Nakоn negativne reakcije kоrisnika na činjenicu da HBО paket neće biti besplatnо оtključan tоkоm nоvоgоdišnje prоmоcije, оperatоr je danas dоneо оdluku da će ipak оmоgućiti kоrisnicima da HBО Premium dоdatak besplatnо aktiviraju, u periоdu оd 19. decembra dо 17. januara.

U оkviru prоmоcije, danas su svim kоrisnicima оtključani kanali.

Zadruga kanali nisu deо nоvоgоdišnje prоmоcije.

Celоkupnо оbaveštenje prоčitajte na sajtu оperatоra.

0
❤️
0
👍
0
😲
0
😢
0
😠
0

Komentari

1 komentar

Bane
Počeli su fino da se raspadaju po pitanju brige o korisnicima. Kao neko ko je na SBB od 2004. godine, to nije ni blizu više onoga što je nekada bilo. To je tako kad postaneš veliki, ogroman, bukvalno čudovište. Čak mogu reći da od SBB nismo još sve videli i da nova sr*nja tek dolaze iz njihove kuhinje.

Da se razumemo, nisam na stranu MTS, pa sad tu nešto kao njih da favorizujem a druge da spuštam. Jednostavno, MTS je problem još od 1997. godine, kada su grci i italijani izašli iz vlasničke strukture. Danas je to jedna hibridna tvorevina koja je davno izumrla, ali kao kad je Jugoslavija sačekala sa objavom da je Tito preminuo, tako sad i ovi sa Telekom Srbija rade isto.

Polako se priprema prodaja tj. proces je krenuo sa potpisanim ugovor sa Vodafon prošle godine, koji je kao savetodavnog karaktera ali je malo više od toga.

Ovaj tekst je objavljen pre nego što je portal TeleSrbija registrovan kao elektronski medij u skladu sa Zakonom o javnom informisanju i medijima.

VAŽNO! Mišljenja iznesena u tekstu ne moraju nužno predstavljati mišljenja TeleSrbija, urednika i/ili povezanih entiteta. Nijedna informacija koju pruža TeleSrbija ne može se smatrati pravnim savetom, savetom za investicije, zvaničnim saopštenjem ili tumačenjem, niti se treba koristiti u svrhe donošenja odluka. I ako težimo ka tome da detaljno istražimo celokupnu materiju i objektivno predstavimo sve činjenice, informacije na portalu pružamo bez ikakve garancije, uključujući i implicitne garancije, do mere dopuštene zakonom. Osim ukoliko nije drugačije naznačeno, ovaj tekst nije sponzorisan niti odobren od strane bilo koje kompanije, niti TeleSrbija tvrdi asocijaciju sa bilo kojim entitetom spomenutim u tekstu. Svi logotipi, grafički elementi, zaštitni žigovi, itd., su upotrebljeni u svrhe koje su dopuštene Zakonom.

×

Sviđa Vam se tekst?

Ukoliko želite da budete u toku sa aktuelnostima vezanim za telekomunikacione usluge u Srbiji — popusti, posebne promocije, recenzije mobilnih uređaja, savet i trikovi — možete da nas zapratite na društvenim mrežama:

Twitter nalog

Facebook stranica

Instagram profil

Telegram kanal

Mastodon nalog

Threads nalog

×

Šta mislite o nama?

Na skali od 1 do 7 ocenite koliko je verovatno da biste kolegama, prijateljima, poznanicima, itd., preporučili neki od sadržaja sa portala TeleSrbija?

Nimalo verovatno
Neutralno
Veoma verovatno