Mrziš reklame? Pretplati se na naš Patreon!

Obaveštenje: Ovaj tekst je stariji od 3 meseca, i može sadržati netačne ili nepotpune informacije. Za aktuelne informacije uvek proverite sajt pružaoca usluga ili drugi relevantan izvor.

I ako je novi Pravilnik o parametrima kvaliteta javno dostupnih elektronskih komunikacionih usluga i sprovođenju kontrole obavljanja delatnosti elektronskih komunikacija stupa na snagu 2. jula, odnosno za 2 dana, većina operatora i dalje nije objavila nove Opšte uslove usklađene sa novim Zakonom o elektronskim komunikacijama niti Pravilnikom o parametrima kvaliteta.

Podsećamo, A1 Srbija i Telekom Srbija su na vreme objavili nove Opšte uslove odnosno dopune Opštih uslova, već 02.06.2023. godine, čime su ispunili i obavezu da izmene opštih uslova najave minimum 30 dana unapred, i naravno obavezu da svoje poslovanje usklade sa novim Pravilnikom i Zakonom.

SBB je dosta kasnio sa objavljivanjem svojih novih Opštih uslova, koje su objavili tek 22.06.2023. godine, i koje su na sajtu pogrešno nazvali uslovima za nedigitalizovana područja i ako SBB više nema nedigitalizovana područja. 

Bez obzira na to, Total TV nije objavio nove Opšte uslove, koji bi pre svega trebali da obuhvate Total MIX pakete sa ADSL/VDSL Internetom. Na dan pisanja teksta aktuelni su opšti uslovi iz 2018. godine.

Telekomova Supernova nije objavila posebne opšte uslove, jer su od spajanja Moja Supernova doo u Telekom Srbija a.d. ukinuti "posebni" dokumenti koji su važili za Supernovu, već je sada sve potpalo pod Telekomovu regulativu koja jeste na vreme usklađena.

Yettel nije izmenio opšte uslove ni za mobilnu telefoniju niti za fiksne usluge (Hipernet), a biće u obavezi već od 02.07. korisnicima da omoguće probni period korišćenja usluga mobilnog širokopojasnog pristupa Internetu bez naknade. Cinično očekujemo da Yettel neće korisnicima omogućiti ovo zakonom zagarantovano pravo nakon što stupe na snagu novi Pravilnik i ZEK, a svakako ćemo to proveriti na prodajnom mestu Yettela.

Orion telekom nije menjao opšte uslove, kao ni Beotelnet, Jotel, NetNet, Astra Telekom, Sat Trakt, NiNet, KBCNet, niti ostalih približno 160 manjih operatora koji posluju u Srbiji.

Uputili smo dopis Regulatoru sa zahtevom za izjašnjenje na ovu temu. 

Dhilos Cloud - Stabilan, brz i povoljan web hosting!
0
❤️
2
👍
0
😲
0
😢
0
😠
0

Mrziš reklame? Pretplati se na naš Patreon!


Komentari

Budite uljudni kada komentarišete. Razmislite pre nego što pišete, ne šaljite SPAM, ne bavite se samopromocijom ili promovisanjem drugih, ne maltretirajte, ne uznemiravajte i ne nanosite štetu bilo kome. Molimo pročitajte Pravilnik komentarisanja pre nego što pošaljete komentar. Komentari su podložni moderaciji.

Nema komentara

Autor Milan Kragujević

Milan je programer, entuzijasta za nove tehnologije, telekomunikacije, ekonomiju, računarski softver i razvoj mreža. Pokrenuo je portal TeleSrbija u decembru 2020. godine sa ciljem da unapredi informisanost korisnika IKT usluga u Srbiji, i da sa javnošću podeli svoj entuzijazam i znanje o telekomunikacijama.

Dhilos Cloud - Stabilan, brz i povoljan web hosting!

Mrziš reklame? Pretplati se na naš Patreon!


VAŽNO! Mišljenja iznesena u tekstu ne moraju nužno predstavljati mišljenja TeleSrbija, urednika i/ili povezanih entiteta. Nijedna informacija koju pruža TeleSrbija ne može se smatrati pravnim savetom, savetom za investicije, zvaničnim saopštenjem ili tumačenjem, niti se treba koristiti u svrhe donošenja odluka. I ako težimo ka tome da detaljno istražimo celokupnu materiju i objektivno predstavimo sve činjenice, informacije na portalu pružamo bez ikakve garancije, uključujući i implicitne garancije, do mere dopuštene zakonom. Osim ukoliko nije drugačije naznačeno, ovaj tekst nije sponzorisan niti odobren od strane bilo koje kompanije, niti TeleSrbija tvrdi asocijaciju sa bilo kojim entitetom spomenutim u tekstu. Svi logotipi, grafički elementi, zaštitni žigovi, itd., su upotrebljeni u svrhe koje su dopuštene Zakonom.

×

Sviđa Vam se tekst?

Ukoliko želite da budete u toku sa aktuelnostima vezanim za telekomunikacione usluge u Srbiji — popusti, posebne promocije, recenzije mobilnih uređaja, savet i trikovi — možete da nas zapratite na društvenim mrežama:

Twitter nalog

Facebook stranica

Instagram profil

Telegram kanal

Mastodon nalog

Threads nalog

×

Šta mislite o nama?

Na skali od 1 do 7 ocenite koliko je verovatno da biste kolegama, prijateljima, poznanicima, itd., preporučili neki od sadržaja sa portala TeleSrbija?

Nimalo verovatno
Neutralno
Veoma verovatno