Obaveštenje: Ovaj tekst je stariji od 3 meseca, i može sadržati netačne ili nepotpune informacije. Za aktuelne informacije uvek proverite sajt pružaoca usluga ili drugi relevantan izvor.

Privredno društvo Moja Supernova d.o.o. Beograd objavilo je danas, 23.04.2021., Odluku o pripajanju sa privrednim društvom Telekom Srbija a.d. Beograd.

Nacrt ugovora o pripajanju možete preuzeti na sledećem linku:
PDF fajl Nacrt ugovora o pripajanju Moja Supernova doo_2021-04-23.pdf

Zvanično obaveštenje je dostupno na sajtu operatora Moja Supernova.

Za sada nisu dostupne nikakve dodatne informacije o daljim planovima Telekoma, niti postoji osnova za pretpostavkom da će u nekim skorijem periodu doći do objedinjenja ponuda ova dva operatora.

Sa stupanjem na snagu Ugovora, ukoliko ne bude došlo do dodatnih izmena, za krajnje korisnike oba operatora neće doći do promene uslova pružanja usluga niti promena sadržaja paketa ili ponude. Ne postoje indikacije da će korisnicima biti omogućena „migracija” „između” ova dva operatora.

Svakako, ukoliko dođe do nekih izmena, TeleSrbija će kao i uvek ispratiti događanja i izvestiti Vas o istim.

Autor Milan Kragujević

Milan je programer, entuzijasta za nove tehnologije, telekomunikacije, ekonomiju, računarski softver i razvoj mreža. Pokrenuo je portal TeleSrbija u decembru 2020. godine sa ciljem da unapredi informisanost korisnika IKT usluga u Srbiji, i da sa javnošću podeli svoj entuzijazam i znanje o telekomunikacijama.


VAŽNO! Mišljenja iznesena u tekstu ne moraju nužno predstavljati mišljenja TeleSrbija, urednika i/ili povezanih entiteta. Nijedna informacija koju pruža TeleSrbija ne može se smatrati pravnim savetom, savetom za investicije, zvaničnim saopštenjem ili tumačenjem, niti se treba koristiti u svrhe donošenja odluka. I ako težimo ka tome da detaljno istražimo celokupnu materiju i objektivno predstavimo sve činjenice, informacije na portalu pružamo bez ikakve garancije, uključujući i implicitne garancije, do mere dopuštene zakonom. Osim ukoliko nije drugačije naznačeno, ovaj tekst nije sponzorisan niti odobren od strane bilo koje kompanije, niti TeleSrbija tvrdi asocijaciju sa bilo kojim entitetom spomenutim u tekstu. Svi logotipi, grafički elementi, zaštitni žigovi, itd., su upotrebljeni u svrhe koje su dopuštene Zakonom.

Napišite komentar

×

Sviđa Vam se tekst?

Ukoliko želite da budete u toku sa aktuelnostima vezanim za telekomunikacione usluge u Srbiji — popusti, posebne promocije, recenzije mobilnih uređaja, savet i trikovi — možete da nas zapratite na društvenim mrežama:

Pratite nas na Twitter

Pratite nas na Facebook

Pratite nas na Telegram

×

Šta mislite o nama?

Na skali od 1 do 7 ocenite koliko je verovatno da biste kolegama, prijateljima, poznanicima, itd., preporučili neki od sadržaja sa portala TeleSrbija?

Nimalo verovatno
Neutralno
Veoma verovatno