TeleSrbija

„A1 Srbija” novo ime Vipa - Velike promene u najavi!

Vip mobile postaje A1 Srbija
Foto: A1

Kompanija Vip mobile je svoje korisnike obavestila uz poslednji mesečni račun da će se uskoro rebrandirati u A1 Srbija.

Dragi korisniče,

Druga priča koju smo zajedno gradili uskoro dobija novo poglavlje.

Već godinama smo deo A1 Telekom Austria Grupe sa više od 25 miliona korisnika u 7 zemalja, a od ove 2021. godine Vip nastovlja priču pod imenom A1.

Sa novim imenom nećemo dobiti samo novi logo, izgled prodavnica, web sajta i aplikacije, već i novu A1 snagu i kvalitet. Trudićemo se da uvodimo unapređenja koja nam predlažete, jer znamo koliko je važno da Vašu svakodnevicu činimo jednostavnijom i zabavnijom.

Ne brinite o uslugama koje ste izabrali i ugovorima koje smo sklopili, jer ostaju kao i do sada. Vaši brojevi, SIM kartice, ruteri i sva ostala oprema koju koristite neće se menjati. Na našem novom putu, nastavićemo da pomeramo granice sa svakim korakom.

Sve ovo možemo samo uz Vašu podršku.

Sigurni da najbolje tek počinje, želimo da sa Vama i dalje koračamo napred.

Vaš Vip

Kako nezvanično saznajemo, kompanija Vip je isplanirala otkrivanje novog brenda u okviru prolećne kampanje, i izmenjenu ponudu sa novitetima koji će obradovati korisnike.

Istovremeno, korisnike Interneta će obradovati i najavljeno unapređenje 4G+ mreže uz aktivaciju 3CA agregacije (B3+B3+B20) sa brzinama do 450 Mbps!

Više detalja će postati poznato ubrzo. Do tada, uživajte u drugoj priči 😄

0
❤️
0
👍
0
😲
6
😢
0
😠
0

Komentari

Budite uljudni kada komentarišete. Razmislite pre nego što pišete, ne šaljite SPAM, ne bavite se samopromocijom ili promovisanjem drugih, ne maltretirajte, ne uznemiravajte i ne nanosite štetu bilo kome. Molimo pročitajte Pravilnik komentarisanja pre nego što pošaljete komentar. Komentari su podložni moderaciji.

Nema komentara


Ovaj tekst je objavljen pre nego što je portal TeleSrbija registrovan kao elektronski medij u skladu sa Zakonom o javnom informisanju i medijima.

VAŽNO! Mišljenja iznesena u tekstu ne moraju nužno predstavljati mišljenja TeleSrbija, urednika i/ili povezanih entiteta. Nijedna informacija koju pruža TeleSrbija ne može se smatrati pravnim savetom, savetom za investicije, zvaničnim saopštenjem ili tumačenjem, niti se treba koristiti u svrhe donošenja odluka. I ako težimo ka tome da detaljno istražimo celokupnu materiju i objektivno predstavimo sve činjenice, informacije na portalu pružamo bez ikakve garancije, uključujući i implicitne garancije, do mere dopuštene zakonom. Osim ukoliko nije drugačije naznačeno, ovaj tekst nije sponzorisan niti odobren od strane bilo koje kompanije, niti TeleSrbija tvrdi asocijaciju sa bilo kojim entitetom spomenutim u tekstu. Svi logotipi, grafički elementi, zaštitni žigovi, itd., su upotrebljeni u svrhe koje su dopuštene Zakonom.

×

Sviđa Vam se tekst?

Ukoliko želite da budete u toku sa aktuelnostima vezanim za telekomunikacione usluge u Srbiji — popusti, posebne promocije, recenzije mobilnih uređaja, savet i trikovi — možete da nas zapratite na društvenim mrežama:

Twitter nalog

Facebook stranica

Instagram profil

Telegram kanal

Mastodon nalog

Threads nalog

×

Šta mislite o nama?

Na skali od 1 do 7 ocenite koliko je verovatno da biste kolegama, prijateljima, poznanicima, itd., preporučili neki od sadržaja sa portala TeleSrbija?

Nimalo verovatno
Neutralno
Veoma verovatno