Mrziš reklame? Pretplati se na naš Patreon!

Portal TeleSrbija podneo je prekršajnu prijavu Inspekciji za elektronske komunikacije u okviru Ministarstva informisanja i telekomunikacija protiv operatora SBB zbog sumnje da je operator prekršio član 131. Zakona o elektronskim komunikacijama.

Kao pionir borbe za prava korisnika telekomunikacionih usluga u Srbiji, portal TeleSrbija kao i njegovo krovno udruženje intenzivno ispituju postupanja svih telekomunikacionih operatora koji posluju na našem tržištu, i oštro reagujemo na sva kršenja prava korisnika.

Korisnici telekomunikacionih usluga se nalaze u potlačenom položaju zbog decenijske sistematske opresije, usled čega je došlo do neosnovanog bogaćenja na strani operatora. U prethodnih mesec dana, od stupanja na snagu novog Zakona o elektronskim komunikacijama, započeli smo još intenzivniji nadzor postupanja telekomunikacionih operatora.

Do sada smo identifikovali postupanje SBB-a kao sporno, usled čega smo, vođeni mišljenjem Ministarstva i Regulatora, podneli prekršajnu prijavu protiv ovog operatora.

U pripremi je još nekoliko sličnih postupaka, a sa ciljem da se konačno reguliše "divlji zapad" telekomunikacija u Srbiji, i da se korisnicima u praksi omoguće prava koja imaju de jure po zakonu. 

Regulisano, evropsko tržište telekomunikacija je idealno za inovacije, stavlja korisnike u najbolji mogući pregovarački položaj, i time uvodi novitete u ponudi, niže cene, kao i kvalitetnije usluge. Razvoj telekomunikacionog tržišta je ključan za dalji razvoj ekonomije i održavanje rasta indikatora razvoja. 

Očekujemo ispravnu i pravičnu rekaciju Ministarstva i nadležnih inspektora, a u cilju garantovanja kompetitivnog i pravičnog telekomunikacionog tržišta u Srbiji.

Dhilos Cloud - Stabilan, brz i povoljan web hosting!
4
❤️
5
👍
2
😲
2
😢
4
😠
2

Mrziš reklame? Pretplati se na naš Patreon!


Komentari

Budite uljudni kada komentarišete. Razmislite pre nego što pišete, ne šaljite SPAM, ne bavite se samopromocijom ili promovisanjem drugih, ne maltretirajte, ne uznemiravajte i ne nanosite štetu bilo kome. Molimo pročitajte Pravilnik komentarisanja pre nego što pošaljete komentar. Komentari su podložni moderaciji.

3 komentara

Gradjanin
Hvalim dan kao slavu kada sam vas iz kuce izbacio,fiksni isekao i u kantu bacio.
Dragan
Pišete korisnici , neprihvatljiv je takav izraz,treba reči pretplatnici.
Niko osim socialnih - društvenih slučajeva nije korisnik a oni jesu,njima se odobravanju posebni popusti a svi ostali Koji plačaju gledanje su pretplatnici a ne korisnici.
Dejan
Ako neko trwba biti tuzen to je telekom..pretnje korisnicima penalima ako rqskinu ugovor zbog gasenja kanala..da to nisu kanali sa nacionalnomfrekvencijom i da zakonne vazi i ostale lqzi i pretnje su i dalje nekaznjene..imam"presudu"REMA da nisu smeli da prete i da su morali da raskinu ugovor..i?!?!nista..oni teraju po svome..SBB nije puno bolji,sve dodje na isto..ali Telekom,drzavno cedo, je dokaz kriminala,trosenja i zloupotrebe polozaja i ucenw korisnika
Autor Milan Kragujević

Milan je programer, entuzijasta za nove tehnologije, telekomunikacije, ekonomiju, računarski softver i razvoj mreža. Pokrenuo je portal TeleSrbija u decembru 2020. godine sa ciljem da unapredi informisanost korisnika IKT usluga u Srbiji, i da sa javnošću podeli svoj entuzijazam i znanje o telekomunikacijama.

Dhilos Cloud - Stabilan, brz i povoljan web hosting!

Mrziš reklame? Pretplati se na naš Patreon!


VAŽNO! Mišljenja iznesena u tekstu ne moraju nužno predstavljati mišljenja TeleSrbija, urednika i/ili povezanih entiteta. Nijedna informacija koju pruža TeleSrbija ne može se smatrati pravnim savetom, savetom za investicije, zvaničnim saopštenjem ili tumačenjem, niti se treba koristiti u svrhe donošenja odluka. I ako težimo ka tome da detaljno istražimo celokupnu materiju i objektivno predstavimo sve činjenice, informacije na portalu pružamo bez ikakve garancije, uključujući i implicitne garancije, do mere dopuštene zakonom. Osim ukoliko nije drugačije naznačeno, ovaj tekst nije sponzorisan niti odobren od strane bilo koje kompanije, niti TeleSrbija tvrdi asocijaciju sa bilo kojim entitetom spomenutim u tekstu. Svi logotipi, grafički elementi, zaštitni žigovi, itd., su upotrebljeni u svrhe koje su dopuštene Zakonom.

×

Sviđa Vam se tekst?

Ukoliko želite da budete u toku sa aktuelnostima vezanim za telekomunikacione usluge u Srbiji — popusti, posebne promocije, recenzije mobilnih uređaja, savet i trikovi — možete da nas zapratite na društvenim mrežama:

Twitter nalog

Facebook stranica

Instagram profil

Telegram kanal

Mastodon nalog

Threads nalog

×

Šta mislite o nama?

Na skali od 1 do 7 ocenite koliko je verovatno da biste kolegama, prijateljima, poznanicima, itd., preporučili neki od sadržaja sa portala TeleSrbija?

Nimalo verovatno
Neutralno
Veoma verovatno