TeleSrbija

Nakon mnoštva nezvaničnih informacija i „šuškanja”, SBB je na svom sajtu objavio da je dostupna „specijalna ponuda” za korisnike Polaris Media, niškog provajdera satelitske televizije koji posluje kao ćerka firma bugarskog „Bulsatcom”.

Nakon propalih dogovora da Telekom kupi Polaris Media pre dve godine, sada je izgleda SBB došao u tu ulogu, i nakon ugovora o distribuciji United Media kanala, sada radnici Total TV partnera pozivaju korisnike Polaris Media i nude im posebne popuste da pređu na Total TV uslugu, uz raskid ugovora sa Polaris Media.

Inače, Polaris koristi BulgariaSat-1 satelit, koji je lansiran sredinom 2017. godine, kada je Polaris svoje korisnike prebacio sa Hellas Sat 39°E satelita. BulgariaSat nije uspeo da proda ni pola svog kapaciteta transpondera, a firma Bulsatcom - koja je vlasnik satelita - je upala u finansijske probleme.

Nejasno je šta će biti sudbina Polarisa, i da li će se ubuduće koristiti BulgariaSat. U ovom trenutku, korisnicima se nudi prelazak na postojeću Total TV platformu, uz dodatni popust u odnosu na komercijalno dostupnu ponudu.

0
❤️
0
👍
0
😲
0
😢
0
😠
0

Komentari

Budite uljudni kada komentarišete. Razmislite pre nego što pišete, ne šaljite SPAM, ne bavite se samopromocijom ili promovisanjem drugih, ne maltretirajte, ne uznemiravajte i ne nanosite štetu bilo kome. Molimo pročitajte Pravilnik komentarisanja pre nego što pošaljete komentar. Komentari su podložni moderaciji.

Nema komentara


Ovaj tekst je objavljen pre nego što je portal TeleSrbija registrovan kao elektronski medij u skladu sa Zakonom o javnom informisanju i medijima.

VAŽNO! Mišljenja iznesena u tekstu ne moraju nužno predstavljati mišljenja TeleSrbija, urednika i/ili povezanih entiteta. Nijedna informacija koju pruža TeleSrbija ne može se smatrati pravnim savetom, savetom za investicije, zvaničnim saopštenjem ili tumačenjem, niti se treba koristiti u svrhe donošenja odluka. I ako težimo ka tome da detaljno istražimo celokupnu materiju i objektivno predstavimo sve činjenice, informacije na portalu pružamo bez ikakve garancije, uključujući i implicitne garancije, do mere dopuštene zakonom. Osim ukoliko nije drugačije naznačeno, ovaj tekst nije sponzorisan niti odobren od strane bilo koje kompanije, niti TeleSrbija tvrdi asocijaciju sa bilo kojim entitetom spomenutim u tekstu. Svi logotipi, grafički elementi, zaštitni žigovi, itd., su upotrebljeni u svrhe koje su dopuštene Zakonom.

×

Sviđa Vam se tekst?

Ukoliko želite da budete u toku sa aktuelnostima vezanim za telekomunikacione usluge u Srbiji — popusti, posebne promocije, recenzije mobilnih uređaja, savet i trikovi — možete da nas zapratite na društvenim mrežama:

Twitter nalog

Facebook stranica

Instagram profil

Telegram kanal

Mastodon nalog

Threads nalog

×

Šta mislite o nama?

Na skali od 1 do 7 ocenite koliko je verovatno da biste kolegama, prijateljima, poznanicima, itd., preporučili neki od sadržaja sa portala TeleSrbija?

Nimalo verovatno
Neutralno
Veoma verovatno