TeleSrbija

Kompanija Vip mobile od danas zvanično nastupa na tržištu u okviru objedinjenog brenda „A1”. Kao što je najavljivano više puta, Vip je poslednji član A1 Grupe koji prolazi kroz proces objedinjenja brenda i identiteta.

A1 Srbija
Foto: TeleSrbija, A1 Srbija / PROMO

A1 Srbija planira da u okviru svoje ponude u budućnosti uvrsti i usluge distribucije medijskog sadržaja (televizije), i da stavi veći akcenat na fiksni pristup i proširenje svoje ponude u Quad-Play stilu, kao što je A1 Grupa uradila na ostalim tržištima gde posluje.

A1 Promo Internet + TV + Telefon
Foto: PROMO / A1

U skorijem periodu možemo očekivati pre svega unapređenje 4G+ mobilne mreže (u vidu 3CA), što će značiti veće brzine i stabilnije komunikacije na A1 mreži, kao i unapređenje ponuda FMS (fixed-mobile substitution) internet paketa.

U daljoj budućnosti očekuje nas već spomenuto uvođenje usluge televizije, veći broj digitalnih servisa i druge vrste value-added usluga, kao i fiksni pristup internetu.

A1 Speedtest
Foto: PROMO / A1

Naravno, „lopta” je sada kod A1, svi uzbuđeno iščekujemo njihove prve sledeće poteze na tržištu.

Dobrodošli, A1

0
❤️
0
👍
0
😲
0
😢
0
😠
0

Komentari

Budite uljudni kada komentarišete. Razmislite pre nego što pišete, ne šaljite SPAM, ne bavite se samopromocijom ili promovisanjem drugih, ne maltretirajte, ne uznemiravajte i ne nanosite štetu bilo kome. Molimo pročitajte Pravilnik komentarisanja pre nego što pošaljete komentar. Komentari su podložni moderaciji.

Nema komentara


Ovaj tekst je objavljen pre nego što je portal TeleSrbija registrovan kao elektronski medij u skladu sa Zakonom o javnom informisanju i medijima.

VAŽNO! Mišljenja iznesena u tekstu ne moraju nužno predstavljati mišljenja TeleSrbija, urednika i/ili povezanih entiteta. Nijedna informacija koju pruža TeleSrbija ne može se smatrati pravnim savetom, savetom za investicije, zvaničnim saopštenjem ili tumačenjem, niti se treba koristiti u svrhe donošenja odluka. I ako težimo ka tome da detaljno istražimo celokupnu materiju i objektivno predstavimo sve činjenice, informacije na portalu pružamo bez ikakve garancije, uključujući i implicitne garancije, do mere dopuštene zakonom. Osim ukoliko nije drugačije naznačeno, ovaj tekst nije sponzorisan niti odobren od strane bilo koje kompanije, niti TeleSrbija tvrdi asocijaciju sa bilo kojim entitetom spomenutim u tekstu. Svi logotipi, grafički elementi, zaštitni žigovi, itd., su upotrebljeni u svrhe koje su dopuštene Zakonom.

×

Sviđa Vam se tekst?

Ukoliko želite da budete u toku sa aktuelnostima vezanim za telekomunikacione usluge u Srbiji — popusti, posebne promocije, recenzije mobilnih uređaja, savet i trikovi — možete da nas zapratite na društvenim mrežama:

Twitter nalog

Facebook stranica

Instagram profil

Telegram kanal

Mastodon nalog

Threads nalog

×

Šta mislite o nama?

Na skali od 1 do 7 ocenite koliko je verovatno da biste kolegama, prijateljima, poznanicima, itd., preporučili neki od sadržaja sa portala TeleSrbija?

Nimalo verovatno
Neutralno
Veoma verovatno