TeleSrbija

Ministar informisanja i telekomunikacija, Mihailo Jovanović, obišao je selo Knežica, kod Doljevca, u kojem su završeni radovi na izgradnji širokopojasne telekomunikacione infrastrukture i uveden brzi optički internet u prve kuće ovog sela.

„U selu Knežica smo se uverili da uspešno napreduje jedan od najbitnijih projekata digitalizacije u Republici Srbiji koji realizuje Ministarstvo informisanja i telekomunikacija - izgradnja optičke, telekomunikacione infrastrukture kojom se obezbeđuje brzi internet, protoka preko 100Mb/s u ruralnim predelima naše zemlje. Ovo je već 18 selo u Srbiji koje je dobilo brzi internet od početka godine, dok su u 69 sela u toku intenzivni radovi. Cilj nam je da prva faza ovog projekta koja obuhvata 123 sela bude završena do kraja godine. Prema analizi Svetske banke svako povećanje pokrivenosti teritorije neke zemlje brzim internetom za 10% utiče na povećanje bruto društvenog proizvoda za 1,3-1,4%. S obzirom da je kod nas pokrivenosti brzim internetom 75%, a planiramo da bude 99%, to znači značajno povećanje bruto društvenog proizvoda od oko 3,2-3,3%“, rekao je ministar Jovanović.

On je dodao da je resorno ministarstvo napravilo plan da se do 2025. godine uvede brzi internet u više od 700 sela, da se u tu svrhu izgradi više od 4.700 km optičkih trasa i da se poveže više od 120.000 domaćinstava i oko 720 školskih objekata.

Opština Doljevac je, inače, jedna od 56 u Srbiji koje su bile pogođene poplavama tokom ovog meseca. Vanredno stanje je proglašeno na teritoriji KO Šarlinac, Šajinovac, Orljane, Doljevac i Makiš, gde je poplavljeno oko 150ha poljoprivrednog zemljišta i 300 stambenih objekata. Izveštaj o nastaloj šteti je dostavljen Radnoj grupi Vlade Republike Srbije za koordinaciju aktivnosti na sanaciji posledica od poplava.

Uvođenjem brzog interneta u selima obezbeđuje se dostupnost usluga elektronske uprave, digitalna nastava i digitalni sadržaji i u najmanjim, isturenim odeljenjima osnovnih škola u Srbiji, pokretanje biznisa i mogućnosti da se koristi elektronska trgovina kako bi poljoprivredni i drugi proizvodi bili dostupni u svakom trenutku preko interneta, kao i praćenje multimedijalnog sadržaja – više stotina televizijskih kanala, zabavnog i naučnog programa, sportskog i filmskog programa, fiksne i mobilne telefonije.

Tokom posete OŠ „Vuk Karadžić“ u selu Knežica, Ministarstvo informisanja i telekomunikacija je zajedno sa Telekomom Srbija opremilo školu sa laptop računarima. Pored ministra Jovanovića, događaju su prisustvovali i generalni direktor Roaming Network, Rade Vujović, izvršni direktor za tehniku u Telekomu Srbija, Đorđe Marović, zamenik predsednika Opštine Doljevac, Miloš Vukotić i direktor OŠ „Vuk Karadžić“, Goran Ilić.

Napredak u realizaciji ovog projekta i plan za povezivanje sela se nalazi na sajtu Ministarstva mit.gov.rs

0
❤️
0
👍
0
😲
0
😢
0
😠
1

Komentari

Budite uljudni kada komentarišete. Razmislite pre nego što pišete, ne šaljite SPAM, ne bavite se samopromocijom ili promovisanjem drugih, ne maltretirajte, ne uznemiravajte i ne nanosite štetu bilo kome. Molimo pročitajte Pravilnik komentarisanja pre nego što pošaljete komentar. Komentari su podložni moderaciji.

Nema komentara


VAŽNO! Mišljenja iznesena u tekstu ne moraju nužno predstavljati mišljenja TeleSrbija, urednika i/ili povezanih entiteta. Nijedna informacija koju pruža TeleSrbija ne može se smatrati pravnim savetom, savetom za investicije, zvaničnim saopštenjem ili tumačenjem, niti se treba koristiti u svrhe donošenja odluka. I ako težimo ka tome da detaljno istražimo celokupnu materiju i objektivno predstavimo sve činjenice, informacije na portalu pružamo bez ikakve garancije, uključujući i implicitne garancije, do mere dopuštene zakonom. Osim ukoliko nije drugačije naznačeno, ovaj tekst nije sponzorisan niti odobren od strane bilo koje kompanije, niti TeleSrbija tvrdi asocijaciju sa bilo kojim entitetom spomenutim u tekstu. Svi logotipi, grafički elementi, zaštitni žigovi, itd., su upotrebljeni u svrhe koje su dopuštene Zakonom.

×

Sviđa Vam se tekst?

Ukoliko želite da budete u toku sa aktuelnostima vezanim za telekomunikacione usluge u Srbiji — popusti, posebne promocije, recenzije mobilnih uređaja, savet i trikovi — možete da nas zapratite na društvenim mrežama:

Twitter nalog

Facebook stranica

Instagram profil

Telegram kanal

Mastodon nalog

Threads nalog

×

Šta mislite o nama?

Na skali od 1 do 7 ocenite koliko je verovatno da biste kolegama, prijateljima, poznanicima, itd., preporučili neki od sadržaja sa portala TeleSrbija?

Nimalo verovatno
Neutralno
Veoma verovatno