Mrziš reklame? Pretplati se na naš Patreon!

Operator MTS unapredio je svoju BOX 2 ponudu paketa koji sadrže mobilni Internet i m:sat TV uslugu.

U okviru novog BOX 2 paketa, korisnici dobijaju m:sat TV Plus uslugu na jednom televizoru, uz mogućnost dodavanja do 4 dodatna televizora za maksimalno 5 televizora, kao i 500 GB mobilnog Interneta po punoj brzini.

U okviru m:sat TV Plus paketa, na raspolaganju je preko 170 TV kanala, od toga 29 HD kanala.

Mobilni Internet 500 GB dostupan je uz MiFi bežični ruter za 1 dinar, i sadrži 500 GB 4G Interneta po punoj brzini, a nakon toga se brzina spušta na 2 Mbps download odnosno 1 Mbps upload. Internet po smanjenoj brzini je neograničen.

Cena novog BOX 2 m:sat Plus i mobilni Internet 500 GB dostupan je po ceni od 2999 dinara mesečno, uz promociju od 10 meseci po 1 dinar za nove korisnike.

Ujedno, povećana je cena BOX 2 m:sat Plus i mobilni Internet 100 GB na 2799 dinara mesečno.

0
❤️
2
👍
0
😲
0
😢
0
😠
0

Mrziš reklame? Pretplati se na naš Patreon!

Napišite komentar

Budite uljudni kada komentarišete. Razmislite pre nego što pišete, ne šaljite SPAM, ne bavite se samopromocijom ili promovisanjem drugih, ne maltretirajte, ne uznemiravajte i ne nanosite štetu bilo kome. Molimo pročitajte Pravilnik komentarisanja pre nego što pošaljete komentar. Komentari su podložni moderaciji.

Autor Milan Kragujević

Milan je programer, entuzijasta za nove tehnologije, telekomunikacije, ekonomiju, računarski softver i razvoj mreža. Pokrenuo je portal TeleSrbija u decembru 2020. godine sa ciljem da unapredi informisanost korisnika IKT usluga u Srbiji, i da sa javnošću podeli svoj entuzijazam i znanje o telekomunikacijama.

Mrziš reklame? Pretplati se na naš Patreon!


VAŽNO! Mišljenja iznesena u tekstu ne moraju nužno predstavljati mišljenja TeleSrbija, urednika i/ili povezanih entiteta. Nijedna informacija koju pruža TeleSrbija ne može se smatrati pravnim savetom, savetom za investicije, zvaničnim saopštenjem ili tumačenjem, niti se treba koristiti u svrhe donošenja odluka. I ako težimo ka tome da detaljno istražimo celokupnu materiju i objektivno predstavimo sve činjenice, informacije na portalu pružamo bez ikakve garancije, uključujući i implicitne garancije, do mere dopuštene zakonom. Osim ukoliko nije drugačije naznačeno, ovaj tekst nije sponzorisan niti odobren od strane bilo koje kompanije, niti TeleSrbija tvrdi asocijaciju sa bilo kojim entitetom spomenutim u tekstu. Svi logotipi, grafički elementi, zaštitni žigovi, itd., su upotrebljeni u svrhe koje su dopuštene Zakonom.

×

Sviđa Vam se tekst?

Ukoliko želite da budete u toku sa aktuelnostima vezanim za telekomunikacione usluge u Srbiji — popusti, posebne promocije, recenzije mobilnih uređaja, savet i trikovi — možete da nas zapratite na društvenim mrežama:

Pratite nas na Twitter

Pratite nas na Facebook

Pratite nas na Telegram

×

Šta mislite o nama?

Na skali od 1 do 7 ocenite koliko je verovatno da biste kolegama, prijateljima, poznanicima, itd., preporučili neki od sadržaja sa portala TeleSrbija?

Nimalo verovatno
Neutralno
Veoma verovatno