Mrziš reklame? Pretplati se na naš Patreon!

KOLUMNU PIŠE

MILAN KRAGUJEVIĆ — Stručnjak za tržište telekomunikacija, IKT novinar, ljubitelj računara i umrežavanja, IT inženjer, urednik i osnivač portala TeleSrbija.

Nakon što smo ranije podneli prekršajnu prijavu protiv SBB-a, portal TeleSrbija nastavlja da stoji na braniku prava korisnika, podnoseći prekršajne prijave protiv još četiri operatora širokopojasnog pristupa Internetu. Ovakav korak nije samo rezultat analitičkog praćenja i ispitivanja tržišta, već i odgovor na brojne žalbe i pitanja naših korisnika.

U narednih mesec dana, Ministarstvu informisanja i telekomunikacija, Sektoru za elektronske komunikacije, organizacionoj jedinice Inspekcije za elektronske komunikacije biće poslate prijave protiv još četiri operatora, i to: Telekom Srbija, Orion telekom, Sat trakt i Yettel, u pogledu usluga fiksnog širokopojasnog pristupa Internetu i usluge distribucije medijskih sadržaja putem fiksne širokopojasne mreže, putem kablovske infrastrukture, putem OTT servisa posredstvom Interneta, ili putem IPTV mreže posredstvom infrastrukture za širokopojasni pristup.

Nedostatak transparentnosti, nejasni uslovi korišćenja i očigledne povrede zakona su razlozi koji su nas naveli da preduzmemo konkretne korake. S obzirom na specifičnost IKT tržišta, gde monopolističke tendencije mogu lako da se razviju, jasno je da regulatorni okvir mora biti striktno praćen i sprovođen.

A regulatorni okviri su složeni i često nedovoljno efikasni. Duboko smo u materiji, i u potpunosti razumemo da ne postoji jednostavno rešenje za ovakve izazove. Međutim, predstavljanje ovakvih prijava je početni korak u smislu stvaranja pritiska prema većem regulatornom nadzoru.

Nakon podnošenja prijava, fokus će biti na praćenju slučajeva i informisanju javnosti. Pored toga, planiramo da pokrenemo platformu gde korisnici mogu da prijavljuju nepravilnosti, i da je integrišemo sa već postojećim komunikacijskim kanalima.

Potez podnošenja prekršajnih prijava nije samo simboličan; to je konkretna akcija koja ima za cilj da utiče na dinamiku tržišta, podiže svest o problemima i potencijalno vodi do regulatornih promena. Naša misija ostaje nepromenjena: informisati, edukovati i štititi prava krajnjih korisnika u telekomunikacionom sektoru. Ovo je pristup koji zahteva složene analitičke metode i korišćenje novih tehnologija, ali je to ulog koji smo spremni da platimo u cilju očuvanja pravilne konkurencije i zakonitosti na IKT tržištu.

Dhilos Cloud - Stabilan, brz i povoljan web hosting!
4
❤️
2
👍
0
😲
0
😢
0
😠
0

Mrziš reklame? Pretplati se na naš Patreon!


Komentari

Budite uljudni kada komentarišete. Razmislite pre nego što pišete, ne šaljite SPAM, ne bavite se samopromocijom ili promovisanjem drugih, ne maltretirajte, ne uznemiravajte i ne nanosite štetu bilo kome. Molimo pročitajte Pravilnik komentarisanja pre nego što pošaljete komentar. Komentari su podložni moderaciji.

Nema komentara

Autor Milan Kragujević

Milan je programer, entuzijasta za nove tehnologije, telekomunikacije, ekonomiju, računarski softver i razvoj mreža. Pokrenuo je portal TeleSrbija u decembru 2020. godine sa ciljem da unapredi informisanost korisnika IKT usluga u Srbiji, i da sa javnošću podeli svoj entuzijazam i znanje o telekomunikacijama.

Dhilos Cloud - Stabilan, brz i povoljan web hosting!

Mrziš reklame? Pretplati se na naš Patreon!


VAŽNO! Mišljenja iznesena u tekstu ne moraju nužno predstavljati mišljenja TeleSrbija, urednika i/ili povezanih entiteta. Nijedna informacija koju pruža TeleSrbija ne može se smatrati pravnim savetom, savetom za investicije, zvaničnim saopštenjem ili tumačenjem, niti se treba koristiti u svrhe donošenja odluka. I ako težimo ka tome da detaljno istražimo celokupnu materiju i objektivno predstavimo sve činjenice, informacije na portalu pružamo bez ikakve garancije, uključujući i implicitne garancije, do mere dopuštene zakonom. Osim ukoliko nije drugačije naznačeno, ovaj tekst nije sponzorisan niti odobren od strane bilo koje kompanije, niti TeleSrbija tvrdi asocijaciju sa bilo kojim entitetom spomenutim u tekstu. Svi logotipi, grafički elementi, zaštitni žigovi, itd., su upotrebljeni u svrhe koje su dopuštene Zakonom.

×

Sviđa Vam se tekst?

Ukoliko želite da budete u toku sa aktuelnostima vezanim za telekomunikacione usluge u Srbiji — popusti, posebne promocije, recenzije mobilnih uređaja, savet i trikovi — možete da nas zapratite na društvenim mrežama:

Twitter nalog

Facebook stranica

Instagram profil

Telegram kanal

Mastodon nalog

Threads nalog

×

Šta mislite o nama?

Na skali od 1 do 7 ocenite koliko je verovatno da biste kolegama, prijateljima, poznanicima, itd., preporučili neki od sadržaja sa portala TeleSrbija?

Nimalo verovatno
Neutralno
Veoma verovatno