Mrziš reklame? Pretplati se na naš Patreon!

U vezi sa prijavom koju smo podneli regulatoru RATEL protiv Telekoma, SBB-a, Yettel-a, Orion telekoma, Sat Trakt-a, Astra Telekoma, NetNet-a, NiNet-a, BeotelNet-a, Jotela, KBCNet-a, i drugih, obavešteni smo od strane RATEL-a da su pokrenuli formalni postupak ispitivanja postupanja operatora u vezi sa novim Zakonom o elektronskim komunikacijama.

Konkretno, u periodu do 02.06.2023. godine samo su Telekom Srbija i A1 Srbija objavili nove Opšte uslove usklađene sa novim ZEK i novim Pravilnikom o parametrima kvaliteta javno dostupnih elektronskih komunikacionih usluga i sprovođenju kontrole obavljanja delatnosti elektronskih komunikacija. 

Operator SBB je van zakonskog roka objavio nacrt novih Opštih uslova, sa pogrešnim i obmanjujućim nazivom, na pogrešnom delu sajta, sa antidatiranim datumom. 

Yettel nove Opšte uslove nije objavio ni nakon što je novi ZEK stupio na snagu, a kada ih je objavio, antidatirao ih je. 

Orion telekom i ostali nisu ni objavili nove Opšte uslove. BeotelNet je objavio nove Opšte uslove, antidatirane, sa zakašnjenjem i izvan zakonskog roka.

Podsećamo, operatori su u obavezi da svaku promenu najave minimalno 30 dana unapred, što su Telekom i A1 ispoštovali.

Dalje, zamerili smo operatorima što nisu objavili minimalne, nominalne i maksimalne brzine protoka Interneta na sajtu, već su tu informaciju u vidu procentualnog iznosa brzine zakopali u Opštim uslovima. Operatori u državama članicama Evropske Unije objavljuju minimalne, nominalne i maksimalne brzine za svaku pristupnu tehnologiju i svaki paket na mestu gde objavljuju i reklamiranu tj. nazivnu brzinu paketa.

RATEL-u smo se žalili i zato što SBB već više od 5 godina (nismo proveravali za duži period) na sajtu prikriva brzinu Upload-a, koja je dostupna tek kada korisnik ode na Podrška, Cenovnici i dokumentacija, nađe aktuelni cenovnik, i onda u njemu sitnim svetlo sivim tekstom pronađe brzinu Upload-a za njegov paket. Isto tako SBB krije informacije o brzinama na drugim pristupnim tehnologijama kao što je GPON optička mreža. U drugim državama koje su članice EU a gde posluje United Grupa (čiji je deo i SBB), navedene su brzine Upload-a kao i Download-a kao i brzine na svim pristupnim tehnologijama, i minimalne, uobičajene i maksimalne brzine za svaki od paketa i pristupnih tehnologija u skladu sa važećom harmonizovanom regulativom.

Operatori Telekom, A1 i Yettel nigde nisu naveli da je minimalna brzina 4G Interneta bez obzira na paket 4 Mbps u Download smeru i 1 Mbps u Upload smeru. 

Telekom Srbija jeste naveo Upload brzine za sve pristupne tehnologije na jasan i razumljiv način na istom mestu gde navodi i Download brzine, što jeste za pohvalu, ali nisu naveli minimalne, nominalne i maksimalne brzine.

Nijedan od operatora nije jasno istaknuo pravo korisnika da mobilni Internet isproba koristeći svoje pravo na probni period do 30 dana u skladu sa ZEK, bez troškova po korisnika. Ova činjenica nije predmet prijave.

Pozdravljamo reakciju RATEL-a, a mi ćemo nastaviti svim snagama da delujemo u cilju zaštite prava korisnika, i reagovaćemo na svako kršenje Zakona i Pravilnika za koje saznamo.

Dhilos Cloud - Stabilan, brz i povoljan web hosting!
9
❤️
8
👍
1
😲
1
😢
0
😠
1

Mrziš reklame? Pretplati se na naš Patreon!


Komentari

Budite uljudni kada komentarišete. Razmislite pre nego što pišete, ne šaljite SPAM, ne bavite se samopromocijom ili promovisanjem drugih, ne maltretirajte, ne uznemiravajte i ne nanosite štetu bilo kome. Molimo pročitajte Pravilnik komentarisanja pre nego što pošaljete komentar. Komentari su podložni moderaciji.

1 komentar

Simbad
A1 je mreža koja korisnicima ukoliko se pozale na bilo šta ukinu roming, ukinu delove ugovorenog paketa... Kompanija za izbegavanje
Autor Milan Kragujević

Milan je programer, entuzijasta za nove tehnologije, telekomunikacije, ekonomiju, računarski softver i razvoj mreža. Pokrenuo je portal TeleSrbija u decembru 2020. godine sa ciljem da unapredi informisanost korisnika IKT usluga u Srbiji, i da sa javnošću podeli svoj entuzijazam i znanje o telekomunikacijama.

Dhilos Cloud - Stabilan, brz i povoljan web hosting!

Mrziš reklame? Pretplati se na naš Patreon!


VAŽNO! Mišljenja iznesena u tekstu ne moraju nužno predstavljati mišljenja TeleSrbija, urednika i/ili povezanih entiteta. Nijedna informacija koju pruža TeleSrbija ne može se smatrati pravnim savetom, savetom za investicije, zvaničnim saopštenjem ili tumačenjem, niti se treba koristiti u svrhe donošenja odluka. I ako težimo ka tome da detaljno istražimo celokupnu materiju i objektivno predstavimo sve činjenice, informacije na portalu pružamo bez ikakve garancije, uključujući i implicitne garancije, do mere dopuštene zakonom. Osim ukoliko nije drugačije naznačeno, ovaj tekst nije sponzorisan niti odobren od strane bilo koje kompanije, niti TeleSrbija tvrdi asocijaciju sa bilo kojim entitetom spomenutim u tekstu. Svi logotipi, grafički elementi, zaštitni žigovi, itd., su upotrebljeni u svrhe koje su dopuštene Zakonom.

×

Sviđa Vam se tekst?

Ukoliko želite da budete u toku sa aktuelnostima vezanim za telekomunikacione usluge u Srbiji — popusti, posebne promocije, recenzije mobilnih uređaja, savet i trikovi — možete da nas zapratite na društvenim mrežama:

Twitter nalog

Facebook stranica

Instagram profil

Telegram kanal

Mastodon nalog

Threads nalog

×

Šta mislite o nama?

Na skali od 1 do 7 ocenite koliko je verovatno da biste kolegama, prijateljima, poznanicima, itd., preporučili neki od sadržaja sa portala TeleSrbija?

Nimalo verovatno
Neutralno
Veoma verovatno