TeleSrbija

Operator MTS (Telekom Srbija) predstavio je nove roming dodatke za postpaid korisnike. 

U okviru nove ponude, korisnicima su na raspolaganju nove kategorije dodataka: Evropa NET, Planeta NET i UAE NET, kao i Evropa CALL i Planeta CALL.

U okviru Evropa NET dodataka, korisnicima je na raspolaganju 299 MB koji traju 1 dan za 299 dinara, 1 GB koji traje 3 dana za 699 dinara, 1.5 GB koji traje 7 dana za 999 dinara i 3 GB koji traju 15 dana za 1799 dinara.

Tražite najpovoljniju roming ponudu? Pogledajte naš vodič za najpovoljniji roming!

Evropa NET i Evropa CALL dodaci važe u sledećim državama: Austrija, Belgija, Belorusija, Bugarska, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Grčka, Holandija, Hrvatska, Irska, Island, Italija, Kipar, Letonija, Litvanija, Luksemburg, Mađarska, Malta, Monako, Moldavija, Nemačka, Norveška, Poljska, Portugal, Rumunija, Rusija, Slovačka, Slovenija, Španija, Švajcarska, Švedska, Ukrajina i Velika Britanija. Kompletan spisak država, kao i mreža na koje treba da se povežete, pogledajte na ovom linku. 4G nije dostupan u svim državama na svim mrežama.

Planeta NET dodaci omogućavaju 1 GB koji traje 7 dana za 1099 dinara odnosno 3 GB koji traju 15 dana za 2399 dinara. 

Planeta NET i Planeta CALL dodaci važe u sledećim državama: Australija, Egipat, Gana, Gruzija, Hong Kong, Indonezija, Izrael, Japan, Južna Koreja, Južnoafrička Republika, Kanada, Katar, Kazahstan, Kina, Malezija, Novi Zeland, Saudijska Arabija, Tunis, Turska, Tajland, Tanzanija, Sjedinjene Američke Države. Kompletan spisak država i mreža pogledajte na ovom linku.

UAE NET dodatak omogućava 1 GB koji traje 7 dana po ceni od 4799 dinara u Ujedinjenim Arapskim Emiratima. 

Kada su u pitanju razgovori, 25 minuta dolaznih ili odlaznih poziva u Evropi sa trajanjem od 7 dana moguće je kupiti za 1299 dinara, dok 50 minuta sa trajanjem od 15 dana košta 2399 dinara.

Planeta CALL dodatak sa 25 minuta koji traje 7 dana košta 1799 dinara, dok 50 minuta košta 3299 dinara i traje 15 dana.

Detalje Postpaid roming ponude pogledajte na sajtu operatora.

0
❤️
0
👍
0
😲
2
😢
4
😠
0

Komentari

Budite uljudni kada komentarišete. Razmislite pre nego što pišete, ne šaljite SPAM, ne bavite se samopromocijom ili promovisanjem drugih, ne maltretirajte, ne uznemiravajte i ne nanosite štetu bilo kome. Molimo pročitajte Pravilnik komentarisanja pre nego što pošaljete komentar. Komentari su podložni moderaciji.

Nema komentara


VAŽNO! Mišljenja iznesena u tekstu ne moraju nužno predstavljati mišljenja TeleSrbija, urednika i/ili povezanih entiteta. Nijedna informacija koju pruža TeleSrbija ne može se smatrati pravnim savetom, savetom za investicije, zvaničnim saopštenjem ili tumačenjem, niti se treba koristiti u svrhe donošenja odluka. I ako težimo ka tome da detaljno istražimo celokupnu materiju i objektivno predstavimo sve činjenice, informacije na portalu pružamo bez ikakve garancije, uključujući i implicitne garancije, do mere dopuštene zakonom. Osim ukoliko nije drugačije naznačeno, ovaj tekst nije sponzorisan niti odobren od strane bilo koje kompanije, niti TeleSrbija tvrdi asocijaciju sa bilo kojim entitetom spomenutim u tekstu. Svi logotipi, grafički elementi, zaštitni žigovi, itd., su upotrebljeni u svrhe koje su dopuštene Zakonom.

×

Sviđa Vam se tekst?

Ukoliko želite da budete u toku sa aktuelnostima vezanim za telekomunikacione usluge u Srbiji — popusti, posebne promocije, recenzije mobilnih uređaja, savet i trikovi — možete da nas zapratite na društvenim mrežama:

Twitter nalog

Facebook stranica

Instagram profil

Telegram kanal

Mastodon nalog

Threads nalog

×

Šta mislite o nama?

Na skali od 1 do 7 ocenite koliko je verovatno da biste kolegama, prijateljima, poznanicima, itd., preporučili neki od sadržaja sa portala TeleSrbija?

Nimalo verovatno
Neutralno
Veoma verovatno