TeleSrbija

Usled štrajka u određenim poštama u Srbiji, a pojnaviše u većim poštanskim centrima, isporuka pošiljaka i pisama je obustavljena već skoro četiri nedelje, usled čega ni računi za telekomunikacione usluge neće biti isporučeni korisnicima.

Kao reakcija na ovo stanje, neki operatori su objavili apel na korisnike da odaberu uslugu eRačuna kako bi račun dobijali u elektronskom obliku, a svakako korisnici već sada mogu preuzeti račune putem portala operatora. 

Podsećamo da obaveza plaćanja računa ne nestaje ukoliko račun nije isporučen na vreme, a operatori korisnike i putem SMS poruke obaveštavaju o nastalom dugovanju.

0
❤️
0
👍
0
😲
0
😢
4
😠
1

Komentari

Budite uljudni kada komentarišete. Razmislite pre nego što pišete, ne šaljite SPAM, ne bavite se samopromocijom ili promovisanjem drugih, ne maltretirajte, ne uznemiravajte i ne nanosite štetu bilo kome. Molimo pročitajte Pravilnik komentarisanja pre nego što pošaljete komentar. Komentari su podložni moderaciji.

2 komentara

Genscher
Kad se na biru budem javljao elektronski, tad cu racune da placam elektronski.
Bojan
Štampani račun više nema poente. Samo u slučaju kada je neko osoba sa invaliditeom ili starije lice, koje nije sposobno da samo plaća račune putem digitalne platforme.
Sve ostalo nema više poente. Ljudi su previše lenji da plaćaju račune onlajn i žive u nekim komunističkim shvatanjima da moraju imati sve na papiru.

VAŽNO! Mišljenja iznesena u tekstu ne moraju nužno predstavljati mišljenja TeleSrbija, urednika i/ili povezanih entiteta. Nijedna informacija koju pruža TeleSrbija ne može se smatrati pravnim savetom, savetom za investicije, zvaničnim saopštenjem ili tumačenjem, niti se treba koristiti u svrhe donošenja odluka. I ako težimo ka tome da detaljno istražimo celokupnu materiju i objektivno predstavimo sve činjenice, informacije na portalu pružamo bez ikakve garancije, uključujući i implicitne garancije, do mere dopuštene zakonom. Osim ukoliko nije drugačije naznačeno, ovaj tekst nije sponzorisan niti odobren od strane bilo koje kompanije, niti TeleSrbija tvrdi asocijaciju sa bilo kojim entitetom spomenutim u tekstu. Svi logotipi, grafički elementi, zaštitni žigovi, itd., su upotrebljeni u svrhe koje su dopuštene Zakonom.

×

Sviđa Vam se tekst?

Ukoliko želite da budete u toku sa aktuelnostima vezanim za telekomunikacione usluge u Srbiji — popusti, posebne promocije, recenzije mobilnih uređaja, savet i trikovi — možete da nas zapratite na društvenim mrežama:

Twitter nalog

Facebook stranica

Instagram profil

Telegram kanal

Mastodon nalog

Threads nalog

×

Šta mislite o nama?

Na skali od 1 do 7 ocenite koliko je verovatno da biste kolegama, prijateljima, poznanicima, itd., preporučili neki od sadržaja sa portala TeleSrbija?

Nimalo verovatno
Neutralno
Veoma verovatno