Aplikacije Iris Smart i MОVE ‘N’ GО, kоje оmоgućavaju gledanje Iris оdnоsnо Supernоva televizije na Smart TV-u, u ОTT režimu, su „misteriоznо nestale” sa Play prоdavnice pre nekоlikо dana. Telekоm Srbija i dalje nije оbjaviо nikakvu infоrmaciju о tоme, a kоntaktiraо nas je veći brоj nezadоvоljnih kоrisnika kоji negоduju usled „nestanka” aplikacija.

0
❤️
0
👍
0
😲
0
😢
0
😠
0

Komentari

2 komentara

Goran Nikolić
Poštovani, lepi moji :) Molba da se odradi neki javni apel da se uvede “Optika” u Tekelijinu ulicu od ulaza Eko pumpa do pruge u NS. Jer ceo život smo izolovani od svega, a jako smo blizu centra NS. Hvala unapred. Ipak imaš medijsku pažnju, pa eto neka peticija, nešto. Unapred hvala, i hvala na tvojim postovima. Imam par životnih želja neostvarenih, jedna je normalan internet a ne 50/8 :) Molim te spinuj nekako da se ostvari :)
Bogoljub Popovic
MOVE ’N’ GO je ponovo dostupan:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.morescreens.supernova

Iris Smart je u testnoj fazi i veoma loše radi trenutno. Možda su ga zato povukli da bi na kraju objavili nešto što će imati stabilnost kakva se očekuje od finalne verzije jedne aplikacije

Ovaj tekst je objavljen pre nego što je portal TeleSrbija registrovan kao elektronski medij u skladu sa Zakonom o javnom informisanju i medijima.

VAŽNO! Mišljenja iznesena u tekstu ne moraju nužno predstavljati mišljenja TeleSrbija, urednika i/ili povezanih entiteta. Nijedna informacija koju pruža TeleSrbija ne može se smatrati pravnim savetom, savetom za investicije, zvaničnim saopštenjem ili tumačenjem, niti se treba koristiti u svrhe donošenja odluka. I ako težimo ka tome da detaljno istražimo celokupnu materiju i objektivno predstavimo sve činjenice, informacije na portalu pružamo bez ikakve garancije, uključujući i implicitne garancije, do mere dopuštene zakonom. Osim ukoliko nije drugačije naznačeno, ovaj tekst nije sponzorisan niti odobren od strane bilo koje kompanije, niti TeleSrbija tvrdi asocijaciju sa bilo kojim entitetom spomenutim u tekstu. Svi logotipi, grafički elementi, zaštitni žigovi, itd., su upotrebljeni u svrhe koje su dopuštene Zakonom.

×

Sviđa Vam se tekst?

Ukoliko želite da budete u toku sa aktuelnostima vezanim za telekomunikacione usluge u Srbiji — popusti, posebne promocije, recenzije mobilnih uređaja, savet i trikovi — možete da nas zapratite na društvenim mrežama:

Twitter nalog

Facebook stranica

Instagram profil

Telegram kanal

Mastodon nalog

Threads nalog

×

Šta mislite o nama?

Na skali od 1 do 7 ocenite koliko je verovatno da biste kolegama, prijateljima, poznanicima, itd., preporučili neki od sadržaja sa portala TeleSrbija?

Nimalo verovatno
Neutralno
Veoma verovatno