DA LI TREBA DA PLATITE?! Postali ste novi korisnik kod MTS-a uz promociju meseci po dinar i stigao vam je prvi račun od stotinak dinara?

Ukoliko ste postali novi korisnik usluga operatora MTS (Telekom Srbija) - dakle, na toj adresi niste imali aktivnu nijednu uslugu, ostvarili ste pravo na promociju 12 ili 18 meseci po 1 dinar. 
DA LI TREBA DA PLATITE?! Postali ste novi korisnik kod MTS-a uz promociju meseci po dinar i stigao vam je prvi račun od stotinak dinara?

Foto: Telekom Srbija, Freepik (pod licencom), TeleSrbija montaža

Ukoliko ste postali novi korisnik usluga operatora MTS (Telekom Srbija) - dakle, na toj adresi niste imali aktivnu nijednu uslugu, ostvarili ste pravo na promociju 12 ili 18 meseci po 1 dinar. 

Međutim, prvi račun koji vam je stigao je sigurno "znatno veći" od 1 dinara, konkretno u opsegu od 100 do 600 dinara. 

Ukoliko podnesete reklamaciju na taj račun, i ona bude odbijena, znajte da Telekom nije pogrešio, i da je račun ispravan.

Konkretno, prilikom realizacije usluga u BOX paketu, čak i na optičkoj infrastrukturi, korisniku se prvo aktivira fiksna telefonska linija po ceni od 659 dinara mesečno uz cenu priključka od 1 dinar uz ugovornu obavezu od 24 meseca.

Kada je u pitanju optička infrastruktura, ta fiksna linija se samo "fiktivno" aktivira, odnosno tehničari ne dolaze kod korisnika u objekat da "uvedu" bakarnu telefonsku paricu na kojoj bi se pružala usluga fiksne telefonije. 

Na xDSL infrastrukturi, u većini mesta (u nekim većim gradovima se takođe vrši "fiktivna" aktivacija radi ubrzanja postupka) prvo tehničari kod korisnika u objektu uvode bakarnu telefonsku paricu, ili aktiviraju postojeću ako već postoji a ne koristi se, i preko nje puštaju u rad samo uslugu fiksne telefonije sa dodeljnom željenom numeracijom. Korisnik potpisuje samo ugovor za fiksni telefon.

Nakon realizacije fiksne linije, bilo fiktivne ili stvarne, kod korisnika dolazi ekipa koja u slučaju optičke infrastrukture uvodi optičko vlakno u objekat korisnika, i povezuje terminalnu opremu za odabrane usluge, dok u slučaju xDSL infrastrukture, dolazi tehničar koji donosi terminalnu opremu i povezuje je na postojeću telefonsku liniju.

U prelaznom periodu, dakle u periodu nakon što Vam je aktivirana fiksna telefonska linija, a nisu aktivirane ostale usluge iz BOX paketa, naplaćuje Vam se usluga fiksne telefonije po ceni od 659 dinara mesečno obračunata proporcionalno broju dana korišćenja odnosno dužine tog prelaznog perioda.

Ipak, Telekom u praksi stornira naplatu za ove račune ukoliko korisnici ulože prigovor, verovatno jer je operator procenio da je jeftinije "odreći se" tih stotinak dinara nego trošiti vreme na reklamacije korisnika.

U skoro svim slučajevima kada se radi fiktivna aktivacija fiksne linije, korisniku se ne obračunava naknada za korišćenje fiksne linije tokom "prelaznog perioda", već mu stiže samo račun za usluge BOX paketa od trenutka kada se realizuje ceo BOX paket.

0
❤️
0
👍
1
😲
0
😢
0
😠
1

Nema komentara