TeleSrbija

Operator SBB objavio je saopštenje da su završili digitalizaciju Srbije, pri čemu je sada 36 gradova u potpunosti digitalizovano, i u njima su dostupne brzine do 1000/60 Mbps (EON Premium i doplata za GIGA dodatak). 

Završili smo digitalizaciju svih SBB korisnika i predstavili smo javnosti naš najveći projekat do sada – “GIGA Srbija”, poslednji u nizu velikih poduhvata u godini u kojoj obeležavamo 20 godina poslovanja.

SBB dalje navodi da su započeli sa izgradnjom optičke mreže u više gradova u Srbiji, pri čemu će na novoj optičkoj mreži koja se realizuje uz saradnju sa Nokia Networks (ex. Alcatel-Lucent) biti podržane brzine do 1 Gbps po GPON standardu, uz mogućnost proširenja na brzina do 10 Gbps (po XG-PON standardu). 

Pročitajte saopštenje na sajtu operatora.

0
❤️
0
👍
0
😲
0
😢
0
😠
0

Komentari

Budite uljudni kada komentarišete. Razmislite pre nego što pišete, ne šaljite SPAM, ne bavite se samopromocijom ili promovisanjem drugih, ne maltretirajte, ne uznemiravajte i ne nanosite štetu bilo kome. Molimo pročitajte Pravilnik komentarisanja pre nego što pošaljete komentar. Komentari su podložni moderaciji.

1 komentar

bogov
Odnos brzine 1:17. Samo uzmite hipernet od yettela, 1:2 isuse dragi koji je ovo blam

Ovaj tekst je objavljen pre nego što je portal TeleSrbija registrovan kao elektronski medij u skladu sa Zakonom o javnom informisanju i medijima.

VAŽNO! Mišljenja iznesena u tekstu ne moraju nužno predstavljati mišljenja TeleSrbija, urednika i/ili povezanih entiteta. Nijedna informacija koju pruža TeleSrbija ne može se smatrati pravnim savetom, savetom za investicije, zvaničnim saopštenjem ili tumačenjem, niti se treba koristiti u svrhe donošenja odluka. I ako težimo ka tome da detaljno istražimo celokupnu materiju i objektivno predstavimo sve činjenice, informacije na portalu pružamo bez ikakve garancije, uključujući i implicitne garancije, do mere dopuštene zakonom. Osim ukoliko nije drugačije naznačeno, ovaj tekst nije sponzorisan niti odobren od strane bilo koje kompanije, niti TeleSrbija tvrdi asocijaciju sa bilo kojim entitetom spomenutim u tekstu. Svi logotipi, grafički elementi, zaštitni žigovi, itd., su upotrebljeni u svrhe koje su dopuštene Zakonom.

×

Sviđa Vam se tekst?

Ukoliko želite da budete u toku sa aktuelnostima vezanim za telekomunikacione usluge u Srbiji — popusti, posebne promocije, recenzije mobilnih uređaja, savet i trikovi — možete da nas zapratite na društvenim mrežama:

Twitter nalog

Facebook stranica

Instagram profil

Telegram kanal

Mastodon nalog

Threads nalog

×

Šta mislite o nama?

Na skali od 1 do 7 ocenite koliko je verovatno da biste kolegama, prijateljima, poznanicima, itd., preporučili neki od sadržaja sa portala TeleSrbija?

Nimalo verovatno
Neutralno
Veoma verovatno