TeleSrbija

Operator MTS (Telekom Srbija) objavio je obaveštenje na svom sajtu u kojem se navodi da će od 1. aprila 2022. godine doći do povećanja cena usluga IPTV (Iris TV) za nove korisnike i smanjenja cene određenih Net paketa.

Nove cene Iris TV paketa, kao i stare cene koje važe do kraja marta, su prikazane u tabeli ispod.

Paket Stara cena Nova cena
Iris TV Start 1349 din 1399 din
Iris TV Plus 1799 din 1899 din
Iris TV Max 2199 din 2399 din

Takođe će doći do smanjenja cene Net paketa, i to Net 200 i Net 400, koji su dostupni samo na optičkoj infrastrukturi. Stare i nove cene Net paketa su prikazane u tabeli ispod.

Paket Stara cena Nova cena
Net 200 3399 din 2999 din
Net 400 3799 din 3499 din

Prikazane cene uključuju popust za eRačun i ugovornu obavezu od 24 meseca. Cene sa papirnim računom su veće za 50 dinara. PDV je uračunat u cenu.

Pun tekst obaveštenja možete pročitati na sajtu operatora.

0
❤️
0
👍
0
😲
0
😢
0
😠
0

Komentari

Budite uljudni kada komentarišete. Razmislite pre nego što pišete, ne šaljite SPAM, ne bavite se samopromocijom ili promovisanjem drugih, ne maltretirajte, ne uznemiravajte i ne nanosite štetu bilo kome. Molimo pročitajte Pravilnik komentarisanja pre nego što pošaljete komentar. Komentari su podložni moderaciji.

Nema komentara


Ovaj tekst je objavljen pre nego što je portal TeleSrbija registrovan kao elektronski medij u skladu sa Zakonom o javnom informisanju i medijima.

VAŽNO! Mišljenja iznesena u tekstu ne moraju nužno predstavljati mišljenja TeleSrbija, urednika i/ili povezanih entiteta. Nijedna informacija koju pruža TeleSrbija ne može se smatrati pravnim savetom, savetom za investicije, zvaničnim saopštenjem ili tumačenjem, niti se treba koristiti u svrhe donošenja odluka. I ako težimo ka tome da detaljno istražimo celokupnu materiju i objektivno predstavimo sve činjenice, informacije na portalu pružamo bez ikakve garancije, uključujući i implicitne garancije, do mere dopuštene zakonom. Osim ukoliko nije drugačije naznačeno, ovaj tekst nije sponzorisan niti odobren od strane bilo koje kompanije, niti TeleSrbija tvrdi asocijaciju sa bilo kojim entitetom spomenutim u tekstu. Svi logotipi, grafički elementi, zaštitni žigovi, itd., su upotrebljeni u svrhe koje su dopuštene Zakonom.

×

Sviđa Vam se tekst?

Ukoliko želite da budete u toku sa aktuelnostima vezanim za telekomunikacione usluge u Srbiji — popusti, posebne promocije, recenzije mobilnih uređaja, savet i trikovi — možete da nas zapratite na društvenim mrežama:

Twitter nalog

Facebook stranica

Instagram profil

Telegram kanal

Mastodon nalog

Threads nalog

×

Šta mislite o nama?

Na skali od 1 do 7 ocenite koliko je verovatno da biste kolegama, prijateljima, poznanicima, itd., preporučili neki od sadržaja sa portala TeleSrbija?

Nimalo verovatno
Neutralno
Veoma verovatno