TeleSrbija

iris TV ponuda je bogatija za još jedan TV kanal - LH TV, koji donosi uzbudljive priče iz celog sveta. Raznovrsni sadržaj ovog TV kanala podeljen je u dva segmenta: Travel - gde su predstavljene najatraktivnije destinacije Evrope, zanimljivosti i preporuke o mestima koja treba obići, i Lifestyle segment koji čine reportaže o luksuznim hotelima Evrope, kulinarskim atrakcijama, o vinarijama Evrope, zdravom životu i mnoge druge u formi kratkih video sadržaja u trajanju do 5 minuta, koji se emituju 24/7.

Kanal se nalazi u okviru Start, Plus i Max paketa, na poziciji 373, a dodatne funkcionalnosti su: Gledaj unazad 7 dana, Pauziraj, kao i mogućnost gledanja TV kanala na više uređaja.

U okviru irisGO aplikacije TV kanal se nalazi na poziciji posle kanala HGTV i deo je Start i Max paketa. Dodatne funkcionalnosti: Gledaj unazad 7 dana, Pauziraj.

0
❤️
2
👍
0
😲
1
😢
1
😠
0

Komentari

Budite uljudni kada komentarišete. Razmislite pre nego što pišete, ne šaljite SPAM, ne bavite se samopromocijom ili promovisanjem drugih, ne maltretirajte, ne uznemiravajte i ne nanosite štetu bilo kome. Molimo pročitajte Pravilnik komentarisanja pre nego što pošaljete komentar. Komentari su podložni moderaciji.

Nema komentara


VAŽNO! Mišljenja iznesena u tekstu ne moraju nužno predstavljati mišljenja TeleSrbija, urednika i/ili povezanih entiteta. Nijedna informacija koju pruža TeleSrbija ne može se smatrati pravnim savetom, savetom za investicije, zvaničnim saopštenjem ili tumačenjem, niti se treba koristiti u svrhe donošenja odluka. I ako težimo ka tome da detaljno istražimo celokupnu materiju i objektivno predstavimo sve činjenice, informacije na portalu pružamo bez ikakve garancije, uključujući i implicitne garancije, do mere dopuštene zakonom. Osim ukoliko nije drugačije naznačeno, ovaj tekst nije sponzorisan niti odobren od strane bilo koje kompanije, niti TeleSrbija tvrdi asocijaciju sa bilo kojim entitetom spomenutim u tekstu. Svi logotipi, grafički elementi, zaštitni žigovi, itd., su upotrebljeni u svrhe koje su dopuštene Zakonom.

×

Sviđa Vam se tekst?

Ukoliko želite da budete u toku sa aktuelnostima vezanim za telekomunikacione usluge u Srbiji — popusti, posebne promocije, recenzije mobilnih uređaja, savet i trikovi — možete da nas zapratite na društvenim mrežama:

Twitter nalog

Facebook stranica

Instagram profil

Telegram kanal

Mastodon nalog

Threads nalog

×

Šta mislite o nama?

Na skali od 1 do 7 ocenite koliko je verovatno da biste kolegama, prijateljima, poznanicima, itd., preporučili neki od sadržaja sa portala TeleSrbija?

Nimalo verovatno
Neutralno
Veoma verovatno