Mrziš reklame? Pretplati se na naš Patreon!

Obaveštenje: Ovaj tekst je stariji od 3 meseca, i može sadržati netačne ili nepotpune informacije. Za aktuelne informacije uvek proverite sajt pružaoca usluga ili drugi relevantan izvor.

Powerline Adapter je uređaj koji koristi električnu instalaciju u kući ili stanu kao zamenu za mrežni kabel i na taj način omogućava povezivanje različitih mrežnih uređaja poput računara, igračke konzole ili IPTV set-top boxa bez razvlačenja kablova ili korišćenja WiFi bežične mreže.

Ovi adapteri koriste tehnologiju pod nazivom HomePlug za modulaciju mrežnog signala. 

Podaci se prvo kodiraju i modulišu u visokofrekventni signal. Dok putuje kroz ožičenja signal slabi i na njega mogu uticati smetnje od drugih uređaja povezanih na isto kolo.

Na kvalitet prenosa i performanse mogu uticati različiti faktori kao što su kvalitet kućnoh električnih instalacija, rastojanje između adaptera, mali kućni aparati ili drugi električni uređaju povezani na istu mrežu. Zbog toga dobra je ideja testirati performanse mreže nakon dodavanja svakog novog adaptera.

Kako bi upravljao pristupom kada u mreži imamo više adaptera, HomePlug koristi CSMA/CA (višekorisnički pristup uz osluškivanje saobraćaja na nosiocu podataka sa izbegavanjem sukoba) protokol. Svaki od PL adaptera osluškuje aktivnost na mreži i čeka miran period pre nego što pošalje podatke. Međutim, ako više adaptera pokuša da izvrši prenos u isto vreme, može doći do kolizije što rezultira greškama u prenosu, ali i većim odzivom. U tom slučaju uređaj bira nasumično vreme čekanja ili odustajanja pre sledećeg pokušaja slanja, a u slučaju ponovne kolizije vreme čekanja se udvostručuje sve dok uređaj uspešno ne prenese podatke.

Adapteri za umrežavanje preko električne instalacije poseduju i QoS (kvalitet usluge), mehanizam koji daje prioritet različitim tipovima podataka kao što su video i glas, kako bi se prenosili sa malim kašnjenjem.

Dhilos Cloud - Stabilan, brz i povoljan web hosting!
0
❤️
1
👍
0
😲
0
😢
6
😠
0

Mrziš reklame? Pretplati se na naš Patreon!


Komentari

Budite uljudni kada komentarišete. Razmislite pre nego što pišete, ne šaljite SPAM, ne bavite se samopromocijom ili promovisanjem drugih, ne maltretirajte, ne uznemiravajte i ne nanosite štetu bilo kome. Molimo pročitajte Pravilnik komentarisanja pre nego što pošaljete komentar. Komentari su podložni moderaciji.

1 komentar

Aleksandar
Imaš grešaka u tekstu i nisi naveo raspon brzina. Džabe sam čekao 10 sekundi.
Autor Aleksa Rodić

Aleksa je entuzijasta za tehnologije, humanitarac i biciklista. Na portalu TeleSrbija sarađuje kao tekstopisac i urednik.

Dhilos Cloud - Stabilan, brz i povoljan web hosting!

Mrziš reklame? Pretplati se na naš Patreon!


VAŽNO! Mišljenja iznesena u tekstu ne moraju nužno predstavljati mišljenja TeleSrbija, urednika i/ili povezanih entiteta. Nijedna informacija koju pruža TeleSrbija ne može se smatrati pravnim savetom, savetom za investicije, zvaničnim saopštenjem ili tumačenjem, niti se treba koristiti u svrhe donošenja odluka. I ako težimo ka tome da detaljno istražimo celokupnu materiju i objektivno predstavimo sve činjenice, informacije na portalu pružamo bez ikakve garancije, uključujući i implicitne garancije, do mere dopuštene zakonom. Osim ukoliko nije drugačije naznačeno, ovaj tekst nije sponzorisan niti odobren od strane bilo koje kompanije, niti TeleSrbija tvrdi asocijaciju sa bilo kojim entitetom spomenutim u tekstu. Svi logotipi, grafički elementi, zaštitni žigovi, itd., su upotrebljeni u svrhe koje su dopuštene Zakonom.

×

Sviđa Vam se tekst?

Ukoliko želite da budete u toku sa aktuelnostima vezanim za telekomunikacione usluge u Srbiji — popusti, posebne promocije, recenzije mobilnih uređaja, savet i trikovi — možete da nas zapratite na društvenim mrežama:

Twitter nalog

Facebook stranica

Instagram profil

Telegram kanal

Mastodon nalog

Threads nalog

×

Šta mislite o nama?

Na skali od 1 do 7 ocenite koliko je verovatno da biste kolegama, prijateljima, poznanicima, itd., preporučili neki od sadržaja sa portala TeleSrbija?

Nimalo verovatno
Neutralno
Veoma verovatno