Telekom i A1 uskladili opšte uslove sa novim Zakonom o elektronskim komunikacijama, ostali operatori još uvek nisu

Povodom novog Zakona o elektronskim komunikacijama kao i novog Pravilnika, operatori Telekom Srbija i A1 Srbija objavili su nove Opšte uslove, koji bliže regulišu kvalitet pružanja usluga, i usklađuju poslovanje operatora sa novim Zakonom.
Telekom i A1 uskladili opšte uslove sa novim Zakonom o elektronskim komunikacijama, ostali operatori još uvek nisu

Foto: A1, Telekom Srbija

Povodom novog Zakona o elektronskim komunikacijama kao i novog Pravilnika o parametrima kvaliteta javno dostupnih elektronskih komunikacionih usluga i sprovođenju kontrole obavljanja delatnosti elektronskih komunikacija, a koji počinje da važi od 2. jula 2023. godine, operatori Telekom Srbija i A1 Srbija objavili su nove Opšte uslove za fiksne odnosno mobilne telekomunikacione usluge, koji bliže regulišu kvalitet pružanja usluga, i usklađuju poslovanje operatora sa novim Zakonom.

Novi Opšti uslovi A1 Srbija su dostupni na ovom linku, dok su Telekomove izmene Opštih uslova za fiksnu odnosno mobilnu mrežu dostupne ovde i ovde.

U novim opštim uslovima, operatori predviđaju mogućnost testiranja usluga mobilne telefonije, na zahtev korisnika.

Probni period je dostupan najduže 30 dana, najmanje jednom godišnje. Korisnik je u obavezi da plati nadoknadu za testiranje usluge tokom probnog perioda.

Na temu kvaliteta usluga mobilne telefonije, operatori su uskladili svoje opšte uslove sa novom regulativom, međutim, nije došlo do reklasifikacije mobilnog širokopojasnog pristupa, pa se operatori i dalje pozivaju na minimalnu brzinu 4G mreže definisanu pravilnikom, i što je problematično u slučaju A1 koji direktno reklamira brzine kod svojih Kućni net paketa.

Operatori se pozivaju na nenadležnost za smetnje usled loše pokrivenosti ili izostanka pokrivenosti, kao i usled smetnji, kao i usled "više sile". 

Nažalost, u praksi će korisnici i dalje imaju ogromne probleme sa brzinom na 4G "kućnim Internet" uslugama za koje neće moći da dobiju obeštećenje.

Na temu fiksnih telekomunikacija, Telekom je bliže definisao obavezu minimalne brzine protoka u periodu od 24 časa, i ona treba da iznosi 70% od maksimalne ugovorene brzine, dok barem 80% maksimalne ugovorene brzine mora biti dostupno barem kod 90% merenja.

Telekom se obavezao da će kvar koji je u njihovoj nadležnosti, dakle do demarkacione tačke kod korisnika, ukloniti u roku od najviše 48 časova. Isto tako, u slučaju da korisnik ima prekid duži od 48 časova, Telekom će korisniku umanjiti račun na zahtev. 

Telekom se obavezao da će zakazane radove koji izazivaju prekid u radu usluga a traju duže od 2 sata najavljivati blagovremeno, osim ako ne proglase radove neophodnim ili vanrednim, u kom slučaju neće obavestiti korisnika.

Drugi operatori uopšte nisu objavili nove Opšte uslove, čime su već sada prekršili novi Zakon o elektronskim komunikacijama, kao i stari ZEK, i novi Pravilnik o parametrima kvaliteta

Neki od operatora koji nisu uskladili poslovanje sa novim ZEK-om i novim Pravilnikom su SBB, Yettel, Orion telekom, Beotelnet, i praktično svi ostali mali operatori koji postoje.

Biće zanimljivo ispratiti retroaktivno protivzakonito objavljivanje novih Opštih uslova i druge dokumentacije kod ostalih operatora.

2
❤️
6
👍
1
😲
1
😢
1
😠
0

Nema komentara