TeleSrbija

Operator MTS (Telekom Srbija) predstavio je novu ponudu Postpaid tarifa, koja uključuje povratak Morava tarifa (nakon što su bile ukinute u martu 2021.) i osvežene Omorika tarife sa nižom cenom i više gigabajta.

Sve nove tarife dobijaju MTS Disk dodatak besplatno, i neku vrstu neograničenog internet saobraćaja za određene aplikacije.

Nove Morava 150 i Morava 300 tarife sadrže 150 odnosno 300 SMS poruka i minuta u nacionalnom saobraćaju.

Novina je da se SMS poruke takođe mogu koristiti i ka MTEL brojevima.

Skromna Morava tarifa i ovaj put ima manju količinu Internet saobraćaja, tj. 512 MB kod Morava 150 tarife, i 1 GB kod Morava 300 tarife.

Cena tarifa je 799 din uz eRačun bez uređaja za Moravu 150 i 1049 din za Moravu 300.

Osvežene Omorika tarife donose ukidanje tarifa Omorika 1 i Omorika 2, uz uvođenje tarifa Omorika 6, 15 i 30.

Tarife sadrže količinu gigabajta broja u nazivu tarife (Omorika 3 ima 3 GB, Omorika 6 ima 6 GB, itd.)

Cene su takođe ostale u istom segmentu, od 1499 din za najjeftiniju Omoriku 3 do 2999 din za Omoriku 30.

Tarife imaju aktuelnu promociju Hit leta sa promotivnim internetom prvih 6 odnosno 12 meseci trajanja ugovorne obaveze, kao i MTEL minute i SMS poruke.

Omorika 30 tarifa takođe dobija neograničen MTEL roming i međunarodni saobraćaj.

Morava

Tarifa Morava 150 Morava 300
Cena (sa i bez uređaja) 799 din / 999 din 1049 din / 1499 din
Internet 512 MB 1 GB
Minuti 150 min. u nac. saobr. 300 min. u nac. saobr.
SMS 150 SMS u nac. saobr. i ka MTEL mrežama 300 SMS u nac. saobr. i ka MTEL mrežama
Benefiti MTS Disk 10 GB MTS Disk 10 GB

Omorika

Tarifa Omorika 3 Omorika 6 Omorika 15 Omorika 30
Cena (sa i bez uređaja) 1499 din / 1999 din 1799 din / 2499 din 1999 din / 2999 din 2999 din / 3999 din
Internet 3 GB + 100 GB prvih 6 meseci 6 GB + 100 GB prvih 12 meseci 15 GB + 100 GB prvih 12 meseci 30 GB + neograničen internet prvih 12 meseci, Neograničen internet u MTEL romingu
Minuti Neograničeno u nac. saobr.
100 minuta ka MTEL mrežama
Neograničeno u nac. saobr.
150 minuta ka MTEL mrežama
Neograničeno u nac. saobr.
200 minuta ka MTEL mrežama
Neograničeno u nac. saobr., ka MTEL mrežama i u romingu u MTEL mrežama
SMS Neograničeno u nac. saobr. i ka MTEL mrežama Neograničeno u nac. saobr. i ka MTEL mrežama Neograničeno u nac. saobr. i ka MTEL mrežama Neograničeno u nac. saobr., ka MTEL mrežama i u romingu u MTEL mrežama
Benefiti Neograničeni internet za Viber, 10 GB za Instagram, MTS Disk 30 GB Neograničeni internet za Viber, Facebook, Instagram, WhatsApp, Twitter, MTS Disk 30 GB Neograničeni internet za Viber, Facebook, Instagram, WhatsApp, Twitter, MTS Disk 30 GB Neograničeni internet za Viber, Facebook, Instagram, WhatsApp, Twitter, MTS Disk 30 GB

Ponudu MTS Postpaid tarifa možete pronaći na zvaničnom sajtu.

1
❤️
1
👍
0
😲
0
😢
1
😠
2

Komentari

Budite uljudni kada komentarišete. Razmislite pre nego što pišete, ne šaljite SPAM, ne bavite se samopromocijom ili promovisanjem drugih, ne maltretirajte, ne uznemiravajte i ne nanosite štetu bilo kome. Molimo pročitajte Pravilnik komentarisanja pre nego što pošaljete komentar. Komentari su podložni moderaciji.

1 komentar

Kata
Postali ste preskupi,tako da ce mo morati da prenesemo broj u neku drugu mrežu

Ovaj tekst je objavljen pre nego što je portal TeleSrbija registrovan kao elektronski medij u skladu sa Zakonom o javnom informisanju i medijima.

VAŽNO! Mišljenja iznesena u tekstu ne moraju nužno predstavljati mišljenja TeleSrbija, urednika i/ili povezanih entiteta. Nijedna informacija koju pruža TeleSrbija ne može se smatrati pravnim savetom, savetom za investicije, zvaničnim saopštenjem ili tumačenjem, niti se treba koristiti u svrhe donošenja odluka. I ako težimo ka tome da detaljno istražimo celokupnu materiju i objektivno predstavimo sve činjenice, informacije na portalu pružamo bez ikakve garancije, uključujući i implicitne garancije, do mere dopuštene zakonom. Osim ukoliko nije drugačije naznačeno, ovaj tekst nije sponzorisan niti odobren od strane bilo koje kompanije, niti TeleSrbija tvrdi asocijaciju sa bilo kojim entitetom spomenutim u tekstu. Svi logotipi, grafički elementi, zaštitni žigovi, itd., su upotrebljeni u svrhe koje su dopuštene Zakonom.

×

Sviđa Vam se tekst?

Ukoliko želite da budete u toku sa aktuelnostima vezanim za telekomunikacione usluge u Srbiji — popusti, posebne promocije, recenzije mobilnih uređaja, savet i trikovi — možete da nas zapratite na društvenim mrežama:

Twitter nalog

Facebook stranica

Instagram profil

Telegram kanal

Mastodon nalog

Threads nalog

×

Šta mislite o nama?

Na skali od 1 do 7 ocenite koliko je verovatno da biste kolegama, prijateljima, poznanicima, itd., preporučili neki od sadržaja sa portala TeleSrbija?

Nimalo verovatno
Neutralno
Veoma verovatno