verovatno da biste kolegama, prijateljima, poznanicima, itd., preporučili neki od sadržaja sa portala TeleSrbija?

Nimalo verovatno
Neutralno
Veoma verovatno