TeleSrbija

Telekom Srbija, lider u produkciji serijskog i filmskog programa u ovom delu Evrope, učestvovao je i ove godine na prestižnom, regionalnom Sarajevo Film festivalu, na kojem je stručnjacima, velikom broju glumaca, filmskih radnika i kritičara predstavio svoje nove projekte. U izboru za nagradu „Srce Sarajeva“ ove godine našlo se 12 serija iz produkcije Telekoma Srbija.

Najava novih sjajnih projekata, koje će u narednom periodu javnost moći da prati putem malih ekrana i na bioskopskom platnu, bila je više nego interesantna. Direktorka Direkcije za multimediju Telekoma Srbija, Aleksandra Martinović, najavila je nastavke veoma popularnih serija, ali i nova ostvarenja koja će tek zaintrigirati pažnju javnosti. Među njima su serije „Crna svadba 2“, „Apsolutnih 100“, „Vazdušni most“, koja ima i svoju filmsku verziju pod nazivom „Heroji Hilijarda“.

„Ovo je još jedan dokaz da Telekom Srbija svojim ulaganjem u produkciju igranog sadržaja u potpunosti menja domete kinematografije u regionu. Na polju produkcije, naša kompanija konkuriše svetskim standardima i zato je ova godina posebno značajna za nas, jer je usmerena na dalju internacionalizaciju sadržaja, gde će prva takva saradnja biti ostvarena s produkcijom „Amazon Prime Video“ u realizaciji projekta „Scar“. Zahvalila bih ovom prilikom svim našim partnerima na zajedničkim projektima, kojima smo uspeli da skrenemo pažnju na Adria region, kao na sledeću veliku produkcijsku destinaciju“, izjavila je direktorka Direkcije za multimediju Telekoma Srbija, Aleksandra Martinović.

Foto: MTS

Na ovogodišnjem Sarajevo Film Festivalu pretpremijerno su prikazane i serije „Azbuka naših života 2“, koja je realizovana u saradnji sa Contrast Studiom, zatim „Poseta“, rađena u saradnji sa produkcijskom kućom MirMedia, kao i „Frust“ u izvršnoj produkciji Firefly-a.

Predstavljanje većeg broja novih projekata na ovogodišnjem Sarajevo Film festivalu značajna je potvrda kvaliteta producentskog delovanja Telekoma Srbija, čime se dodatno podstiče da nastavi sa misijom internacionalizacije svojih serija i filmova. Domaće i regionalna tržišta odavno su osvojena, a naredni cilj kompanije, posle prisustva na Balkanu, Austriji, Švajcarskoj i Nemačkoj, jeste osvajanje tržišta SAD. Projekti Telekoma Srbija za sada se distribuiraju na čak pet kontinenata, a milioni zadovoljnih gledalaca dodatni su motiv za kompaniju da ulaže u kreiranje novih sadržaja i popularizuje domaću kinematografiju širom sveta.

1
❤️
0
👍
0
😲
0
😢
0
😠
0

Komentari

Budite uljudni kada komentarišete. Razmislite pre nego što pišete, ne šaljite SPAM, ne bavite se samopromocijom ili promovisanjem drugih, ne maltretirajte, ne uznemiravajte i ne nanosite štetu bilo kome. Molimo pročitajte Pravilnik komentarisanja pre nego što pošaljete komentar. Komentari su podložni moderaciji.

Nema komentara


VAŽNO! Mišljenja iznesena u tekstu ne moraju nužno predstavljati mišljenja TeleSrbija, urednika i/ili povezanih entiteta. Nijedna informacija koju pruža TeleSrbija ne može se smatrati pravnim savetom, savetom za investicije, zvaničnim saopštenjem ili tumačenjem, niti se treba koristiti u svrhe donošenja odluka. I ako težimo ka tome da detaljno istražimo celokupnu materiju i objektivno predstavimo sve činjenice, informacije na portalu pružamo bez ikakve garancije, uključujući i implicitne garancije, do mere dopuštene zakonom. Osim ukoliko nije drugačije naznačeno, ovaj tekst nije sponzorisan niti odobren od strane bilo koje kompanije, niti TeleSrbija tvrdi asocijaciju sa bilo kojim entitetom spomenutim u tekstu. Svi logotipi, grafički elementi, zaštitni žigovi, itd., su upotrebljeni u svrhe koje su dopuštene Zakonom.

×

Sviđa Vam se tekst?

Ukoliko želite da budete u toku sa aktuelnostima vezanim za telekomunikacione usluge u Srbiji — popusti, posebne promocije, recenzije mobilnih uređaja, savet i trikovi — možete da nas zapratite na društvenim mrežama:

Twitter nalog

Facebook stranica

Instagram profil

Telegram kanal

Mastodon nalog

Threads nalog

×

Šta mislite o nama?

Na skali od 1 do 7 ocenite koliko je verovatno da biste kolegama, prijateljima, poznanicima, itd., preporučili neki od sadržaja sa portala TeleSrbija?

Nimalo verovatno
Neutralno
Veoma verovatno