Mrziš reklame? Pretplati se na naš Patreon!

Obaveštenje: Ovaj tekst je stariji od 3 meseca, i može sadržati netačne ili nepotpune informacije. Za aktuelne informacije uvek proverite sajt pružaoca usluga ili drugi relevantan izvor.

Operator Supernova (Telekom Srbija) u prethodne dve godine sprovodio je integraciju korisnika provajdera koje je Telekom kupio i integrisao prvo u Moja Supernova doo a onda u Telekom Srbija ad. 

Sredinom prošle godine, korisnicima Exe-Net-a su prebačeni ONT-ovi (ruteri) na Supernova IP mrežu, odnosno ukinuti je stari Exe-Net PPPoE sistem.

Ipak, televizija je ostala nepromenjena, odnosno neenkriptovana. Exe-Net je kao provajder bio poznat po svojoj izuzetno bogatoj TV ponudi koja nije bila zaštićena, odnosno nije postojala obaveza korišćenja CA modula i kartice ili STB uređaja, i nije postojao limit po broju televizora koje korisnik može da poveže.

U poslednjih nekoliko meseci, Telekom je postepeno po teritorijama realizovao "digitalizaciju", odnosno gašenje neenkriptovanog DVB-C signala, i uvođenje standardne Supernova ponude kanala umesto "Exe-Net ponude".

Proteklih par dana, migracija se privodi kraju, i samim tim je migracija došla do korisnika u Nišu i Leskovcu, koji su kao veliki gradovi ostavljeni za sam kraj.

Korisnici su kontaktirani, i ponuđeno im je da potpišu novi ugovor na Supernova paketima, uz koji će dobiti STB-ove za gledanje enkriptovanog signala. 

Kako je signal sada enkriptovan, a gde nije - biće vrlo brzo, korisnici koji nisu prihvatili "digitalizaciju" neće više moći da gledaju televiziju.

Dhilos Cloud - Stabilan, brz i povoljan web hosting!
2
❤️
1
👍
0
😲
1
😢
8
😠
2

Mrziš reklame? Pretplati se na naš Patreon!


Komentari

Budite uljudni kada komentarišete. Razmislite pre nego što pišete, ne šaljite SPAM, ne bavite se samopromocijom ili promovisanjem drugih, ne maltretirajte, ne uznemiravajte i ne nanosite štetu bilo kome. Molimo pročitajte Pravilnik komentarisanja pre nego što pošaljete komentar. Komentari su podložni moderaciji.

Nema komentara

Autor Milan Kragujević

Milan je programer, entuzijasta za nove tehnologije, telekomunikacije, ekonomiju, računarski softver i razvoj mreža. Pokrenuo je portal TeleSrbija u decembru 2020. godine sa ciljem da unapredi informisanost korisnika IKT usluga u Srbiji, i da sa javnošću podeli svoj entuzijazam i znanje o telekomunikacijama.

Dhilos Cloud - Stabilan, brz i povoljan web hosting!

Mrziš reklame? Pretplati se na naš Patreon!


VAŽNO! Mišljenja iznesena u tekstu ne moraju nužno predstavljati mišljenja TeleSrbija, urednika i/ili povezanih entiteta. Nijedna informacija koju pruža TeleSrbija ne može se smatrati pravnim savetom, savetom za investicije, zvaničnim saopštenjem ili tumačenjem, niti se treba koristiti u svrhe donošenja odluka. I ako težimo ka tome da detaljno istražimo celokupnu materiju i objektivno predstavimo sve činjenice, informacije na portalu pružamo bez ikakve garancije, uključujući i implicitne garancije, do mere dopuštene zakonom. Osim ukoliko nije drugačije naznačeno, ovaj tekst nije sponzorisan niti odobren od strane bilo koje kompanije, niti TeleSrbija tvrdi asocijaciju sa bilo kojim entitetom spomenutim u tekstu. Svi logotipi, grafički elementi, zaštitni žigovi, itd., su upotrebljeni u svrhe koje su dopuštene Zakonom.

×

Sviđa Vam se tekst?

Ukoliko želite da budete u toku sa aktuelnostima vezanim za telekomunikacione usluge u Srbiji — popusti, posebne promocije, recenzije mobilnih uređaja, savet i trikovi — možete da nas zapratite na društvenim mrežama:

Twitter nalog

Facebook stranica

Instagram profil

Telegram kanal

Mastodon nalog

Threads nalog

×

Šta mislite o nama?

Na skali od 1 do 7 ocenite koliko je verovatno da biste kolegama, prijateljima, poznanicima, itd., preporučili neki od sadržaja sa portala TeleSrbija?

Nimalo verovatno
Neutralno
Veoma verovatno