Mrziš reklame? Pretplati se na naš Patreon!

Obaveštenje: Ovaj tekst je stariji od 3 meseca, i može sadržati netačne ili nepotpune informacije. Za aktuelne informacije uvek proverite sajt pružaoca usluga ili drugi relevantan izvor.

Povodom novog Zakona o elektronskim komunikacijama kao i novog Pravilnika o parametrima kvaliteta javno dostupnih elektronskih komunikacionih usluga i sprovođenju kontrole obavljanja delatnosti elektronskih komunikacija, a koji počinje da važi od 2. jula 2023. godine, operatori Telekom Srbija i A1 Srbija objavili su nove Opšte uslove za fiksne odnosno mobilne telekomunikacione usluge, koji bliže regulišu kvalitet pružanja usluga, i usklađuju poslovanje operatora sa novim Zakonom.

Novi Opšti uslovi A1 Srbija su dostupni na ovom linku, dok su Telekomove izmene Opštih uslova za fiksnu odnosno mobilnu mrežu dostupne ovde i ovde.

U novim opštim uslovima, operatori predviđaju mogućnost testiranja usluga mobilne telefonije, na zahtev korisnika.

Probni period je dostupan najduže 30 dana, najmanje jednom godišnje. Korisnik je u obavezi da plati nadoknadu za testiranje usluge tokom probnog perioda.

Na temu kvaliteta usluga mobilne telefonije, operatori su uskladili svoje opšte uslove sa novom regulativom, međutim, nije došlo do reklasifikacije mobilnog širokopojasnog pristupa, pa se operatori i dalje pozivaju na minimalnu brzinu 4G mreže definisanu pravilnikom, i što je problematično u slučaju A1 koji direktno reklamira brzine kod svojih Kućni net paketa.

Operatori se pozivaju na nenadležnost za smetnje usled loše pokrivenosti ili izostanka pokrivenosti, kao i usled smetnji, kao i usled "više sile". 

Nažalost, u praksi će korisnici i dalje imaju ogromne probleme sa brzinom na 4G "kućnim Internet" uslugama za koje neće moći da dobiju obeštećenje.

Na temu fiksnih telekomunikacija, Telekom je bliže definisao obavezu minimalne brzine protoka u periodu od 24 časa, i ona treba da iznosi 70% od maksimalne ugovorene brzine, dok barem 80% maksimalne ugovorene brzine mora biti dostupno barem kod 90% merenja.

Telekom se obavezao da će kvar koji je u njihovoj nadležnosti, dakle do demarkacione tačke kod korisnika, ukloniti u roku od najviše 48 časova. Isto tako, u slučaju da korisnik ima prekid duži od 48 časova, Telekom će korisniku umanjiti račun na zahtev. 

Telekom se obavezao da će zakazane radove koji izazivaju prekid u radu usluga a traju duže od 2 sata najavljivati blagovremeno, osim ako ne proglase radove neophodnim ili vanrednim, u kom slučaju neće obavestiti korisnika.

Drugi operatori uopšte nisu objavili nove Opšte uslove, čime su već sada prekršili novi Zakon o elektronskim komunikacijama, kao i stari ZEK, i novi Pravilnik o parametrima kvaliteta

Neki od operatora koji nisu uskladili poslovanje sa novim ZEK-om i novim Pravilnikom su SBB, Yettel, Orion telekom, Beotelnet, i praktično svi ostali mali operatori koji postoje.

Biće zanimljivo ispratiti retroaktivno protivzakonito objavljivanje novih Opštih uslova i druge dokumentacije kod ostalih operatora.

Dhilos Cloud - Stabilan, brz i povoljan web hosting!
2
❤️
6
👍
1
😲
1
😢
1
😠
0

Mrziš reklame? Pretplati se na naš Patreon!


Komentari

Budite uljudni kada komentarišete. Razmislite pre nego što pišete, ne šaljite SPAM, ne bavite se samopromocijom ili promovisanjem drugih, ne maltretirajte, ne uznemiravajte i ne nanosite štetu bilo kome. Molimo pročitajte Pravilnik komentarisanja pre nego što pošaljete komentar. Komentari su podložni moderaciji.

Nema komentara

Autor Milan Kragujević

Milan je programer, entuzijasta za nove tehnologije, telekomunikacije, ekonomiju, računarski softver i razvoj mreža. Pokrenuo je portal TeleSrbija u decembru 2020. godine sa ciljem da unapredi informisanost korisnika IKT usluga u Srbiji, i da sa javnošću podeli svoj entuzijazam i znanje o telekomunikacijama.

Dhilos Cloud - Stabilan, brz i povoljan web hosting!

Mrziš reklame? Pretplati se na naš Patreon!


VAŽNO! Mišljenja iznesena u tekstu ne moraju nužno predstavljati mišljenja TeleSrbija, urednika i/ili povezanih entiteta. Nijedna informacija koju pruža TeleSrbija ne može se smatrati pravnim savetom, savetom za investicije, zvaničnim saopštenjem ili tumačenjem, niti se treba koristiti u svrhe donošenja odluka. I ako težimo ka tome da detaljno istražimo celokupnu materiju i objektivno predstavimo sve činjenice, informacije na portalu pružamo bez ikakve garancije, uključujući i implicitne garancije, do mere dopuštene zakonom. Osim ukoliko nije drugačije naznačeno, ovaj tekst nije sponzorisan niti odobren od strane bilo koje kompanije, niti TeleSrbija tvrdi asocijaciju sa bilo kojim entitetom spomenutim u tekstu. Svi logotipi, grafički elementi, zaštitni žigovi, itd., su upotrebljeni u svrhe koje su dopuštene Zakonom.

×

Sviđa Vam se tekst?

Ukoliko želite da budete u toku sa aktuelnostima vezanim za telekomunikacione usluge u Srbiji — popusti, posebne promocije, recenzije mobilnih uređaja, savet i trikovi — možete da nas zapratite na društvenim mrežama:

Twitter nalog

Facebook stranica

Instagram profil

Telegram kanal

Mastodon nalog

Threads nalog

×

Šta mislite o nama?

Na skali od 1 do 7 ocenite koliko je verovatno da biste kolegama, prijateljima, poznanicima, itd., preporučili neki od sadržaja sa portala TeleSrbija?

Nimalo verovatno
Neutralno
Veoma verovatno