Obaveštenje: Ovaj tekst je stariji od 3 meseca, i može sadržati netačne ili nepotpune informacije. Za aktuelne informacije uvek proverite sajt pružaoca usluga ili drugi relevantan izvor.

Sa početkom nove sezone Premijer lige, ekskluzivno kod Telekoma, počeo je i očekivani priliv novih korisnika usluga televizije kod operatora Telekoma, uključujući i MTS sa Iris TV platformom.

Međutim, dosta korisnika, nakon potpisivanja ugovora i instalacije opreme, našlo se nezadovoljno kvalitetom slike na novoj usluzi Iris TV.

Ipak, ovde nije reč o problemu sa samom Iris platformom, već o dugogodišnjem problemu kod aktivacije novih ugovora, gde se korisnicima dodeljuje „SD” paket umesto „HD” paketa.

Podsećamo, kod Telekoma, HD kanali su „uslovljeni tehničkim mogućnostima”. Ovo u praksi znači da korisnici na ADSL tehnologiji koji osim IPTV imaju i Internet, neće moći da imaju HD kanale.

Takođe, korisnici na VDSL tehnologiji koji imaju IPTV i Internet, a koji se nalaze predaleko od najbližeg DSLAM uređaja („centrale”), usled čega linija podržava manje od 50 Mbps protoka, podrazumevano dobijaju samo SD kanale.

Međutim, činjenica da je korisniku aktiviran SD umesto HD paketa ne mora da znači da HD paket nije moguće koristiti na toj lokaciji kod korisnika, već je to ustaljena praksa u Telekomu da se uvek aktivira isključivo SD paket, nakon čega korisnik mora da podnese prigovor u poslovnici, i da mu se naknadno aktiviraju HD kanali.

Način da ovo rešite je upravo taj - neophodno je da podnesete prigovor u poslovnici u pisanom obliku, u kojem zahtevate da Vam se aktivira HD paket umesto SD paketa.

Prigovor mora da podnese potpisnik ugovora, i da kod sebe ima važeću ličnu kartu.

Nažalost, ne možemo garantovati da će Telekom pozitivno odgovoriti na prigovor, odnosno da će aktivirati HD kanale, jer postoji realna šansa da za to ne postoje tehničke mogućnosti na adresi korišćenja usluge, međutim, to često nije problem, a svakako nije problem kod korisnika koji imaju samo IPTV i fiksni.

Autor Milan Kragujević

Milan je programer, entuzijasta za nove tehnologije, telekomunikacije, ekonomiju, računarski softver i razvoj mreža. Pokrenuo je portal TeleSrbija u decembru 2020. godine sa ciljem da unapredi informisanost korisnika IKT usluga u Srbiji, i da sa javnošću podeli svoj entuzijazam i znanje o telekomunikacijama.


VAŽNO! Mišljenja iznesena u tekstu ne moraju nužno predstavljati mišljenja TeleSrbija, urednika i/ili povezanih entiteta. Nijedna informacija koju pruža TeleSrbija ne može se smatrati pravnim savetom, savetom za investicije, zvaničnim saopštenjem ili tumačenjem, niti se treba koristiti u svrhe donošenja odluka. I ako težimo ka tome da detaljno istražimo celokupnu materiju i objektivno predstavimo sve činjenice, informacije na portalu pružamo bez ikakve garancije, uključujući i implicitne garancije, do mere dopuštene zakonom. Osim ukoliko nije drugačije naznačeno, ovaj tekst nije sponzorisan niti odobren od strane bilo koje kompanije, niti TeleSrbija tvrdi asocijaciju sa bilo kojim entitetom spomenutim u tekstu. Svi logotipi, grafički elementi, zaštitni žigovi, itd., su upotrebljeni u svrhe koje su dopuštene Zakonom.

Napišite komentar

×

Sviđa Vam se tekst?

Ukoliko želite da budete u toku sa aktuelnostima vezanim za telekomunikacione usluge u Srbiji — popusti, posebne promocije, recenzije mobilnih uređaja, savet i trikovi — možete da nas zapratite na društvenim mrežama:

Pratite nas na Twitter

Pratite nas na Facebook

Pratite nas na Telegram

×

Šta mislite o nama?

Na skali od 1 do 7 ocenite koliko je verovatno da biste kolegama, prijateljima, poznanicima, itd., preporučili neki od sadržaja sa portala TeleSrbija?

Nimalo verovatno
Neutralno
Veoma verovatno